VII KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Wodociągi-Kanalizacja

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

VII KONGRES BRANŻOWY
Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych
› nowelizacja przepisów podatkowych w 2020
› zmiany w ustawach podatkowych od 1 stycznia 2021
› najnowsze orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych

Promocja!

27 10 2020 - 28 10 2020 - Warszawa

AKCJA BILANS 2020
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok w firmach branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych

17 11 2020 - 18 11 2020 - Wrocław
25 11 2020 - 26 11 2020 - Warszawa
26 11 2020 - 27 11 2020 - Katowice
30 11 2020 - 01 12 2020 - Poznań

VAT i CIT 2020/2021 w branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej - wpływ Covid-19 na rozliczenia podatkowe

12 10 2020 - 13 10 2020 - Poznań
19 10 2020 - 20 10 2020 - Kraków
18 11 2020 - 19 11 2020 - Gdańsk
09 12 2020 - 10 12 2020 - Poznań
09 12 2020 - 10 12 2020 - Katowice
15 12 2020 - 16 12 2020 - Warszawa
21 12 2020 - 22 12 2020 - Szczecin

Raportowanie schematów podatkowych MDR w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

03 12 2020 - Warszawa

Inwentaryzacja roczna w firmach branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych

06 10 2020 - Warszawa

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - ujęcie kompleksowe z uwzględnieniem zmieniających się warunków prowadzenia działalności wodociągowo–kanalizacyjnej

21 10 2020 - Warszawa
16 12 2020 - Warszawa

Dotacje unijne w branży wod-kan i usług komunalnych – realizacja projektów w ramach Programów Operacyjnych oraz POIŚ w aspekcie rachunkowości, kontroli, rozliczania, monitorowania, sporządzania sprawozdań oraz uiszczania podatków dochodowych i VAT

02 10 2020 - Katowice
16 10 2020 - Warszawa
05 11 2020 - Poznań
11 12 2020 - Kraków

Prawne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

22 10 2020 - Warszawa
10 12 2020 - Warszawa

Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego

19 10 2020 - Poznań
19 10 2020 - Gdańsk
23 11 2020 - Warszawa
23 11 2020 - Wrocław
14 12 2020 - Kraków
14 12 2020 - Katowice

Podatek od nieruchomości 2020/2021 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej - zmiany w przepisach, aktualne orzecznictwo, praktyczne aspekty

20 11 2020 - Warszawa
17 12 2020 - Wrocław

Gospodarka wod-kan a ewidencja kosztów taryfowych i pozataryfowych

21 10 2020 - Katowice
28 10 2020 - Poznań
18 11 2020 - Wrocław
25 11 2020 - Warszawa
14 12 2020 - Kraków
18 12 2020 - Gdańsk

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

27 10 2020 - Warszawa
27 10 2020 - Kraków
19 11 2020 - Poznań
19 11 2020 - Gdańsk
01 12 2020 - Warszawa
01 12 2020 - Katowice

Windykacja należności i zabezpieczanie płatności w firmach branży wodociągowej i energetycznej – aspekty prawne, podatkowe oraz psychologiczne

27 10 2020 - Warszawa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

05 10 2020 - Warszawa
06 11 2020 - Katowice
27 11 2020 - Poznań
07 12 2020 - Warszawa
14 12 2020 - Wrocław

NOWELIZACJA 2021
Reklamacje. Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” w postępowaniu reklamacyjnym od 01.01.2021 roku

29 09 2020 - Warszawa
15 12 2020 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

14 10 2020 - Gdańsk
20 10 2020 - Warszawa
20 11 2020 - Poznań
14 12 2020 - Warszawa
15 12 2020 - Katowice

Wybrane aspekty reklamacji na gruncie prawnym, podatkowym (VAT/CIT) oraz księgowym

20 10 2020 - Wrocław
06 11 2020 - Warszawa

Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2020/2021 – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane

20 11 2020 - Warszawa

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

22 10 2020 - Warszawa
16 12 2020 - Warszawa

Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

01 10 2020 - 02 10 2020 - Warszawa
08 10 2020 - 09 10 2020 - Wrocław
12 10 2020 - 13 10 2020 - Kraków
23 11 2020 - 24 11 2020 - Warszawa
07 12 2020 - 08 12 2020 - Poznań
10 12 2020 - 11 12 2020 - Wrocław
21 12 2020 - 22 12 2020 - Katowice

Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

19 11 2020 - 20 11 2020 - Warszawa

VAT dla Handlowców (stan prawny na 2020 rok)
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

14 10 2020 - Warszawa
09 12 2020 - Warszawa

Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych
› ujęcie kompleksowe

04 11 2020 - Warszawa

Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C
› nowelizacje 2020

23 11 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję