Szkolenia wyjazdowe Akcja bilans – podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Rachunkowość

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Akcja bilans 2020 - podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego

24 11 2020 - 27 11 2020 - Białka Tatrzańska

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

18 06 2020 - 03 07 2020 - Warszawa

Specjalista ds. MSR/MSSF (128 h)
kurs weekendowy

03 10 2020 - 17 01 2021 - Warszawa

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

18 06 2020 - 19 06 2020 - Warszawa

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

15 06 2020 - 30 06 2020 - Wrocław
23 06 2020 - 03 07 2020 - Warszawa
25 06 2020 - 10 07 2020 - Poznań

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

22 06 2020 - 24 06 2020 - Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF

15 06 2020 - 16 06 2020 - Warszawa

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

25 06 2020 - Poznań
29 06 2020 - Warszawa

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

25 06 2020 - 26 06 2020 - Warszawa
27 08 2020 - 28 08 2020 - Warszawa

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

24 06 2020 - Toruń
29 06 2020 - Wrocław

Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów

15 06 2020 - 16 06 2020 - Warszawa

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

24 06 2020 - Katowice
29 06 2020 - Warszawa
21 07 2020 - Gdańsk

Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia

05 10 2020 - 06 10 2020 - Warszawa
07 12 2020 - 08 12 2020 - Warszawa

Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX

23 06 2020 - Łódź
24 06 2020 - Poznań
29 06 2020 - Katowice
30 06 2020 - Warszawa

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

30 06 2020 - Wrocław
03 07 2020 - Warszawa
10 07 2020 - Poznań

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

25 06 2020 - Warszawa

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

19 06 2020 - Warszawa
29 06 2020 - Warszawa
21 07 2020 - Warszawa
30 07 2020 - Wrocław
28 08 2020 - Warszawa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

10 07 2020 - Sopot
10 07 2020 - Kraków
28 08 2020 - Warszawa
25 09 2020 - Gdańsk

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

18 06 2020 - 19 06 2020 - Kraków
18 06 2020 - 19 06 2020 - Warszawa
23 06 2020 - 24 06 2020 - Poznań
25 06 2020 - 26 06 2020 - Wrocław
16 07 2020 - 17 07 2020 - Kraków
23 07 2020 - 24 07 2020 - Gdańsk
28 07 2020 - 29 07 2020 - Warszawa
30 07 2020 - 31 07 2020 - Katowice

MSSF 9 Rachunkowość instrumentów finansowych dla sektora finansowego
› moduł I – klasyfikacja, wycena i prezentacja instrumentów finansowych
› moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i rachunkowość zabezpieczeń

18 06 2020 - 19 06 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję