Kompendium wiedzy dla członków rad nadzorczych. Wybrane elementy prawne i rachunkowe w pracy rady nadzorczej i spółki  warsztaty dla praktyków

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Rachunkowość

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Kompendium wiedzy dla członków rad nadzorczych. Wybrane elementy prawne i rachunkowe w pracy rady nadzorczej i spółki
warsztaty dla praktyków

13 05 2021 - 14 05 2021 - Warszawa

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

Nowy program!

06 05 2021 - 09 06 2021 - Warszawa
10 06 2021 - 02 07 2021 - Warszawa

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

06 05 2021 - 07 05 2021 - Warszawa
10 06 2021 - 11 06 2021 - Warszawa

Amortyzacji według zasad prawa bilansowego, podatkowego i MSR

06 05 2021 - Warszawa
21 06 2021 - Warszawa

Kalkulacja kosztu wyrobu gotowego i usług. Ewidencja produktów gotowych.

07 05 2021 - Warszawa
18 06 2021 - Warszawa

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

28 04 2021 - 14 05 2021 - Warszawa
20 05 2021 - 08 06 2021 - Katowice
24 05 2021 - 08 06 2021 - Poznań
27 05 2021 - 11 06 2021 - Warszawa
17 06 2021 - 02 07 2021 - Wrocław
28 06 2021 - 09 07 2021 - Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

05 05 2021 - 07 05 2021 - Katowice
25 05 2021 - 27 05 2021 - Warszawa
08 06 2021 - 10 06 2021 - Wrocław
23 06 2021 - 25 06 2021 - Warszawa

Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe

28 05 2021 - Warszawa
25 06 2021 - Warszawa

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

30 04 2021 - Warszawa
24 05 2021 - Wrocław
25 05 2021 - Poznań
26 05 2021 - Warszawa

Podatek odroczony w firmie - podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

20 05 2021 - 21 05 2021 - Warszawa
22 06 2021 - 23 06 2021 - Warszawa

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

29 04 2021 - 30 04 2021 - Warszawa
29 04 2021 - 30 04 2021 - Wrocław
27 05 2021 - 28 05 2021 - Poznań
27 05 2021 - 28 05 2021 - Warszawa
28 06 2021 - 29 06 2021 - Warszawa

Środki trwałe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

19 05 2021 - Warszawa
23 06 2021 - Warszawa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2021
› Tarcza antykryzysowa oraz przepisy około tarczowe
› Estoński CIT

26 05 2021 - Warszawa

Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty

21 05 2021 - Warszawa

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

28 04 2021 - Warszawa
17 05 2021 - Łódź
18 05 2021 - Katowice
19 05 2021 - Warszawa
15 06 2021 - Wrocław
22 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - Kraków

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

27 04 2021 - Warszawa
17 05 2021 - Katowice
18 05 2021 - Poznań
26 05 2021 - Warszawa
15 06 2021 - Gdańsk
23 06 2021 - Wrocław
24 06 2021 - Warszawa

Sprawozdanie z działalności jednostki - praktyczny przewodnik dla członków zarządu, członków rad nadzorczych i księgowych

24 06 2021 - Warszawa

Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów

26 04 2021 - 27 04 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa

Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX

28 04 2021 - Poznań
29 04 2021 - Warszawa
30 04 2021 - Gdańsk
19 05 2021 - Katowice
20 05 2021 - Wrocław
21 05 2021 - Warszawa
24 06 2021 - Warszawa
25 06 2021 - Poznań
28 06 2021 - Kraków

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

06 05 2021 - Wrocław
14 05 2021 - Warszawa
08 06 2021 - Katowice
08 06 2021 - Poznań
11 06 2021 - Warszawa
02 07 2021 - Wrocław
09 07 2021 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

14 05 2021 - Katowice
18 06 2021 - Warszawa

Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia

26 04 2021 - 27 04 2021 - Warszawa

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow

28 05 2021 - Poznań
28 05 2021 - Kraków
21 06 2021 - Warszawa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

17 05 2021 - Warszawa
14 06 2021 - Gdańsk
25 06 2021 - Kraków
27 08 2021 - Warszawa

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

20 05 2021 - 21 05 2021 - Warszawa
24 05 2021 - 25 05 2021 - Wrocław
26 05 2021 - 27 05 2021 - Gdańsk
26 05 2021 - 27 05 2021 - Poznań
10 06 2021 - 11 06 2021 - Kraków
17 06 2021 - 18 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 22 06 2021 - Katowice
21 06 2021 - 22 06 2021 - Wrocław
28 06 2021 - 29 06 2021 - Gdańsk
28 06 2021 - 29 06 2021 - Poznań
26 07 2021 - 27 07 2021 - Warszawa
26 07 2021 - 27 07 2021 - Kraków
26 07 2021 - 27 07 2021 - Katowice
17 08 2021 - 18 08 2021 - Wrocław
23 08 2021 - 24 08 2021 - Poznań
26 08 2021 - 27 08 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję