Akcja Bilans 2020 – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Rachunkowość

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

AKCJA BILANS 2020
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

16 02 2021 - 17 02 2021 - Warszawa

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

Nowy program!

18 02 2021 - 19 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - 23 04 2021 - Warszawa

Specjalista ds. MSR/MSSF (128 h)
kurs weekendowy

30 01 2021 - 25 04 2021 - Warszawa

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

18 02 2021 - 19 02 2021 - Warszawa
25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

28 01 2021 - 16 02 2021 - Warszawa
22 02 2021 - 05 03 2021 - Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

26 01 2021 - 28 01 2021 - Warszawa
23 02 2021 - 25 02 2021 - Warszawa
10 03 2021 - 12 03 2021 - Wrocław
24 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
07 04 2021 - 09 04 2021 - Poznań

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF

10 02 2021 - 11 02 2021 - Warszawa
03 03 2021 - 04 03 2021 - Warszawa

Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe

29 01 2021 - Warszawa
25 02 2021 - Warszawa

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

26 02 2021 - Warszawa

Podatek odroczony w firmie - podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

11 02 2021 - 12 02 2021 - Wrocław

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

28 01 2021 - 29 01 2021 - Warszawa
08 02 2021 - 09 02 2021 - Wrocław
25 02 2021 - 26 02 2021 - Warszawa
29 03 2021 - 30 03 2021 - Warszawa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2021
› Tarcza antykryzysowa oraz przepisy około tarczowe
› Estoński CIT

18 02 2021 - Warszawa
23 03 2021 - Warszawa

Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty

22 02 2021 - Warszawa

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

18 02 2021 - Gdańsk
19 02 2021 - Poznań
24 02 2021 - Warszawa

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

27 01 2021 - Warszawa
18 02 2021 - Wrocław
19 02 2021 - Katowice
23 02 2021 - Warszawa

Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów

24 02 2021 - 25 02 2021 - Warszawa
26 04 2021 - 27 04 2021 - Warszawa

Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX

22 02 2021 - Katowice
23 02 2021 - Kraków
24 02 2021 - Warszawa
29 03 2021 - Gdańsk

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

10 02 2021 - Wrocław
16 02 2021 - Warszawa
05 03 2021 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

28 01 2021 - Gdańsk
01 02 2021 - Wrocław
05 02 2021 - Warszawa
05 03 2021 - Kraków
12 03 2021 - Poznań
09 04 2021 - Warszawa
14 05 2021 - Katowice
18 06 2021 - Warszawa

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow

28 01 2021 - Warszawa
29 01 2021 - Wrocław
29 01 2021 - Poznań
09 03 2021 - Warszawa
12 03 2021 - Gdańsk
23 04 2021 - Warszawa
28 05 2021 - Poznań
28 05 2021 - Kraków
21 06 2021 - Warszawa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

29 01 2021 - Warszawa
12 02 2021 - Wrocław
05 03 2021 - Warszawa
26 03 2021 - Katowice
12 04 2021 - Poznań
17 05 2021 - Warszawa
14 06 2021 - Gdańsk
25 06 2021 - Kraków
27 08 2021 - Warszawa

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

18 02 2021 - 19 02 2021 - Katowice
18 02 2021 - 19 02 2021 - Wrocław
22 02 2021 - 23 02 2021 - Gdańsk
22 02 2021 - 23 02 2021 - Poznań
24 02 2021 - 25 02 2021 - Kraków
24 02 2021 - 25 02 2021 - Warszawa
15 03 2021 - 16 03 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 16 03 2021 - Warszawa
18 03 2021 - 19 03 2021 - Katowice
22 03 2021 - 23 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 23 03 2021 - Gdańsk
25 03 2021 - 26 03 2021 - Kraków
15 04 2021 - 16 04 2021 - Warszawa
19 04 2021 - 20 04 2021 - Katowice
19 04 2021 - 20 04 2021 - Wrocław
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań
22 04 2021 - 23 04 2021 - Gdańsk
26 04 2021 - 27 04 2021 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję