Szkolenie online Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie nowej ustawy PZP?

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Szkolenia online Branże Finansowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE

Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie nowej ustawy PZP?

01 06 2021 - Online
29 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

BDO w firmie - prawo i praktyka

18 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Reasekuracja ubezpieczeń dla agentów ubezpieczeniowych (w zakresie zgodnym z załącznikiem do ustawy o dystrybucji)

13 05 2021 - 14 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

VAT i CIT 2021 w działalności zakładów ubezpieczeń

Nowy program!

24 06 2021 - 25 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

VAT i CIT 2021 w branży leasingowej

Nowy program!

26 05 2021 - 27 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zamknięcie roku w podmiotach Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi oraz w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

08 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Metody weryfikacji klientów na odległość w sektorze bankowym (pranie pieniędzy, środki bezpieczeństwa finansowego, przykłady stosowanych procedur)

14 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

21 06 2021 - 22 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

17 05 2021 - Online
27 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

11 05 2021 - 12 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

18 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Bilans w systemie Wypłacalność II - struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII

27 04 2021 - 28 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Wartość godziwa w Solvency II - sposoby ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności przy zastosowaniu MSSF 13 wartość godziwa

11 05 2021 - 12 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Solvency II dla niefinansistów - podstawy w zakresie systemu Wypłacalności II w zakładach ubezpieczeń

16 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Działalność reasekuracyjna w zakładach ubezpieczeń - specyfika umów i rozliczeń oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa

26 05 2021 - 27 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń

26 05 2021 - 28 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

19 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

VAT dla Handlowców
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

22 06 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję