XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AKCJA BILANS 2019

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Rachunkowość

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AKCJA BILANS 2019
Roczne sprawozdanie finansowe 2019
› praktyczne aspekty zamknięcia roku – zagadnienia bilansowe, podatkowe

Na zakończenie drugiego dnia konferencji zapraszamy do Teatru!

20 11 2019 - 22 11 2019 - Warszawa

PROMOCJA

SZKOLENIE WYJAZDOWE
AKCJA BILANS 2019
Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego

26 11 2019 - 29 11 2019 - Karpacz

AKCJA BILANS 2019
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.

21 10 2019 - 22 10 2019 - Warszawa
21 10 2019 - 22 10 2019 - Katowice
22 10 2019 - 23 10 2019 - Wrocław
23 10 2019 - 24 10 2019 - Poznań
23 10 2019 - 24 10 2019 - Gdańsk
23 10 2019 - 24 10 2019 - Lublin
04 11 2019 - 05 11 2019 - Kraków
05 11 2019 - 06 11 2019 - Łódź
05 11 2019 - 06 11 2019 - Zielona Góra
06 11 2019 - 07 11 2019 - Bydgoszcz
06 11 2019 - 07 11 2019 - Rzeszów
12 11 2019 - 13 11 2019 - Szczecin
18 11 2019 - 19 11 2019 - Warszawa
21 11 2019 - 22 11 2019 - Gdańsk
21 11 2019 - 22 11 2019 - Katowice
25 11 2019 - 26 11 2019 - Poznań
26 11 2019 - 27 11 2019 - Wrocław
02 12 2019 - 03 12 2019 - Kraków
03 12 2019 - 04 12 2019 - Łódź
05 12 2019 - 06 12 2019 - Toruń
09 12 2019 - 10 12 2019 - Zielona Góra
16 12 2019 - 17 12 2019 - Gdańsk
16 12 2019 - 17 12 2019 - Katowice
17 12 2019 - 18 12 2019 - Poznań
18 12 2019 - 19 12 2019 - Wrocław
18 12 2019 - 19 12 2019 - Warszawa

Inwentaryzacja roczna w praktyce

21 10 2019 - Poznań
23 10 2019 - Katowice
28 10 2019 - Wrocław
29 10 2019 - Warszawa
30 10 2019 - Łódź
06 11 2019 - Kraków
20 11 2019 - Gdańsk
26 11 2019 - Warszawa
27 11 2019 - Wrocław

E-Sprawozdania Finansowe wg MSSF od 1.01.2020 - raporty XBRL

27 09 2019 - Poznań
30 09 2019 - Warszawa
21 10 2019 - Wrocław
30 10 2019 - Warszawa

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

26 09 2019 - 11 10 2019 - Warszawa
17 10 2019 - 08 11 2019 - Katowice
24 10 2019 - 22 11 2019 - Poznań
30 10 2019 - 29 11 2019 - Wrocław
14 11 2019 - 06 12 2019 - Warszawa
21 11 2019 - 10 12 2019 - Kraków
28 11 2019 - 13 12 2019 - Katowice

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

26 09 2019 - 27 09 2019 - Warszawa
17 10 2019 - 18 10 2019 - Katowice
24 10 2019 - 25 10 2019 - Poznań
30 10 2019 - 31 10 2019 - Wrocław
14 11 2019 - 15 11 2019 - Warszawa
21 11 2019 - 22 11 2019 - Kraków
28 11 2019 - 29 11 2019 - Katowice

Ocena utraty wartości aktywów niefinansowych trwałych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)

23 09 2019 - Warszawa
19 11 2019 - Warszawa

Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe

23 09 2019 - Warszawa
27 09 2019 - Poznań
25 10 2019 - Warszawa
29 10 2019 - Katowice
27 11 2019 - Warszawa
29 11 2019 - Gdańsk

Specjalista ds. MSR/MSSF (128 h)
kurs weekendowy

12 10 2019 - 26 01 2020 - Warszawa

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

23 09 2019 - 08 10 2019 - Katowice
23 09 2019 - 08 10 2019 - Warszawa
14 10 2019 - 29 10 2019 - Łódź
21 10 2019 - 05 11 2019 - Kraków
30 10 2019 - 14 11 2019 - Warszawa
18 11 2019 - 28 11 2019 - Poznań
25 11 2019 - 12 12 2019 - Wrocław

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

25 09 2019 - 27 09 2019 - Warszawa
29 10 2019 - 31 10 2019 - Poznań
20 11 2019 - 22 11 2019 - Wrocław
09 12 2019 - 11 12 2019 - Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF

07 10 2019 - 08 10 2019 - Warszawa
17 10 2019 - 18 10 2019 - Wrocław
25 11 2019 - 26 11 2019 - Warszawa

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

25 09 2019 - Warszawa
26 09 2019 - Poznań
01 10 2019 - Katowice
16 10 2019 - Wrocław
17 10 2019 - Kraków
04 11 2019 - Gdańsk
05 11 2019 - Warszawa

Podatek odroczony w firmie - podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

14 10 2019 - 15 10 2019 - Katowice
16 10 2019 - 17 10 2019 - Poznań
04 11 2019 - 05 11 2019 - Warszawa
21 11 2019 - 22 11 2019 - Gdańsk
28 11 2019 - 29 11 2019 - Wrocław

Rachunek przepływów pieniężnych według polskiego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz jego wykorzystanie w finansach przedsiębiorstwa

15 10 2019 - 16 10 2019 - Warszawa
16 12 2019 - 17 12 2019 - Warszawa

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

26 09 2019 - 27 09 2019 - Warszawa
10 10 2019 - 11 10 2019 - Katowice
14 11 2019 - 15 11 2019 - Poznań
21 11 2019 - 22 11 2019 - Warszawa
28 11 2019 - 29 11 2019 - Wrocław
09 12 2019 - 10 12 2019 - Kraków
09 12 2019 - 10 12 2019 - Warszawa

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

25 09 2019 - Wrocław
10 10 2019 - Katowice
11 10 2019 - Poznań
22 10 2019 - Kraków
08 11 2019 - Warszawa
03 12 2019 - Wrocław
19 12 2019 - Gdańsk

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

23 09 2019 - Wrocław
25 09 2019 - Katowice
10 10 2019 - Gdańsk
11 10 2019 - Kraków
22 10 2019 - Katowice
30 10 2019 - Warszawa
21 11 2019 - Poznań
27 11 2019 - Warszawa
02 12 2019 - Wrocław

Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty

09 10 2019 - Warszawa
22 10 2019 - Poznań
04 11 2019 - Wrocław
05 11 2019 - Katowice
07 11 2019 - Warszawa
19 11 2019 - Gdańsk

Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia

16 10 2019 - 17 10 2019 - Warszawa
18 11 2019 - 19 11 2019 - Poznań
02 12 2019 - 03 12 2019 - Warszawa

Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów

25 09 2019 - 26 09 2019 - Warszawa
21 11 2019 - 22 11 2019 - Warszawa

Wykorzystanie ulgi badawczo-rozwojowej oraz Innovation Box w praktyce – aspekty podatkowe i bilansowe

20 09 2019 - Poznań
16 10 2019 - Kraków
17 10 2019 - Katowice
18 10 2019 - Wrocław
13 11 2019 - Warszawa
14 11 2019 - Gdańsk

Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

20 09 2019 - Katowice
25 09 2019 - Gdańsk
30 09 2019 - Wrocław
01 10 2019 - Poznań
02 10 2019 - Warszawa
30 10 2019 - Katowice

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

01 10 2019 - Wrocław
08 10 2019 - Katowice
08 10 2019 - Warszawa
29 10 2019 - Łódź
05 11 2019 - Kraków
14 11 2019 - Warszawa
28 11 2019 - Poznań
12 12 2019 - Wrocław

MSSF 16 Nowy standard Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

09 10 2019 - Kraków
10 10 2019 - Warszawa
13 11 2019 - Gdańsk
14 11 2019 - Wrocław
19 11 2019 - Poznań
10 12 2019 - Warszawa

MSSF 9 Rachunkowość instrumentów finansowych dla sektora finansowego
› moduł I – nowe zasady i ich implikacje praktyczne
› moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i jej praktyczne aspekty

14 10 2019 - 15 10 2019 - Warszawa
12 12 2019 - 13 12 2019 - Warszawa

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

25 09 2019 - Poznań
27 09 2019 - Katowice
30 09 2019 - Wrocław
15 10 2019 - Gdańsk
15 10 2019 - Kraków
25 10 2019 - Warszawa
14 11 2019 - Wrocław
28 11 2019 - Katowice
12 12 2019 - Warszawa
16 12 2019 - Poznań

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

07 10 2019 - Warszawa
21 10 2019 - Wrocław
25 10 2019 - Kraków
08 11 2019 - Gdańsk
15 11 2019 - Poznań
25 11 2019 - Wrocław
06 12 2019 - Kraków
13 12 2019 - Warszawa

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy i współpracować z radcą prawnym?

17 10 2019 - 18 10 2019 - Gdańsk
17 10 2019 - 18 10 2019 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję