Szkolenie online Rewolucja w JPK_VAT i CIT istotna dla działalności zakładów ubezpieczeń

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Szkolenia online Branże Finansowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE
Rewolucja w JPK_VAT i CIT istotna dla działalności zakładów ubezpieczeń

17 12 2020 - 18 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Rewolucja w CIT i JPK_VAT w branży leasingowej

09 12 2020 - 10 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Rewolucja w JPK_VAT i CIT istotna w sektorze bankowym

15 12 2020 - 16 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zamknięcie roku w podmiotach Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi oraz w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

17 12 2020 - Online
25 02 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Metody weryfikacji klientów na odległość w sektorze bankowym (pranie pieniędzy, środki bezpieczeństwa finansowego, przykłady stosowanych procedur)

27 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

14 12 2020 - 15 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla pracowników banku

08 12 2020 - 09 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nowa Rekomendacja S

25 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

07 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C
› nowelizacje 2020

23 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

NOWELIZACJA 2021
Reklamacje. Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” w postępowaniu reklamacyjnym od 01.01.2021 roku

15 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Ujęcie bilansowe i podatkowe usług factoringowych

16 11 2020 - 17 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

19 11 2020 - 20 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Due diligence finansowe spółek - szkolenie dedykowane instytucjom finansowym (w zgodności m.in. z wymaganiami EBA)

17 11 2020 - 18 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

14 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Bilans w systemie Wypłacalność II - struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII

09 12 2020 - 10 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Wartość godziwa w Solvency II - sposoby ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności przy zastosowaniu MSSF 13 wartość godziwa

21 12 2020 - 22 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Solvency II dla niefinansistów - podstawy w zakresie systemu Wypłacalności II w zakładach ubezpieczeń

18 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Działalność reasekuracyjna w zakładach ubezpieczeń - specyfika umów i rozliczeń oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa

16 11 2020 - 17 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń

14 12 2020 - 16 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

16 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

VAT dla Handlowców (stan prawny na 2020 rok)
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

09 12 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję