Kontrola zwolnień przez pracodawcę sprzeczna z prawem

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Kontrola zwolnień przez pracodawcę sprzeczna z prawem

Jak mówi rzecznik przedsiębiorstw – Adam Abramowicz, kontrola i raportowanie zwolnień lekarskich pracowników może być niezgodne z prawem. Do Elżbiety Rafalskiej, szefowej MRPiPS skierowane zostało pytanie – czy nakaz ZUS jest zgodny z prawem?

BRMiŚP poinformowało o doniesieniach mediów o obowiązku nałożonym przez ZUS ciążącym na przedsiębiorcach. Według niego, pracodawcy mają comiesięczny obowiązek raportowania zwolnień lekarskich pracowników. Szefowa MRPiPS, Elżbieta Rafalska poproszona została o odpowiedź na te doniesienia przez rzecznika MŚP. Chodzi o stwierdzenie, czy kontrola zwolnień lekarskich jest jedynie uprawnieniem, czy obowiązkiem każdego pracodawcy. W tej kwestii, ZUS powołuje się na rozporządzenie mówiące ‘’nie o uprawnieniu, ale o obowiązku płatnika składek do kontroli zaświadczeń lekarskich…’’. Zdaniem Abramowicza, rozporządzenie to, gdzie uprawnienie staje się obowiązkiem, narusza zasadę ‘’lex superior derogat legi inferiori’’, czyli jest sprzeczne z ustawą i nie może być podstawą prawną dla ZUS.

W połowie stycznia bieżącego roku, rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz zapowiedział wysłanie prawie 100 tysięcy listów do wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 20 osób. List przypomina, że mają oni nie tylko prawo, ale i obowiązek do przeprowadzania kontroli prawidłowości zwolnień lekarskich.

Po wprowadzeniu kontroli zwolnień lekarskich w 2018 roku, wstrzymanych zostało ponad 30 milionów złotych wypłat świadczeń chorobowych, przy kontroli około 33 tysięcy przypadków. Były to zarówno kontrole orzekania niezdolności do pracy, jak i kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich. Okazuje się, że łączna kwota obniżek zasiłków w 2018 roku osiągnęła około 195 milionów złotych!

Gdy nieprawidłowości wyszły na jaw, świadczenia chorobowe obniżone zostały o 100% miesięcznego wynagrodzenia wszystkim tym, którym ustała możliwość ubezpieczenia. W 2018 roku takich przypadków było prawie 67 tysięcy, a ograniczone wypłaty to suma ponad 160 milionów złotych!

 Jak podają rzecznicy, zwolnienie lekarskie nie może pełnić funkcji urlopu. Jeżeli zatem pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim wykonuje jakąkolwiek pracę musi mieć świadomość, że traci prawo do chorobowego zasiłku.

Ciekawe, jak będzie wyglądał wynik obecnego, 2019 roku?


Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję