Szkolenie online Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2020 roku

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Wodociągi-Kanalizacja

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2020 roku

Rabat 30%

23 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

Rabat 30%

23 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego

Rabat 30%

24 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Rewolucyjne zmiany w CIT i VAT w 2020 r. istotne w branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej

Rabat 30%

27 04 2020 - 28 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

Rabat 30%

20 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

VAT dla Handlowców (stan prawny na 2020 rok)
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

Rabat 30%

20 04 2020 - Online
22 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rabat 30%

24 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Podatek od nieruchomości 2020 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej - zmiany w przepisach, aktualne orzecznictwo, praktyczne aspekty

11 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zamówienia publiczne dla Wykonawców w nowej ustawie PZP

15 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Prawne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

22 05 2020 - Online

VAT i CIT 2020 w branży wod-kan i usług komunalnych
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

27 04 2020 - 28 04 2020 - Warszawa
28 04 2020 - 29 04 2020 - Wrocław
12 05 2020 - 13 05 2020 - Katowice
26 05 2020 - 27 05 2020 - Poznań
08 06 2020 - 09 06 2020 - Gdańsk
24 06 2020 - 25 06 2020 - Warszawa
30 06 2020 - 01 07 2020 - Wrocław

Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego

24 04 2020 - Wrocław
24 04 2020 - Łódź
22 05 2020 - Warszawa
22 06 2020 - Poznań
22 06 2020 - Kraków

Funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych

22 05 2020 - Warszawa

Podatek od nieruchomości 2020 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej - zmiany w przepisach, aktualne orzecznictwo, praktyczne aspekty

20 04 2020 - Katowice
11 05 2020 - Wrocław
21 05 2020 - Kraków
01 06 2020 - Gdańsk
15 06 2020 - Kraków
22 06 2020 - Warszawa
03 07 2020 - Gdańsk
26 08 2020 - Poznań
28 09 2020 - Katowice
20 11 2020 - Warszawa
17 12 2020 - Wrocław

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

23 04 2020 - Poznań
23 04 2020 - Gdańsk
23 06 2020 - Warszawa
23 06 2020 - Katowice

Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2020 – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane

23 04 2020 - Gdańsk
03 06 2020 - Warszawa

Windykacja należności i zabezpieczanie płatności w firmach branży wodociągowej i energetycznej – aspekty prawne, podatkowe oraz psychologiczne

02 06 2020 - Katowice
30 06 2020 - Warszawa

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

24 04 2020 - Gdańsk
24 04 2020 - Wrocław
15 05 2020 - Katowice
15 05 2020 - Kraków
05 06 2020 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

28 04 2020 - Katowice
28 05 2020 - Warszawa
04 06 2020 - Kraków

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

12 05 2020 - Kraków
12 05 2020 - Szczecin
03 06 2020 - Warszawa

Wybrane aspekty reklamacji na gruncie prawnym, podatkowym (VAT/CIT) oraz księgowym

21 05 2020 - Wrocław

Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

22 04 2020 - 23 04 2020 - Kraków
21 05 2020 - 22 05 2020 - Wrocław
28 05 2020 - 29 05 2020 - Warszawa
16 06 2020 - 17 06 2020 - Poznań
01 07 2020 - 02 07 2020 - Katowice

NOWOŚĆ
Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

16 06 2020 - 17 06 2020 - Warszawa

VAT dla Handlowców (stan prawny na 2020 rok)
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

20 04 2020 - Wrocław
21 04 2020 - Warszawa
22 05 2020 - Poznań

Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych
› ujęcie kompleksowe

27 05 2020 - Warszawa

Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C
› nowelizacje 2020

27 05 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję