VII KONGRES BRANŻOWY ONLINE Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w służbie zdrowia

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Szkolenia online branżowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

VII KONGRES BRANŻOWY ONLINE
Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w służbie zdrowia
› nowelizacja przepisów podatkowych w 2020
› zmiany w ustawach podatkowych od 1 stycznia 2021
› najnowsze orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych

Promocja!

21 10 2020 - 22 10 2020 - Online

VII KONGRES BRANŻOWY ONLINE
Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży leasingowej
› nowelizacja przepisów podatkowych w 2020
› zmiany w ustawach podatkowych od 1 stycznia 2021
› najnowsze orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych

Promocja!

21 10 2020 - 22 10 2020 - Online

VII KONGRES BRANŻOWY ONLINE
Rewolucyjne zmiany CIT, VAT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)
› nowelizacja przepisów podatkowych w 2020
› zmiany w ustawach podatkowych od 1 stycznia 2021
› najnowsze orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych

Promocja!

26 11 2020 - 27 11 2020 - Online

VII KONGRES BRANŻOWY ONLINE
Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych
› nowelizacja przepisów podatkowych w 2020
› zmiany w ustawach podatkowych od 1 stycznia 2021
› najnowsze orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych

Promocja!

27 10 2020 - 28 10 2020 - Online

VII KONGRES BRANŻOWY ONLINE

Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży budowlanej i deweloperskiej
› nowelizacja przepisów podatkowych w 2020
› zmiany w ustawach podatkowych od 1 stycznia 2021
› najnowsze orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych

Promocja!

27 10 2020 - 28 10 2020 - Online

VII KONGRES BRANŻOWY ONLINE
Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży hotelarskiej i turystycznej
› nowelizacja przepisów podatkowych w 2020
› zmiany w ustawach podatkowych od 1 stycznia 2021
› najnowsze orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych

Promocja!

23 11 2020 - 24 11 2020 - Online

VII KONGRES BRANŻOWY ONLINE
Rewolucyjne zmiany CIT, VAT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
› nowelizacja przepisów podatkowych w 2020
› zmiany w ustawach podatkowych od 1 stycznia 2021
› najnowsze orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych

Promocja!

26 11 2020 - 27 11 2020 - Online

VII KONGRES BRANŻOWY ONLINE
Rewolucyjne zmiany VAT, CIT oraz schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży farmaceutycznej
› nowelizacja przepisów podatkowych w 2020
› zmiany w ustawach podatkowych od 1 stycznia 2021
› najnowsze orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych

Promocja!

23 11 2020 - 24 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

AKCJA BILANS 2020
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 w firmach branży budowlanej i deweloperskiej

26 11 2020 - 27 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
AKCJA BILANS 2020
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok w firmach branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych

25 11 2020 - 26 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
VAT i CIT 2020/2021 w branży turystycznej - wpływ Covid-19 na rozliczenia podatkowe

30 09 2020 - 01 10 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
CIT i VAT 2020/2021 w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y) - wpływ Covid-19 na rozliczenia podatkowe

21 12 2020 - 22 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
VAT i CIT 2020/2021 w branży energetyczno-ciepłowniczej - wpływ Covid-19 na rozliczenia podatkowe

30 11 2020 - 01 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
VAT i CIT 2020/2021 w działalności zakładów ubezpieczeń - wpływ Covid-19 na rozliczenia podatkowe

17 12 2020 - 18 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Nowy JPK_VAT - czyli ewidencja i deklaracja w jednym w branży hotelarskiej i gastronomicznej

14 10 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Inwentaryzacja roczna w firmach branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych

06 10 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

21 10 2020 - 22 10 2020 - Online
14 12 2020 - 15 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Controlling zarządczy w logistyce – nowoczesne techniki zarządzania i optymalizacji procesów

20 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Taryfa dla ciepła - ujęcie całościowe z uwzględnieniem zmieniającego się rynku ciepła

14 10 2020 - Online
09 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej – jak opracować aby osiągnąć najkorzystniejszą rentowność na trudnym rynku spotęgowanym epidemią COVID

18 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - ujęcie kompleksowe z uwzględnieniem zmieniających się warunków prowadzenia działalności wodociągowo–kanalizacyjnej

21 10 2020 - Online
16 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Dotacje unijne w branży wod-kan i usług komunalnych – realizacja projektów w ramach Programów Operacyjnych oraz POIŚ w aspekcie rachunkowości, kontroli, rozliczania, monitorowania, sporządzania sprawozdań oraz uiszczania podatków dochodowych i VAT

16 10 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Ujęcie bilansowe i podatkowe usług factoringowych

16 11 2020 - 17 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Świadczenia złożone na gruncie przepisów o VAT w branży HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering)

23 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwach branży deweloperskiej

26 11 2020 - 27 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Bezpieczne zarządzanie budynkami i innymi obiektami budowlanymi – według aktualnych i zmienionych przepisów prawa budowlanego

15 10 2020 - Online
11 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Gospodarka wod-kan a ewidencja kosztów taryfowych i pozataryfowych

30 09 2020 - Online
25 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej

08 10 2020 - 09 10 2020 - Online
10 12 2020 - 11 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

27 10 2020 - Online
01 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akcyza w sektorze paliwowym 2020/2021

28 09 2020 - Online
26 10 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej 2020/2021

22 10 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Raportowanie schematów podatkowych MDR w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

03 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

20 10 2020 - Online
14 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2020/2021 roku

20 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

05 10 2020 - Online
07 12 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję