Mapa serwisu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktualności

 1. Test przedsiębiorcy – kto zachowa prawo do podatku liniowego?
 2. Zostaliśmy Partnerem Konferencji Blockchoin – Przemysł 4.0
 3. Zaliczka w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 4. Czarna księga niedozwolonych praktyk dot. delegowania pracowników
 5. Monitoring pracowników a RODO
 6. Utrata skonta w split-payment
 7. Wynajem kilku mieszkań a podatek
 8. Ulga meldunkowa – są wyroki WSA i NSA
 9. Zerowy pit dla młodych – nie dla wszystkich
 10. Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu
 11. Egzamin na doradcę podatkowego – nowe pytania egzaminacyjne od 2019
 12. Opieka nad dzieckiem 2019 – szykują się zmiany?
 13. Emerytura – jak wypełnić wniosek emerytalny?
 14. Kontrola zwolnień przez pracodawcę sprzeczna z prawem
 15. Emerytura dla matek z czwórką dzieci
 16. Zasiłek pielęgnacyjny – podwyżka 2019
 17. Orły Kształcenia dla MDDP Akademii Biznesu
 18. Najem – działalność gospodarcza czy najem prywatny?
 19. Otrzymaliśmy rekomendację od Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców
 20. Opłaty reprograficzne bez VAT
 21. Ponownie wspieramy chorych na mukowiscydozę
 22. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych
 23. Akademia MDDP Sponsorem Prestiżowego Wydarzenia
 24. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
 25. ECOFIN o zwalczaniu oszustw w VAT i ukończeniu unii bankowej
 26. Darowizna może obyć się bez podatku!
 27. Finisz prac nad nową Ordynacją Podatkową
 28. Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach unijnych
 29. Jak skutecznie uniknąć sankcji w VAT?
 30. Transakcje finansowe w dokumentacji CT
 31. Zagraniczny zakład a ceny transferowe
 32. Faktura korygująca – zmiana przeznaczenia zaliczki
 33. Moment nabycia nieruchomości a podatek PIT
 34. MDDP Akademia Biznesu Firmą Szkoleniową 2018
 35. Bitcoin a podatki – jak rozliczyć?
 36. UWAGA! Dokumentacja cen transferowych jednak do końca września 2018!
 37. Podatek od nieruchomości w 2018 – zmiany!
 38. 50% koszty uzyskania przychodu w PIT w 2018
 39. Jak rozliczyć umowę zlecenie z cudzoziemcem?
 40. Tylko 10 dni na uniknięcie nadmiernych obciążeń
 41. Wspieramy chorych na mukowiscydozę – I Charytatywny Turniej Szachowy już za nami!
 42. Należyta staranność – ,,ułatwienia” w OP?
 43. STIR – blokady na rachunku bankowym
 44. Jak ustalić wartości transakcji w przypadku kredytów?
 45. Kolejny rok z rzędu zostaliśmy Liderem Rynku!
 46. Split payment – od kiedy zmiany?
 47. Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
 48. Jak ująć w kosztach tzw. korektę dochodowości?
 49. Jesteśmy na rynku już 10 lat!
 50. Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?
 51. Jak grupować transakcje dla celów cen transferowych?
 52. Amortyzacja znaku towarowego – zmiany w CIT
 53. Od 2018 dwa źródła przychodów w ustawie CIT?
 54. Ceny transferowe – stosowanie sankcyjnej stawki CIT
 55. Na czym polega wyłudzenie VAT ,,na paragon”?
 56. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności
 57. Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć?
 58. Pożyczki w grupach kapitałowych
 59. Uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015
 60. Jesteśmy dumni z naszych trenerów
 61. Optymalizacja podatkowa FIZ pod lupą fiskusa
 62. Robotyka dla dzieci – uczymy poprzez zabawę
 63. Ceny transferowe – analiza porównawcza
 64. Nowy limit transakcji gotówkowych
 65. Po raz kolejny 1. miejsce
 66. Działalność preferowana jako zwolniona z CIT
 67. Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych
 68. Uzyskaliśmy Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
 69. Ceny transferowe a umowy spółki cywilnej
 70. Jak długo może trwać kontrola podatkowa?
 71. Inne zdarzenia w rozumieniu dokumentacji cen transferowych od 2017 r.
 72. Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2017
 73. Płatności bezgotówkowe – zmiany od 2017
 74. Naliczanie VAT do kosztów egzekucji komorniczej
 75. Jak interpretować nowe przepisy cen transferowych?
 76. Akcja bilans – zamknij rok bezbłędnie
 77. Bezpieczeństwo cybernetyczne sektora publicznego
 78. Planowane zmiany w VAT od 2017 roku
 79. Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach
 80. Znowu zostaliśmy docenieni – jeszcze raz I miejsce
 81. Obrót paliwami w podatku VAT – istotne zmiany
 82. Projekt reformy Krajowej Administracji Skarbowej
 83. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 84. Podatek od sprzedaży detalicznej
 85. Podatek u źródła – część 3
 86. Ceny transferowe 2016 i 2017
 87. Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja już 1 lipca 2016 r.
 88. Ceny transferowe w branży wodociągowo–kanalizacyjnej
 89. Koszty sporów z pracownikiem a przychody firmy?
 90. Dzień inspiracji – Kobieta sukcesu
 91. Podatek u źródła – część 2
 92. Nowy kurs – wielki sukces
 93. Czwarty rok z rzędu I miejsce
 94. Zwolnienie dywidendowe, a rzeczywisty cel transakcji
 95. Podatek u źródła – część 1
 96. Nowelizacja Ordynacji podatkowej 2016
 97. Zmiany w VAT 2016 – prewspółczynnik
 98. Nowe stare przepisy dotyczące fakturowania
 99. Inspiracja do zmiany – by chciało się chcieć
 100. Kolejny ranking – kolejny raz I miejsce
 101. Wielki sukces MDDP
 102. Dzień Inspiracji – Growing Method™
 103. Nowe zasady obliczania okresu wypowiedzenia
 104. Umowy na czas określony 2016 – istotne zmiany
 105. Odznaczenia dla biznesu – ponownie I miejsce
 106. Wspieramy młodych szachistów – I Turniej Szachowy Akademii Biznesu MDDP
 107. Warsztaty z dr Joanną Heidtman
 108. Stawka VAT na książki elektroniczne
 109. Kolejny ranking – kolejny sukces
 110. Adam Niedziółka wśród prelegentów konferencji „Efektywne przywództwo”
 111. Kluczowy proces HR – jak rekrutować z głową?
 112. Akademia MDDP ponownie Laureatem
 113. Kolejne zmiany w podatku VAT w 2015 roku
 114. Wydatki strukturalne w JSFP
 115. Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
 116. Zaangażowanie – kapitał intelektualny organizacji
 117. Kontrola podatkowa. Jak się do niej przygotować?
 118. Nagrody w ramach akcji marketingowych
 119. Ceny transferowe 2014/2015
 120. Akademia Biznesu MDDP Firmą Szkoleniową Roku 2014
 121. Sukces MDDP w VIII Ogólnopolskim Rankingu
 122. VAT 2014 – 10 wydanie komentarza do ustawy autorstwa T. Michalika
 123. Nowa siedziba Akademii Biznesu MDDP
 124. Kolejny sukces Akademii Biznesu MDDP
 125. Klienci nas doceniają

SZKOLENIA

 1. Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe
 2. SZKOLENIE WYJAZDOWE Wiosenne warsztaty rachunkowości budżetowej 2019 – najczęstsze problemy po zmianach w przepisach prawa
 3. Szkolenie wyjazdowe HR Business Partner – moda czy konieczność?
 4. Szkolenie wyjazdowe Profesjonalny Office Manager – praktyczne metody zarządzania biurem
 5. Szkolenie wyjazdowe Prawo pracy 2019 po zmianach prawnych
 6. VAT 2019 w sektorze publicznym – najnowsze zmiany
 7. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow
 8. Szkolenie wyjazdowe Podatki VAT i CIT 2019 – po nowelizacji ustaw podatkowych
 9. Szkolenie wyjazdowe Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow
 10. 500 plus na pierwsze dziecko i inne zmiany w Ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 11. Zmiany w podatku VAT i CIT w 2019 roku
 12. VAT, akcyza, cło w transakcjach międzynarodowych
 13. Podatek u źródła (WHT) w 2019 w branży IT i nowych technologii – umiejętność właściwej oceny transakcji biznesowych pod kątem WHT – analiza praktycznych przypadków
 14. Wybrane aspekty reklamacji na gruncie prawnym, podatkowym (VAT/CIT) oraz księgowym
 15. Najnowsze zmiany w VAT oraz orzecznictwo sądowe istotne z punktu widzenia instytutów badawczych
 16. Najnowsze, praktyczne aspekty zawierania i realizowania przez przedsiębiorstwo energetyczne kontraktów handlowych z przedsiębiorcami oraz instytucjami
 17. Przedsiębiorstwo obrotu i konsument jako strony umów zawieranych na rynku energii i paliw gazowych
 18. Przedsiębiorstwo dystrybucji i konsument jako strony umów zawieranych na rynku energii
 19. Controlling a budżetowanie – warsztaty praktyczne
 20. SZKOLENIE WYJAZDOWE ABC rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty poparte wzorami
 21. Prowadzenie archiwum zakładowego i składnicy akt w praktyce
 22. Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów w jednostce
 23. Seminarium Nowa odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – zasady, wyzwania, rozwiązania
 24. Podstawy finansów publicznych dla niefinansistów
 25. Jarmark rozmaitości w zakresie rachunkowości budżetowej jednostek sektora finansów publicznych
 26. Podatki dla kadry zarządzającej
 27. KONFERENCJA Odpowiedzialność członków zarządu, dyrektorów finansowych i głównych księgowych
 28. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
 29. Funkcjonowanie branży factoringowej – kompleksowe szkolenie dotyczące wejścia spółki w faktoring jako faktor
 30. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp
 31. Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych
 32. Weekend z podatkiem CIT (16 h)
 33. Weekend z podatkiem CIT (16 h)
 34. Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500 plus), funduszu alimentacyjnego i innych w świetle najnowszych zmian
 35. Nowelizacja KSH i zmiany w Kodeksie cywilnym od 1 marca 2019
 36. Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwach branży deweloperskiej
 37. Akademia MSR/MSSF (108 h) – kurs weekendowy
 38. Szkolenie wyjazdowe Zmiany w podatku VAT i CIT w 2019 roku
 39. Szkolenie wyjazdowe Controlling a budżetowanie – warsztaty praktyczne
 40. Analiza wskaźnikowa – kondycja finansowa przedsiębiorstwa
 41. Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym
 42. Raportowanie schematów podatkowych MDR dla praktyków
 43. Tworzenie planu finansowego
 44. MSSF – rewolucyjne zmiany w 2018 i 2019 – wpływ na SF za 2018 rok
 45. Finanse dla niefinansistów – szkolenie praktyczne dedykowane członkom Rady Nadzorczej
 46. Wykorzystanie ulgi badawczo-rozwojowej oraz Innovation Box w praktyce – aspekty podatkowe i bilansowe
 47. Wycena obligacji i rachunkowość
 48. Zarządzanie ryzykiem za pomocą instrumentów pochodnych
 49. Cash flow w ocenie płynności finansowej podmiotu
 50. Faktoring jako metoda poprawy płynności w podmiocie gospodarczym
 51. Ocena efektywności inwestycji długoterminowych
 52. Akademia VAT w sektorze publicznym
 53. Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych (ujęcie kompleksowe)
 54. Tajemnica przedsiębiorstwa
 55. Zmiany w MSSF w 2018 / 2019 roku (MSSF 15 Umowy z Klientami, MSSF 16 Leasing)
 56. Analiza finansowa rocznych sprawozdań jednostkowych dla celów wypłacalności (Solvency II)
 57. Nowy MSSF 17 rewolucja dla firm ubezpieczeniowych
 58. Należności budżetowe 2019 w JSFP
 59. Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019 w sektorze publicznym
 60. Klasyfikacja budżetowa 2019
 61. Dochody i wydatki budżetowe w 2019 roku w JSFP
 62. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym w JSFP
 63. Rachunkowość przerobowa jako narzędzie do podejmowania trafnych decyzji biznesowych
 64. Zagraniczne Szkolenie Wyjazdowe Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT 2019
 65. Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza. Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C.
 66. Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawcy od 2019 roku
 67. Pojazdy samochodowe w działalności firmy – zmiany 2019 – kompleksowa analiza problematyki rozliczenia podatkowego
 68. Kadry i Płace w sektorze publicznym – praktyczne warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie
 69. Kompendium praktycznej egzekucji dla przedsiębiorstwa energetycznego
 70. Zarządzanie flotą samochodową w firmach
 71. Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2019
 72. CGAP – Certified Government Auditing Professional
 73. Windykator (32 h) – prawne i psychologiczne aspekty windykacji
 74. Inspektor Ochrony Danych (IOD) (28 h)– kurs weekendowy
 75. Jak pokonać stres w dziale księgowym?
 76. Lista płac dla zaawansowanych 2019
 77. Odpowiedzialność za finanse spółki, za przestępstwa i wykroczenia karne i karnoskarbowe
 78. Rachunkowość Zarządcza i Controlling
 79. Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia
 80. Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu
 81. Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF
 82. Weekend z podatkiem VAT – 16 h
 83. Weekend z podatkiem VAT (16 h)
 84. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 85. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
 86. Kasy fiskalne 2019 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”
 87. Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16
 88. Rozliczenie inwestycji w ujęciu księgowym i podatkowym
 89. Corporate Financial Management
 90. Finance for Non-Financial Managers
 91. Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy
 92. Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, wymaganiami KNF oraz dobrymi praktykami
 93. Windykacja w biznesie
 94. Controlling Value Proposition dla sprzedaży
 95. Produkty UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe)
 96. Rachunkowość zarządcza i controlling w służbie zdrowia (SPZOZ i NZOZ)
 97. Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej
 98. Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej
 99. Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 100. Planowanie i modelowanie finansowe
 101. Lista płac 2019
 102. Reklamacje w budownictwie
 103. Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
 104. VAT i CIT 2019 istotne zmiany dla branży energetyczno-ciepłowniczej
 105. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 106. Działania marketingowe – aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
 107. VAT i CIT 2019 w branży wod-kan i usług komunalnych
 108. Specjalista ds. kadr i płac (64 h)
 109. Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie
 110. Ryzyko operacyjne – zarządzanie w instytucjach finansowych zgodnie z wymaganiami KNF i dobrymi praktykami
 111. Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 112. Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 113. Nowoczesny Asystent – wykorzystanie technologii ICT i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem (42 h) kurs weekendowy
 114. CIT i VAT 2019 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
 115. Certyfikowany kierownik biura rachunkowego
 116. Analiza BIA (Business Impact Analysis) jako podstawowa metoda wyznaczania procesów krytycznych i kluczowych w organizacji
 117. Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 118. Umowy cywilnoprawne 2019
 119. Reklamacje w branży TSL
 120. Specjalista ds. cen transferowych (28 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 121. Lean Accounting
 122. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2019
 123. Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r oraz umowy o pracę i świadectwa pracy
 124. VAT i CIT 2019 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 125. VAT i CIT 2019 w branży budowlanej i deweloperskiej
 126. Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego
 127. Akcyza 2019 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 128. Podatek akcyzowy 2019 w branży energetycznej i gazowniczej
 129. Akcyza w sektorze paliwowym 2019
 130. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 131. Zarządzanie płynnością finansową
 132. VAT i CIT 2019 w branży farmaceutycznej
 133. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 134. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 135. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 136. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 137. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 138. Rozliczanie kosztów w firmie usługowej
 139. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 140. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 141. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 142. Akademia fakturowania – intensywny kurs weekendowy dla pracowników działów fakturowania, rozliczeń i obsługi kas fiskalnych (18 h)
 143. Sprawozdawczość wg Solvency II
 144. Praktyczne zastosowanie SAP ERP – VIII Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 145. Umowy o roboty budowlane w tym umowy z podwykonawcami
 146. VAT i CIT 2019 w działalności sportowej
 147. Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 148. VAT w Niemczech – inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm, zmiany 2019
 149. Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia
 150. Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
 151. CIT i VAT 2019 w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)
 152. VAT i CIT w 2019 w branży turystycznej
 153. Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 154. Rachunek kosztów standardowych (Standard costing)
 155. Akademia kadr 2019 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty
 156. Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy
 157. Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 158. Controlling personalny
 159. Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, SYMFONIA)
 160. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 161. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 162. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 163. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 164. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 165. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 166. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 167. Prawo podatkowe – XIV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 168. Kadry i płace w prawie oraz praktyce – XXI Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 169. CIT i VAT 2019 w sektorze bankowym
 170. Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP – XV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 171. CIT i VAT 2019 w działalności zakładów ubezpieczeń
 172. Koszty uzyskania przychodu – bieżące problemy i zmiany 2019
 173. VAT i CIT 2019 w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y)
 174. Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 175. Zastosowanie Excela w controllingu
 176. Excel w praktyce finansowej – 3 dniowe warsztaty
 177. VAT i CIT 2019 w branży hotelarskiej
 178. VAT i CIT 2019 w branży leasingowej
 179. MS Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości
 180. Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych
 181. Modelowanie finansowe
 182. Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne
 183. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne
 184. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 185. Podatek odroczony w firmie – podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji
 186. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 187. Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 188. Budżetowanie i kontrola kosztów
 189. Rachunek kosztów działań – Activity Based Costing
 190. Funkcjonalny rachunek kosztów
 191. Controlling inwestycji
 192. Controlling produktów i klientów
 193. Controlling strategiczny dokonań
 194. Controlling operacyjny dokonań
 195. Controlling – pomiar i ocena dokonań, zarządzanie produktami, klientami i inwestycjami kurs IV sesje
 196. Planowanie i kontrola finansowa – case study
 197. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji
 198. Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 199. Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu
 200. Kluczowe Wskaźniki Efektywności – Key Performance Indicators – KPI
 201. Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 202. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 203. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 204. Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty
 205. Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 206. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 207. Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 208. Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 209. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 210. Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 211. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z kurs dzienny
 212. Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe
 213. Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 214. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT
 215. Ceny transferowe 2019 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
 216. Podatek u źródła 2019 – procedura należytej staranności i nowe zasady rozliczania
 217. Podatek od nieruchomości 2019 – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania
 218. Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych
 219. Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa
 220. VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy
 221. VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach
 222. Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 223. Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 224. CIT od podstaw po nowelizacji ustawy
 225. Podatek dochodowy od osób prawnych 2019
 226. VAT 2019 – zmiany, problemy, orzecznictwo
 227. Podatki VAT i CIT 2019 – po nowelizacji ustaw podatkowych

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję