Szkolenie online Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Rachunkowość

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

Rabat 30%

27 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow
warsztaty praktyczne

Rabat 30%

17 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Podatek odroczony w firmie - podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

Rabat 30%

16 04 2020 - 17 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

Rabat 30%

21 04 2020 - 07 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

Rabat 30%

22 04 2020 - 24 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

Rabat 30%

22 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

07 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

Rabat 30%

23 04 2020 - 15 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX

Rabat 30%

27 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

Rabat 30%

28 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

Rabat 30%

30 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

19 05 2020 - 20 05 2020 - Online

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

16 04 2020 - 08 05 2020 - Gdańsk
23 04 2020 - 15 05 2020 - Warszawa

Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

19 05 2020 - 20 05 2020 - Warszawa

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

16 04 2020 - 17 04 2020 - Gdańsk
23 04 2020 - 24 04 2020 - Warszawa

Specjalista ds. MSR/MSSF (128 h)
kurs weekendowy

03 10 2020 - 17 01 2021 - Warszawa

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

16 04 2020 - 29 04 2020 - Wrocław
16 04 2020 - 29 04 2020 - Kraków
21 04 2020 - 07 05 2020 - Poznań
14 05 2020 - 22 05 2020 - Warszawa
28 05 2020 - 09 06 2020 - Katowice
15 06 2020 - 30 06 2020 - Wrocław
23 06 2020 - 03 07 2020 - Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

22 04 2020 - 24 04 2020 - Poznań
20 05 2020 - 22 05 2020 - Warszawa
03 06 2020 - 05 06 2020 - Gdańsk

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

20 04 2020 - Łódź
30 04 2020 - Katowice
08 05 2020 - Poznań
13 05 2020 - Gdańsk
19 05 2020 - Kraków
20 05 2020 - Warszawa
04 06 2020 - Toruń
05 06 2020 - Szczecin
25 06 2020 - Warszawa

Podatek odroczony w firmie - podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

16 04 2020 - 17 04 2020 - Warszawa
04 06 2020 - 05 06 2020 - Warszawa

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

Nowy program!

28 04 2020 - 29 04 2020 - Wrocław
12 05 2020 - 13 05 2020 - Poznań
27 05 2020 - 28 05 2020 - Warszawa
25 06 2020 - 26 06 2020 - Wrocław
27 08 2020 - 28 08 2020 - Warszawa

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

17 04 2020 - Kraków
27 04 2020 - Warszawa
18 05 2020 - Poznań
26 05 2020 - Gdańsk
27 05 2020 - Rzeszów
24 06 2020 - Toruń
29 06 2020 - Wrocław

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

17 04 2020 - Gdańsk
28 04 2020 - Warszawa
15 05 2020 - Wrocław
26 05 2020 - Kraków
27 05 2020 - Poznań
19 06 2020 - Warszawa
24 06 2020 - Katowice
21 07 2020 - Gdańsk

Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty

20 04 2020 - Wrocław
30 04 2020 - Katowice
13 05 2020 - Warszawa
19 05 2020 - Poznań

Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów

28 05 2020 - 29 05 2020 - Warszawa

Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX

27 04 2020 - Poznań
28 04 2020 - Warszawa
29 04 2020 - Katowice
21 05 2020 - Wrocław
25 05 2020 - Gdańsk
26 05 2020 - Warszawa
27 05 2020 - Kraków
23 06 2020 - Łódź
24 06 2020 - Poznań
29 06 2020 - Katowice
30 06 2020 - Warszawa

Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

22 04 2020 - Warszawa

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

29 04 2020 - Kraków
07 05 2020 - Poznań
22 05 2020 - Warszawa
09 06 2020 - Katowice
30 06 2020 - Wrocław
03 07 2020 - Warszawa

SZKOLENIE ONLINE

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

Rabat 30%

20 04 2020 - Online

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

28 04 2020 - Katowice
28 05 2020 - Warszawa
04 06 2020 - Kraków

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

20 04 2020 - Warszawa
22 04 2020 - Rzeszów
23 04 2020 - Wrocław
25 05 2020 - Gdańsk
28 05 2020 - Kraków
05 06 2020 - Poznań
19 06 2020 - Warszawa
30 07 2020 - Wrocław
28 08 2020 - Warszawa

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

24 04 2020 - Gdańsk
24 04 2020 - Wrocław
15 05 2020 - Katowice
15 05 2020 - Kraków
05 06 2020 - Warszawa

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

16 04 2020 - 17 04 2020 - Wrocław
21 04 2020 - 22 04 2020 - Warszawa
23 04 2020 - 24 04 2020 - Kraków
23 04 2020 - 24 04 2020 - Poznań
07 05 2020 - 08 05 2020 - Katowice
12 05 2020 - 13 05 2020 - Gdańsk
14 05 2020 - 15 05 2020 - Wrocław
19 05 2020 - 20 05 2020 - Poznań
21 05 2020 - 22 05 2020 - Warszawa
04 06 2020 - 05 06 2020 - Kraków

MSSF 9 Rachunkowość instrumentów finansowych dla sektora finansowego
› moduł I – klasyfikacja, wycena i prezentacja instrumentów finansowych
› moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i rachunkowość zabezpieczeń

23 04 2020 - 24 04 2020 - Warszawa
18 06 2020 - 19 06 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję