XIV OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM AKCJA BILANS 2020

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Rachunkowość

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

XIV OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM AKCJA BILANS 2020
Roczne sprawozdanie finansowe 2020 – praktyczne aspekty zamknięcia roku, zagadnienia bilansowe, podatkowe

25 11 2020 - 27 11 2020 - Warszawa

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Akcja Bilans 2020 - podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego

24 11 2020 - 27 11 2020 - Białka Tatrzańska

AKCJA BILANS 2020
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

16 11 2020 - 17 11 2020 - Poznań
18 11 2020 - 19 11 2020 - Katowice
18 11 2020 - 19 11 2020 - Warszawa
19 11 2020 - 20 11 2020 - Toruń
19 11 2020 - 20 11 2020 - Lublin
23 11 2020 - 24 11 2020 - Gdańsk
23 11 2020 - 24 11 2020 - Kraków
24 11 2020 - 25 11 2020 - Warszawa
01 12 2020 - 02 12 2020 - Rzeszów

Inwentaryzacja 2020

26 10 2020 - Warszawa
05 11 2020 - Łódź
06 11 2020 - Toruń
03 12 2020 - Rzeszów

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

19 11 2020 - 11 12 2020 - Kraków
26 11 2020 - 18 12 2020 - Wrocław
10 12 2020 - 12 01 2021 - Warszawa
17 12 2020 - 22 01 2021 - Poznań

Specjalista ds. MSR/MSSF (128 h)
kurs weekendowy

30 01 2021 - 25 04 2021 - Warszawa

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

19 11 2020 - 20 11 2020 - Kraków
26 11 2020 - 27 11 2020 - Wrocław
10 12 2020 - 11 12 2020 - Warszawa
17 12 2020 - 18 12 2020 - Poznań

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

26 10 2020 - 17 11 2020 - Warszawa
29 10 2020 - 19 11 2020 - Kraków
03 11 2020 - 24 11 2020 - Poznań
23 11 2020 - 03 12 2020 - Katowice
26 11 2020 - 10 12 2020 - Wrocław
30 11 2020 - 15 12 2020 - Warszawa
21 12 2020 - 15 01 2021 - Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

28 10 2020 - 30 10 2020 - Katowice
04 11 2020 - 06 11 2020 - Wrocław
18 11 2020 - 20 11 2020 - Warszawa
02 12 2020 - 04 12 2020 - Poznań
09 12 2020 - 11 12 2020 - Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF

03 12 2020 - 04 12 2020 - Warszawa

Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe

27 11 2020 - Warszawa
18 12 2020 - Warszawa

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

03 11 2020 - Wrocław
04 11 2020 - Katowice
23 11 2020 - Warszawa

Podatek odroczony w firmie - podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

28 10 2020 - 29 10 2020 - Warszawa
26 11 2020 - 27 11 2020 - Warszawa

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

05 11 2020 - 06 11 2020 - Katowice
19 11 2020 - 20 11 2020 - Warszawa
26 11 2020 - 27 11 2020 - Poznań
07 12 2020 - 08 12 2020 - Wrocław
17 12 2020 - 18 12 2020 - Warszawa

Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty

11 12 2020 - Rzeszów

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

28 10 2020 - Warszawa
18 11 2020 - Wrocław
24 11 2020 - Katowice
30 11 2020 - Poznań
15 12 2020 - Warszawa
17 12 2020 - Łódź
18 12 2020 - Gdańsk

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

18 11 2020 - Poznań
24 11 2020 - Warszawa
30 11 2020 - Wrocław
15 12 2020 - Katowice
17 12 2020 - Gdańsk
18 12 2020 - Warszawa

Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów

14 12 2020 - 15 12 2020 - Warszawa

Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia

07 12 2020 - 08 12 2020 - Warszawa

Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX

20 11 2020 - Kraków
24 11 2020 - Rzeszów
25 11 2020 - Warszawa
21 12 2020 - Warszawa

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

04 11 2020 - Gdańsk
17 11 2020 - Warszawa
19 11 2020 - Kraków
24 11 2020 - Poznań
03 12 2020 - Katowice
10 12 2020 - Wrocław
15 12 2020 - Warszawa
15 01 2021 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

20 11 2020 - Poznań
14 12 2020 - Warszawa
15 12 2020 - Katowice

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow

17 11 2020 - Gdańsk
17 11 2020 - Warszawa
18 11 2020 - Wrocław
08 12 2020 - Warszawa
17 12 2020 - Kraków

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

06 11 2020 - Katowice
27 11 2020 - Poznań
07 12 2020 - Warszawa
14 12 2020 - Wrocław

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

19 11 2020 - 20 11 2020 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję