XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AKCJA BILANS 2019

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Rachunkowość

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AKCJA BILANS 2019
Roczne sprawozdanie finansowe 2019
› praktyczne aspekty zamknięcia roku – zagadnienia bilansowe, podatkowe

Na zakończenie drugiego dnia konferencji zapraszamy do Teatru!

20 11 2019 - 22 11 2019 - Warszawa

SZKOLENIE WYJAZDOWE
AKCJA BILANS 2019
Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego

26 11 2019 - 29 11 2019 - Karpacz

AKCJA BILANS 2019
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.

18 11 2019 - 19 11 2019 - Warszawa
21 11 2019 - 22 11 2019 - Katowice
21 11 2019 - 22 11 2019 - Gdańsk
25 11 2019 - 26 11 2019 - Poznań
26 11 2019 - 27 11 2019 - Wrocław
02 12 2019 - 03 12 2019 - Kraków
03 12 2019 - 04 12 2019 - Łódź
05 12 2019 - 06 12 2019 - Toruń
09 12 2019 - 10 12 2019 - Gorzów Wielkopolski
16 12 2019 - 17 12 2019 - Gdańsk
16 12 2019 - 17 12 2019 - Katowice
17 12 2019 - 18 12 2019 - Poznań
18 12 2019 - 19 12 2019 - Wrocław
18 12 2019 - 19 12 2019 - Warszawa

Inwentaryzacja roczna w praktyce

20 11 2019 - Gdańsk
26 11 2019 - Warszawa
04 12 2019 - Wrocław

E-Sprawozdania Finansowe wg MSSF od 1.01.2020 - raporty XBRL

12 12 2019 - Poznań
13 12 2019 - Warszawa
31 01 2020 - Warszawa

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

21 11 2019 - 10 12 2019 - Kraków
28 11 2019 - 13 12 2019 - Katowice
05 12 2019 - 10 01 2020 - Poznań
12 12 2019 - 14 01 2020 - Rzeszów
12 12 2019 - 14 01 2020 - Gdańsk
19 12 2019 - 17 01 2020 - Warszawa

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

21 11 2019 - 22 11 2019 - Kraków
28 11 2019 - 29 11 2019 - Katowice
05 12 2019 - 06 12 2019 - Poznań
12 12 2019 - 13 12 2019 - Rzeszów
12 12 2019 - 13 12 2019 - Gdańsk
19 12 2019 - 20 12 2019 - Warszawa

Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe

27 11 2019 - Warszawa
29 11 2019 - Gdańsk
19 12 2019 - Poznań
19 12 2019 - Wrocław
20 12 2019 - Warszawa

Specjalista ds. MSR/MSSF (128 h)
kurs weekendowy

07 12 2019 - 22 03 2020 - Warszawa

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

18 11 2019 - 28 11 2019 - Poznań
25 11 2019 - 12 12 2019 - Wrocław
04 12 2019 - 17 12 2019 - Warszawa
18 12 2019 - 10 01 2020 - Katowice

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

20 11 2019 - 22 11 2019 - Wrocław
09 12 2019 - 11 12 2019 - Warszawa

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

03 12 2019 - Wrocław
09 12 2019 - Warszawa
10 12 2019 - Poznań

Podatek odroczony w firmie - podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

20 11 2019 - 21 11 2019 - Poznań
21 11 2019 - 22 11 2019 - Gdańsk
27 11 2019 - 28 11 2019 - Wrocław
09 12 2019 - 10 12 2019 - Warszawa

Rachunek przepływów pieniężnych według polskiego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz jego wykorzystanie w finansach przedsiębiorstwa

16 12 2019 - 17 12 2019 - Warszawa

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

28 11 2019 - 29 11 2019 - Wrocław
09 12 2019 - 10 12 2019 - Kraków
19 12 2019 - 20 12 2019 - Warszawa

Rachunek przepływów pieniężnych
2-dniowe warsztaty

25 11 2019 - 26 11 2019 - Warszawa

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

03 12 2019 - Wrocław
18 12 2019 - Katowice
19 12 2019 - Gdańsk
20 12 2019 - Poznań

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

27 11 2019 - Warszawa
03 12 2019 - Gdańsk
18 12 2019 - Warszawa
19 12 2019 - Toruń
20 12 2019 - Wrocław

Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty

Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia

02 12 2019 - 03 12 2019 - Warszawa

Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów

21 11 2019 - 22 11 2019 - Warszawa

Wykorzystanie ulgi badawczo-rozwojowej oraz Innovation Box w praktyce – aspekty podatkowe i bilansowe

28 11 2019 - Poznań
13 12 2019 - Wrocław
18 12 2019 - Warszawa
20 12 2019 - Łódź

Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

20 11 2019 - Warszawa
18 12 2019 - Warszawa

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

28 11 2019 - Poznań
12 12 2019 - Wrocław
17 12 2019 - Warszawa
10 01 2020 - Katowice

MSSF 16 Nowy standard Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

19 11 2019 - Poznań
09 12 2019 - Kraków
10 12 2019 - Warszawa

MSSF 9 Rachunkowość instrumentów finansowych dla sektora finansowego
› moduł I – nowe zasady i ich implikacje praktyczne
› moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i jej praktyczne aspekty

12 12 2019 - 13 12 2019 - Warszawa

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

28 11 2019 - Katowice
12 12 2019 - Warszawa
16 12 2019 - Poznań

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

25 11 2019 - Wrocław
06 12 2019 - Kraków
13 12 2019 - Warszawa

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy i współpracować z radcą prawnym?

21 11 2019 - 22 11 2019 - Wrocław
25 11 2019 - 26 11 2019 - Warszawa
25 11 2019 - 26 11 2019 - Poznań
10 12 2019 - 11 12 2019 - Gdańsk
12 12 2019 - 13 12 2019 - Poznań
12 12 2019 - 13 12 2019 - Wrocław
16 12 2019 - 17 12 2019 - Warszawa
16 12 2019 - 17 12 2019 - Katowice
16 12 2019 - 17 12 2019 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję