VII SYMPOZJUM BRANŻOWE Online Rewolucyjne zmiany JPK_VAT, CIT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży budowlanej i deweloperskiej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Szkolenia online Budownictwo/Deweloperka

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

VII SYMPOZJUM BRANŻOWE ONLINE

Rewolucyjne zmiany JPK_VAT, CIT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży budowlanej i deweloperskiej
› nowelizacja przepisów podatkowych w 2020
› zmiany w ustawach podatkowych od 1 stycznia 2021
› najnowsze orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych

27 10 2020 - 28 10 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

AKCJA BILANS 2020
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 w firmach branży budowlanej i deweloperskiej

26 11 2020 - 27 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Rewolucja w JPK_VAT i CIT dla branży budowlanej i deweloperskiej

09 12 2020 - 10 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Świadczenia złożone na gruncie przepisów o VAT w branży budowlanej

23 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwach branży deweloperskiej

26 11 2020 - 27 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Prawo budowlane - bezpieczne zarządzanie budynkami i innymi obiektami budowlanymi

11 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

19 11 2020 - 20 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej z uwzględnieniem aktualizacji

03 12 2020 - 04 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” z uwzględnieniem aktualizacji
warsztaty praktyczne

10 12 2020 - 11 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zamówienia publiczne w progach krajowych w nowej ustawie PZP ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych

10 12 2020 - 11 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Prawne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
w branży budowlanej

06 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej

10 12 2020 - 11 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zmiany w prawie budowlanym 2020/2021 - kluczowe nowelizacje i orzecznictwo

17 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Windykacja należności i zabezpieczanie płatności w firmach branży budowlanej i deweloperskiej – aspekty prawne, podatkowe oraz psychologiczne

20 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Reklamacje w budownictwie

14 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Umowy o roboty budowlane w tym umowy z podwykonawcami – najważniejsze aspekty prawne i podatkowe w świetle praktyki oraz najnowszego orzecznictwa sądowego

19 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Płatności w branży budowlanej w świetle zmian VAT i CIT

20 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych
› ujęcie kompleksowe

04 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Brexit - procedury i dokumentacja po zmianach

05 11 2020 - 06 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Gospodarka magazynowa

08 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych?
szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dotyczącego nieruchomości

01 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

VAT dla Handlowców (stan prawny na 2020 rok)
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

09 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

14 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

07 12 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Wybrane aspekty reklamacji na gruncie prawnym, podatkowym (VAT/CIT) oraz księgowym

06 11 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

16 12 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję