E-sprawozdania finansowe – praktyczne wskazówki przygotowania sprawozdań finansowych sporządzanych w formie elektronicznej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Rachunkowość

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ
E-sprawozdania finansowe - praktyczne wskazówki przygotowania sprawozdań finansowych sporządzanych w formie elektronicznej

25 02 2019 - Warszawa
26 02 2019 - Poznań
07 03 2019 - Wrocław
15 03 2019 - Warszawa
18 03 2019 - Katowice

AKCJA BILANS 2018
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.

26 02 2019 - 27 02 2019 - Warszawa

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

21 02 2019 - 08 03 2019 - Wrocław
28 02 2019 - 22 03 2019 - Warszawa
21 03 2019 - 16 04 2019 - Katowice
28 03 2019 - 24 04 2019 - Gdańsk
11 04 2019 - 10 05 2019 - Kraków
18 04 2019 - 17 05 2019 - Warszawa
16 05 2019 - 07 06 2019 - Poznań

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

21 02 2019 - 22 02 2019 - Wrocław
28 02 2019 - 01 03 2019 - Warszawa
21 03 2019 - 22 03 2019 - Katowice
28 03 2019 - 29 03 2019 - Gdańsk
11 04 2019 - 12 04 2019 - Kraków
18 04 2019 - 19 04 2019 - Warszawa
16 05 2019 - 17 05 2019 - Poznań

MSSF - rewolucyjne zmiany w 2018 i 2019
› wpływ na SF za 2018 rok

25 02 2019 - Warszawa
26 02 2019 - Poznań
18 03 2019 - Katowice
02 04 2019 - Warszawa
08 04 2019 - Gdańsk

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

Nowy program!

28 02 2019 - 15 03 2019 - Wrocław
14 03 2019 - 29 03 2019 - Gdańsk
18 03 2019 - 27 03 2019 - Warszawa
28 03 2019 - 12 04 2019 - Poznań
01 04 2019 - 16 04 2019 - Katowice
25 04 2019 - 10 05 2019 - Warszawa
07 05 2019 - 22 05 2019 - Kraków
16 05 2019 - 24 05 2019 - Wrocław
30 05 2019 - 14 06 2019 - Warszawa
03 06 2019 - 18 06 2019 - Poznań

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

Nowy program!

26 02 2019 - 28 02 2019 - Warszawa
06 03 2019 - 08 03 2019 - Wrocław
02 04 2019 - 04 04 2019 - Warszawa
07 05 2019 - 09 05 2019 - Katowice
29 05 2019 - 31 05 2019 - Poznań
11 06 2019 - 13 06 2019 - Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF

11 03 2019 - 12 03 2019 - Warszawa

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

21 02 2019 - Warszawa
22 02 2019 - Kraków
28 03 2019 - Warszawa
08 04 2019 - Gdańsk
15 04 2019 - Katowice
16 04 2019 - Poznań
17 04 2019 - Wrocław
13 05 2019 - Warszawa

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

13 03 2019 - 14 03 2019 - Warszawa
27 03 2019 - 28 03 2019 - Katowice
25 04 2019 - 26 04 2019 - Poznań
13 05 2019 - 14 05 2019 - Warszawa
27 05 2019 - 28 05 2019 - Katowice
10 06 2019 - 11 06 2019 - Wrocław
27 06 2019 - 28 06 2019 - Warszawa

Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla podmiotów niefinansowych

15 03 2019 - Poznań
21 03 2019 - Katowice
28 03 2019 - Warszawa
29 03 2019 - Wrocław

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

25 02 2019 - Wrocław
22 03 2019 - Katowice
16 04 2019 - Gdańsk
24 04 2019 - Kraków
23 05 2019 - Warszawa
29 05 2019 - Poznań
07 06 2019 - Wrocław

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

25 02 2019 - Gdańsk
21 03 2019 - Poznań
29 03 2019 - Warszawa
16 04 2019 - Wrocław
23 04 2019 - Kraków
24 04 2019 - Katowice
29 05 2019 - Gdańsk

Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty

04 03 2019 - Warszawa
05 03 2019 - Poznań
11 03 2019 - Wrocław
22 03 2019 - Legnica
22 03 2019 - Rzeszów
29 03 2019 - Katowice
17 04 2019 - Wrocław

Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia

26 03 2019 - 27 03 2019 - Warszawa
30 05 2019 - 31 05 2019 - Wrocław
13 06 2019 - 14 06 2019 - Warszawa

Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów

13 03 2019 - 14 03 2019 - Warszawa
10 04 2019 - 11 04 2019 - Poznań

Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

21 02 2019 - Warszawa
27 02 2019 - Wrocław
14 03 2019 - Gdańsk
15 03 2019 - Poznań
21 03 2019 - Kraków
22 03 2019 - Katowice
28 03 2019 - Warszawa
29 03 2019 - Wrocław

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

26 02 2019 - Kraków
15 03 2019 - Wrocław
27 03 2019 - Warszawa
29 03 2019 - Gdańsk
12 04 2019 - Poznań
16 04 2019 - Katowice
10 05 2019 - Warszawa
22 05 2019 - Kraków
24 05 2019 - Wrocław
14 06 2019 - Warszawa
18 06 2019 - Poznań

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

28 02 2019 - Warszawa
29 03 2019 - Poznań
25 04 2019 - Warszawa
26 04 2019 - Kraków
24 05 2019 - Wrocław
17 06 2019 - Warszawa
26 07 2019 - Katowice
30 08 2019 - Warszawa

Wykorzystanie ulgi badawczo-rozwojowej w praktyce – aspekty podatkowe i bilansowe

21 02 2019 - Warszawa

MSSF 9 Rachunkowość instrumentów finansowych dla sektora finansowego
› moduł I – nowe zasady i ich implikacje praktyczne
› moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i jej praktyczne aspekty

16 04 2019 - 17 04 2019 - Warszawa

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

25 03 2019 - Katowice
05 04 2019 - Wrocław
08 04 2019 - Poznań
26 04 2019 - Gdańsk
13 05 2019 - Kraków
22 05 2019 - Warszawa
13 06 2019 - Wrocław
14 06 2019 - Katowice

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy i współpracować z radcą prawnym?

21 02 2019 - 22 02 2019 - Wrocław
25 02 2019 - 26 02 2019 - Poznań
14 03 2019 - 15 03 2019 - Warszawa
21 03 2019 - 22 03 2019 - Poznań
25 03 2019 - 26 03 2019 - Wrocław
11 04 2019 - 12 04 2019 - Kraków
15 04 2019 - 16 04 2019 - Katowice
25 04 2019 - 26 04 2019 - Poznań
25 04 2019 - 26 04 2019 - Warszawa
14 05 2019 - 15 05 2019 - Wrocław
21 05 2019 - 22 05 2019 - Katowice
23 05 2019 - 24 05 2019 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję