Leasing samochodów osobowych operacyjny, czy finansowy?

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Leasing samochodów osobowych operacyjny, czy finansowy?

Każdy z przedsiębiorców stara się jak najlepiej bilansować zyski i koszty w związku z prowadzoną działalnością. Koszty mogą obniżyć płacone podatki, a jednym z najczęściej wybieranych w Polsce są leasingi sprzętów i samochodów. Większość przedsiębiorców ze względu na prowadzony rodzaj działalności może pozwolić sobie na leasing samochodu osobowego.

Leasing operacyjny samochodu

Auto użytkowane w ramach leasingu operacyjnego nie może zostać zakwalifikowane do środków trwałych, co jednocześnie oznacza, że nie podlega procesowi amortyzacji. Przez okres leasingowania to firma udzielająca leasingu jest właścicielem auta, dlatego ona może dokonywać odpisów amortyzacyjnych samochodu. Inne koszt związane z codziennym użytkowaniem samochodu, takie jak paliw czy koszty napraw są zaliczane przez przedsiębiorcę jako koszty podatkowe. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia kilometrówki w związku z podatkiem dochodowym.
Firma korzystająca z leasingu do kosztów może również zaliczyć opłaty ratalne i czynsz inicjalny, czyli opłatę wstępną. Po zakończeniu trwania umowy, leasingobiorca ma prawo wykupu auta.

Leasing finansowy samochodu

Jest to zdecydowanie inna forma leasingowania samochodu. W przypadku wybrania tego wariantu, przedsiębiorca do kosztów podatkowych ma prawo zaliczyć tylko część odsetkową raty. Ważne jest również to, że rata ta musi zostać opłacona. Równie istotne jest to, że przy leasingu finansowym podatek VAT należy jednorazowo zapłacić od całości transakcji, z góry.
Ta forma leasingowania daje możliwość odpisania przedsiębiorcy kosztów amortyzacji pojazdu. W tym wypadku najczęściej znajduje zastosowanie amortyzacja liniowa, której stawka wynosi 20% i bezpośrednio wynika z załącznika do ustawy o PIT. Na tej podstawie można odliczać amortyzację do 5 lat. Wybierając leasing finansowy samochodu, można również wybrać rodzaj amortyzacji indywidualnej, która znajduje zastosowanie w przypadku użytkowania samochodów używanych wcześniej przez co najmniej 6 lat. Tej stawki można również używać w przypadku samochodów ulepszonych, za które uznaje się pojazdy, na które przedsiębiorca nałożył nakłady finansów przed wprowadzeniem ich do ewidencji. Minimalne koszty, które musiały być przeznaczone na ulepszenie samochodu to 20% jego wartości początkowej. Maksymalna stawka amortyzacyjna, którą można odliczyć w skali całego roku to 40%, co pozwala na skrócenie czasu amortyzacji do 2,5 roku.
W tym wypadku wszystkie koszty, które są ponoszone, w związku z użytkowaniem pojazdu również można wliczyć do kosztów podatkowych.

Leasing samochodu, a podatek VAT

Każda forma leasingu samochodu osobowego daje możliwość odliczenia podatku VAT. Można odliczyć go w formie całkowitej lub częściowej wynoszącej 50%, w zależności od sposobu użytkowania auta.

Jeżeli samochód jest użytkowany wyłącznie do realizacji planów przedsiębiorca, to wtedy możliwe jest całkowite odliczenie VAT od rat leasingowych oraz innych bieżących wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu. Muszą tu jednak zostać spełnione dodatkowe warunki:
• Pojazd musi zostać zgłoszony do Urzędu Skarbowego – formularz VAT-26,
• Przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu do celu VAT,
• Przedsiębiorca powinien posiadać sporządzony regulamin użytkowania pojazdu.

Jeżeli auto jest użytkowane w tzw. sposób mieszany, czyli częściowo do realizacji celów działalności gospodarczej, ale również do celów prywatnych to możliwe jest 50% odliczenie VAT. Dotyczy to odliczenia rat leasingowych, ale również bieżących wydatków związanych z użytkowaniem samochodu.

VAT MOSS w Polsce

Każdy polski przedsiębiorca, który świadczy usługi telekomunikacyjne, o charakterze nadawczym lub elektronicznym (tzw. usługi TEN), na rzecz odbiorców lub podmiotów, niebędących płatnikiem VAT, a umiejscowionych na terenie UE (nie w Polsce) może zapłacić VAT w kraju odbiorcy.

Do takich usług można zaliczyć, świadczone na rzecz osób prywatnych:
• Usługi telekomunikacyjne w formie stacjonarnej lub komórkowej służące do przesyłania komunikatów głosowych, danych lub graficznych,
• Usługi VoIP,
• Dostęp do sieci internetowej oraz stron internetowych,
• Oryginalne programy radiowe, telewizyjne lub retransmisje,
• Usługi, które są generowane automatycznie przez komputer, a potem przesyłane poprzez sieć internetową lub elektroniczną, będące jednocześnie odpowiedzią na dane wprowadzone przez usługobiorcę,
• Tworzenie stron internetowych oraz ich hostingowanie,
• Hurtownie danych online, które umożliwiają przechowywanie oraz wyszukiwanie danych w formie elektronicznej.

Kogo powinien zainteresować VATT MOSS?

VAT MOSS dotyczy przedsiębiorców, który świadczą usługi o charakterze TNE dla odbiorców znajdujących się w UE, w których usługodawca nie posiada siedziby. Rejestracja do systemu MOSS nie jest obowiązkowa. Przedsiębiorca, który świadczy usługi o charakterze wyżej wymienionym, ma dwie możliwości, albo skorzystać z możliwości rozliczenia VAT-u w kraju odbiorcy, albo skorzystać z systemu MOSS.

Korzystanie z systemu MOSS jest dużym uproszczeniem, w szczególności dla firm lub przedsiębiorców, którzy świadczą usługi odbierane w kilku lub kilkunastu krajach. Przystąpienie do tego systemu daje możliwość rozliczania VAT-u w jednym kraju, jeżeli jednak firma nie wybierze tej formy rozliczeniowej, to ma obowiązek rozliczenia podatku w każdym kraju, gdzie znajdują się jego odbiorcy.

Jak rozliczyć usługi w ramach procedury MOSS?

Przedsiębiorca, który wystawia fakturę na usługi TNE, jest zobowiązany do posiadania dwóch dowodów, niewykluczających się wzajemnie, które w sposób bezpośredni będą wskazywały miejsce pobytu odbiorcy usługi np.
• adres usługobiorcy na wystawionej fakturze,
• adres IP, który był używany przez odbiorcę,
• inna niewskazana metoda geolokalizacji,
• kod MCC – kod IMSI zapisany na karcie SIM odbiorcy.

Możliwe jest ustalenie pobytu usługobiorcy na podstawie jednego dowodu jeżeli kwota na fakturze za świadczenie usług TNE nie jest większa niż 100.000 EUR. Kwota może być wyrażona w innej walucie.

Zapłata podatku w przypadku systemu MOSS

Zapłaty podatku VAT MOSS dokonuję się za pomocą deklaracji VIU-D. Jej złożenie jest równoznaczne z zapłatą podatku, co kwartał. Deklarację należy złożyć do 20 dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału. W tym terminie należy również uregulować podatek. Każdej deklaracji nadawany jest unikalny numer referencyjny UNR, który trzeba bezwzględnie podać w momencie zapłaty podatku, w przeciwnym razie opłata nie zostanie uwzględniona.

Ekspert Akademii MDDP

Bądź na bieżąco ze zmianami »

 


Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję