AKCJA BILANS – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Rachunkowość

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

AKCJA BILANS 2019
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.

22 01 2020 - 23 01 2020 - Warszawa
23 01 2020 - 24 01 2020 - Gdańsk
29 01 2020 - 30 01 2020 - Katowice

E-Sprawozdania Finansowe wg MSSF od 1.01.2020 - raporty XBRL

31 01 2020 - Warszawa

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

27 02 2020 - 27 03 2020 - Warszawa
12 03 2020 - 03 04 2020 - Poznań
19 03 2020 - 17 04 2020 - Katowice
26 03 2020 - 24 04 2020 - Wrocław
16 04 2020 - 08 05 2020 - Gdańsk
23 04 2020 - 15 05 2020 - Warszawa

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

27 02 2020 - 28 02 2020 - Warszawa
12 03 2020 - 13 03 2020 - Poznań
19 03 2020 - 20 03 2020 - Katowice
26 03 2020 - 27 03 2020 - Wrocław
16 04 2020 - 17 04 2020 - Gdańsk
23 04 2020 - 24 04 2020 - Warszawa

Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe

24 01 2020 - Kraków
27 01 2020 - Warszawa
20 02 2020 - Katowice
27 02 2020 - Poznań
19 03 2020 - Warszawa
26 03 2020 - Wrocław

Specjalista ds. MSR/MSSF (128 h)
kurs weekendowy

14 03 2020 - 07 06 2020 - Warszawa

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

27 01 2020 - 06 02 2020 - Warszawa
30 01 2020 - 14 02 2020 - Gdańsk
11 02 2020 - 20 02 2020 - Poznań
24 02 2020 - 13 03 2020 - Katowice
03 03 2020 - 18 03 2020 - Wrocław
23 03 2020 - 07 04 2020 - Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

29 01 2020 - 31 01 2020 - Warszawa
10 02 2020 - 12 02 2020 - Katowice
24 02 2020 - 26 02 2020 - Poznań
11 03 2020 - 13 03 2020 - Wrocław
25 03 2020 - 27 03 2020 - Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF

05 03 2020 - 06 03 2020 - Warszawa

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

31 01 2020 - Katowice
10 02 2020 - Gdańsk
18 02 2020 - Poznań
21 02 2020 - Warszawa
05 03 2020 - Łódź
06 03 2020 - Lublin
11 03 2020 - Wrocław

Podatek odroczony w firmie - podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

05 02 2020 - 06 02 2020 - Katowice
11 02 2020 - 12 02 2020 - Kraków
19 02 2020 - 20 02 2020 - Poznań
24 02 2020 - 25 02 2020 - Warszawa
05 03 2020 - 06 03 2020 - Wrocław

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

Nowy program!

30 01 2020 - 31 01 2020 - Warszawa
06 02 2020 - 07 02 2020 - Wrocław
30 03 2020 - 31 03 2020 - Warszawa

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

27 01 2020 - Warszawa
31 01 2020 - Gdańsk
19 02 2020 - Lublin
26 02 2020 - Katowice
17 03 2020 - Poznań

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

27 01 2020 - Gdańsk
29 01 2020 - Warszawa
31 01 2020 - Katowice
19 02 2020 - Łódź
26 02 2020 - Wrocław
27 02 2020 - Warszawa
17 03 2020 - Kraków

Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów

12 03 2020 - 13 03 2020 - Warszawa
28 05 2020 - 29 05 2020 - Warszawa

Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX

27 01 2020 - Poznań
28 01 2020 - Gdańsk
29 01 2020 - Warszawa
30 01 2020 - Katowice
17 02 2020 - Poznań
24 02 2020 - Kraków
25 02 2020 - Wrocław
26 02 2020 - Warszawa
20 03 2020 - Łódź
27 03 2020 - Rzeszów
30 03 2020 - Warszawa
31 03 2020 - Lublin

Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

30 01 2020 - Warszawa
31 01 2020 - Wrocław
07 02 2020 - Katowice
13 02 2020 - Poznań
14 02 2020 - Kraków
28 02 2020 - Warszawa

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

06 02 2020 - Warszawa
14 02 2020 - Gdańsk
20 02 2020 - Poznań
13 03 2020 - Katowice
18 03 2020 - Wrocław
07 04 2020 - Warszawa

INCOTERMS w praktyce - omówienie zmian dla wersji 2020 vs 2010

30 01 2020 - Warszawa
27 02 2020 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

13 02 2020 - Gdańsk
17 02 2020 - Poznań
11 03 2020 - Warszawa
27 04 2020 - Katowice
28 05 2020 - Warszawa
04 06 2020 - Kraków

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

30 01 2020 - Gdańsk
28 02 2020 - Warszawa
28 02 2020 - Wrocław
23 03 2020 - Poznań
30 03 2020 - Katowice
20 04 2020 - Warszawa
22 04 2020 - Rzeszów
23 04 2020 - Wrocław
25 05 2020 - Gdańsk
28 05 2020 - Kraków
05 06 2020 - Poznań
15 06 2020 - Warszawa
30 07 2020 - Wrocław
28 08 2020 - Warszawa

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

31 01 2020 - Poznań
21 02 2020 - Gdańsk
20 03 2020 - Warszawa
24 04 2020 - Wrocław
15 05 2020 - Katowice
15 05 2020 - Kraków
05 06 2020 - Warszawa

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy i współpracować z radcą prawnym?

30 01 2020 - 31 01 2020 - Kraków
30 01 2020 - 31 01 2020 - Wrocław
06 02 2020 - 07 02 2020 - Katowice
20 02 2020 - 21 02 2020 - Poznań
24 02 2020 - 25 02 2020 - Gdańsk
24 02 2020 - 25 02 2020 - Warszawa
12 03 2020 - 13 03 2020 - Kraków
16 03 2020 - 17 03 2020 - Wrocław
19 03 2020 - 20 03 2020 - Poznań
19 03 2020 - 20 03 2020 - Gdańsk
23 03 2020 - 24 03 2020 - Katowice

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję