Szkolenie online Reasekuracja ubezpieczeń (szkolenie skierowane do dystrybutorów ubezpieczeń)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Szkolenia online Branże Finansowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE

Reasekuracja ubezpieczeń
(szkolenie skierowane do dystrybutorów ubezpieczeń)

21 09 2021 - 22 09 2021 - Online
18 11 2021 - 19 11 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Reasekuracja bierna w bilansie dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności

04 10 2021 - 05 10 2021 - Online
06 12 2021 - 07 12 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

07 10 2021 - 08 10 2021 - Online
28 12 2021 - 29 12 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

MSSF 17 „Umowy ubezpieczenia

14 10 2021 - 15 10 2021 - Online
21 12 2021 - 22 12 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Funkcjonowanie branży factoringowej - kompleksowe szkolenie dotyczące wejścia spółki w faktoring jako faktor

28 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie nowej ustawy PZP?

29 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Prawo zamówień publicznych – kompleksowe omówienie najważniejszych zmian ustawy

02 09 2021 - 03 09 2021 - Online
28 10 2021 - 29 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

BDO w firmie - prawo i praktyka

26 08 2021 - Online
07 10 2021 - Online
09 12 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zamknięcie roku w podmiotach Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi oraz w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

20 10 2021 - Online
13 12 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

26 08 2021 - 27 08 2021 - Online
22 11 2021 - 23 11 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

27 08 2021 - Online
15 10 2021 - Online
06 12 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

18 10 2021 - Online
20 12 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Wartość godziwa w Solvency II - sposoby ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności przy zastosowaniu MSSF 13 wartość godziwa

17 08 2021 - 18 08 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń

23 08 2021 - 25 08 2021 - Online
27 10 2021 - 29 10 2021 - Online
27 10 2021 - 29 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

08 10 2021 - Online
14 12 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Due diligence finansowe spółek - szkolenie dedykowane instytucjom finansowym (w zgodności m.in. z wymaganiami EBA)

07 10 2021 - 08 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

VAT dla Handlowców
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

24 09 2021 - Online
16 11 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Bilans w systemie Wypłacalność II - struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII

28 09 2021 - 29 09 2021 - Online
04 11 2021 - 05 11 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję