Szkolenie online Gospodarka wod-kan a ewidencja kosztów taryfowych i pozataryfowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Szkolenia online branżowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE

Gospodarka wod-kan a ewidencja kosztów taryfowych i pozataryfowych

15 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

14 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akcyza w sektorze paliwowym w 2021 -  zasady prowadzenia składu podatkowego i obrotu wyrobami akcyzowymi

30 06 2021 - Online
27 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej 2021 – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo

27 05 2021 - Online
23 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

18 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2021 – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo

27 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

17 05 2021 - Online
27 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

17 06 2021 - 18 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

11 05 2021 - 12 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Procedury i dokumentacja związane z importem i eksportem
warsztat eksperta-praktyka

11 05 2021 - 12 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Planowanie transportu drogowego.
Jak efektywnie wykorzystywać zasoby i wyceniać zlecenia?

04 05 2021 - 05 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Dokumenty transportowe a podatek VAT problematyka branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

14 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” z uwzględnieniem aktualizacji
warsztaty praktyczne

11 05 2021 - 12 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Świadomość prawna spedytora.
Jak odpowiedzialnie organizować transport drogowy?

06 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego

26 04 2021 - Online
16 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Umowy o roboty budowlane w tym umowy z podwykonawcami – najważniejsze aspekty prawne i podatkowe w świetle praktyki oraz najnowszego orzecznictwa sądowego

18 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Rachunkowość zarządcza i controlling w podmiotach leczniczych - wdrożenie zapisów nowego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców od 01.01.2021

 

08 06 2021 - 09 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Brexit - procedury i dokumentacja po zmianach

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Windykacja należności i zabezpieczanie płatności w firmach branży wodociągowej i energetycznej – aspekty prawne, podatkowe oraz psychologiczne

18 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Solvency II dla niefinansistów - podstawy w zakresie systemu Wypłacalności II w zakładach ubezpieczeń

16 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Windykacja należności i zabezpieczanie płatności w firmach branży budowlanej i deweloperskiej – aspekty prawne, podatkowe oraz psychologiczne

18 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Wartość godziwa w Solvency II - sposoby ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności przy zastosowaniu MSSF 13 wartość godziwa

11 05 2021 - 12 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń

26 05 2021 - 28 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Bilans w systemie Wypłacalność II - struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII

27 04 2021 - 28 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Działalność reasekuracyjna w zakładach ubezpieczeń - specyfika umów i rozliczeń oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa

26 05 2021 - 27 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Gospodarka magazynowa

02 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Prawo, odpowiedzialność, ubezpieczenie w transporcie
› dobre praktyki INCOTERMS
› konwencja CMR
› prawo przewozowe
› OPWS

11 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Podatek akcyzowy w branży energetycznej i gazowniczej 2021 – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian

19 05 2021 - Online
21 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Prawo celne
warsztaty praktyczne

10 05 2021 - 11 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje w branży TSL
› zasady odpowiedzialności w przewozie i spedycji
› zmiany procedur reklamacyjnych, nowe regulacje prawne
› praktyka zabezpieczania interesów

13 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

19 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

VAT dla Handlowców
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

22 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Podatek od nieruchomości 2021 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej - zmiany w przepisach, aktualne orzecznictwo, praktyczne aspekty

24 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Rozliczanie kosztów w firmie usługowej

17 05 2021 - 18 05 2021 - Online
06 07 2021 - 07 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych?
szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dotyczącego nieruchomości

17 05 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję