Krajowy System e-Faktur od 1 października 2021 roku – nowa broń fiskusa?

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Krajowy System e-Faktur od 1 października 2021 roku – nowa broń fiskusa?

Z dniem 1 października 2021 roku zaplanowano kolejną zmianę w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) – zwanej dalej: „ustawą o VAT” w zakresie wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

Projektowana instytucja reguluje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i faktur elektronicznych.

Założeniem ustawodawcy jest aby nowa forma faktury przyczyniła się do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami. To rozwiązanie ma się przełożyć na uszczelnienie wpływów z podatku VAT i spowodować zwiększenie dochodów budżetu państwa z poboru podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i usługami.

Faktura ustrukturyzowana będzie uznawana za rodzaj faktury elektronicznej, tym samym do faktur ustrukturyzowanych będą miały zastosowanie ogólne regulacje prawne dotyczące faktur elektronicznych z uwzględnieniem nowych regulacji. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj.: Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Wystawianie faktur w KSeF ma mieć charakter dobrowolny. Fiskus przewiduje jednak, że ze względu stworzony system zachęt już w roku 2021, 10% podatników VAT zdecyduje się na korzystanie z tego rozwiązania. W następnych latach przewiduje 10% wzrost zainteresowania usługą każdego roku, aż do poziomu 70% w roku 2027.

Stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury, np. poprzez zaakceptowanie stosownego komunikatu w aplikacji e-Mikrofirma lub samego poboru faktur z systemu przez API (zbiór reguł ściśle opisujących, w jaki sposób programy lub podprogramy komunikują się ze sobą).

Po przesłaniu faktury, KSeF przydzieli numer identyfikujący tę fakturę w systemie z oznaczeniem daty i czasu. W dniu przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej przez system numeru identyfikującego tę fakturę, będzie ona uznawana za wystawioną i jednocześnie za otrzymaną. Faktury ustrukturyzowane będą sporządzane (przygotowywane) przez podatnika w lokalnych lub chmurowych systemach finansowo-księgowych według wzoru udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Każdy podatnik poprzez indywidualne konto w systemie e-faktur będzie mógł wystawić fakturę z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

Ustawodawca proponuje wprowadzenie nowych rozwiązań z dniem 1 października 2021 r. W uzasadnieniu do projektowanych zmian czytamy, że KSeF ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. Ponadto fiskus wskazuje, że KSeF przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów.

Czy rzeczywiście KSeF usprawni podatnikom proces dokumentowania transakcji? Czy stworzony system zachęt okaże się wystarczający aby podatnicy korzystali z faktur ustrukturyzowanych? Zapewne czas pokaże. Niewątpliwie jednak największym beneficjentem tego rozwiązania będzie fiskus, który dzięki KSeF będzie miał bezpośredni dostęp do naszych faktur.

Marcin Borkowski
Prawnik, Ekspert podatkowy
Wykładowca Akademii MDDP

Już dziś przygotuj się na zmiany!
Krajowy System e-Faktur  – czyli nowa broń w rękach fiskusa »

 


Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję