Szkolenie online Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Szkolenia online Branże Finansowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE

Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

19 11 2020 - 20 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

NOWELIZACJA 2021
Reklamacje. Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” w postępowaniu reklamacyjnym od 01.01.2021 roku

29 09 2020 - Online
15 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla pracowników zakładów ubezpieczeń

03 11 2020 - 04 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla pracowników banku

08 12 2020 - 09 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
VAT i CIT 2020 w działalności zakładów ubezpieczeń - wpływ Covid-19 na rozliczenia podatkowe

17 12 2020 - 18 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

CIT i VAT 2020 w branży leasingowej - wpływ Covid-19 na rozliczenia podatkowe

09 12 2020 - 10 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
CIT i VAT 2020 w sektorze bankowym - wpływ Covid-19 na rozliczenia podatkowe

15 12 2020 - 16 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nowa Rekomendacja S

22 09 2020 - Online
25 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

Promocja!

28 08 2020 - Online
05 10 2020 - Online
07 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C
› nowelizacje 2020

23 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Wybrane aspekty reklamacji na gruncie prawnym, podatkowym (VAT/CIT) oraz księgowym

06 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Due diligence finansowe spółek - szkolenie dedykowane instytucjom finansowym (w zgodności m.in. z wymaganiami EBA)

21 09 2020 - 22 09 2020 - Online
17 11 2020 - 18 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych
› ujęcie kompleksowe

04 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

Promocja!

19 08 2020 - Online
20 10 2020 - Online
14 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Bilans w systemie Wypłacalność II - struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII

06 10 2020 - 07 10 2020 - Online
09 12 2020 - 10 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Wartość godziwa w Solvency II - sposoby ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności przy zastosowaniu MSSF 13 wartość godziwa

20 10 2020 - Online
21 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Solvency II dla niefinansistów - podstawy w zakresie systemu Wypłacalności II w zakładach ubezpieczeń

29 10 2020 - Online
18 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Działalność reasekuracyjna w zakładach ubezpieczeń - specyfika umów i rozliczeń oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa

16 11 2020 - 17 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń

21 09 2020 - 23 09 2020 - Online
14 12 2020 - 16 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

Promocja!

06 08 2020 - Online
22 10 2020 - Online
16 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

VAT dla Handlowców (stan prawny na 2020 rok)
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

14 10 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję