Mapa serwisu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktualności

 1. Emerytura – jak wypełnić wniosek emerytalny?
 2. Kontrola zwolnień przez pracodawcę sprzeczna z prawem
 3. Emerytura dla matek z czwórką dzieci
 4. Zasiłek pielęgnacyjny – podwyżka 2019
 5. Orły Kształcenia dla MDDP Akademii Biznesu
 6. Najem – działalność gospodarcza czy najem prywatny?
 7. Otrzymaliśmy rekomendację od Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców
 8. Opłaty reprograficzne bez VAT
 9. Ponownie wspieramy chorych na mukowiscydozę
 10. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych
 11. Akademia MDDP Sponsorem Prestiżowego Wydarzenia
 12. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
 13. ECOFIN o zwalczaniu oszustw w VAT i ukończeniu unii bankowej
 14. Darowizna może obyć się bez podatku!
 15. Finisz prac nad nową Ordynacją Podatkową
 16. Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach unijnych
 17. Jak skutecznie uniknąć sankcji w VAT?
 18. Transakcje finansowe w dokumentacji CT
 19. Zagraniczny zakład a ceny transferowe
 20. Faktura korygująca – zmiana przeznaczenia zaliczki
 21. Moment nabycia nieruchomości a podatek PIT
 22. MDDP Akademia Biznesu Firmą Szkoleniową 2018
 23. Bitcoin a podatki – jak rozliczyć?
 24. UWAGA! Dokumentacja cen transferowych jednak do końca września 2018!
 25. Podatek od nieruchomości w 2018 – zmiany!
 26. 50% koszty uzyskania przychodu w PIT w 2018
 27. Jak rozliczyć umowę zlecenie z cudzoziemcem?
 28. Tylko 10 dni na uniknięcie nadmiernych obciążeń
 29. Wspieramy chorych na mukowiscydozę – I Charytatywny Turniej Szachowy już za nami!
 30. Należyta staranność – ,,ułatwienia” w OP?
 31. STIR – blokady na rachunku bankowym
 32. Jak ustalić wartości transakcji w przypadku kredytów?
 33. Kolejny rok z rzędu zostaliśmy Liderem Rynku!
 34. Split payment – od kiedy zmiany?
 35. Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
 36. Jak ująć w kosztach tzw. korektę dochodowości?
 37. Jesteśmy na rynku już 10 lat!
 38. Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?
 39. Jak grupować transakcje dla celów cen transferowych?
 40. Amortyzacja znaku towarowego – zmiany w CIT
 41. Od 2018 dwa źródła przychodów w ustawie CIT?
 42. Ceny transferowe – stosowanie sankcyjnej stawki CIT
 43. Na czym polega wyłudzenie VAT ,,na paragon”?
 44. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności
 45. Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć?
 46. Pożyczki w grupach kapitałowych
 47. Uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015
 48. Jesteśmy dumni z naszych trenerów
 49. Optymalizacja podatkowa FIZ pod lupą fiskusa
 50. Robotyka dla dzieci – uczymy poprzez zabawę
 51. Ceny transferowe – analiza porównawcza
 52. Nowy limit transakcji gotówkowych
 53. Po raz kolejny 1. miejsce
 54. Działalność preferowana jako zwolniona z CIT
 55. Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych
 56. Uzyskaliśmy Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
 57. Ceny transferowe a umowy spółki cywilnej
 58. Jak długo może trwać kontrola podatkowa?
 59. Inne zdarzenia w rozumieniu dokumentacji cen transferowych od 2017 r.
 60. Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2017
 61. Płatności bezgotówkowe – zmiany od 2017
 62. Naliczanie VAT do kosztów egzekucji komorniczej
 63. Jak interpretować nowe przepisy cen transferowych?
 64. Akcja bilans – zamknij rok bezbłędnie
 65. Bezpieczeństwo cybernetyczne sektora publicznego
 66. Planowane zmiany w VAT od 2017 roku
 67. Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach
 68. Znowu zostaliśmy docenieni – jeszcze raz I miejsce
 69. Obrót paliwami w podatku VAT – istotne zmiany
 70. Projekt reformy Krajowej Administracji Skarbowej
 71. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 72. Podatek od sprzedaży detalicznej
 73. Podatek u źródła – część 3
 74. Ceny transferowe 2016 i 2017
 75. Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja już 1 lipca 2016 r.
 76. Ceny transferowe w branży wodociągowo–kanalizacyjnej
 77. Koszty sporów z pracownikiem a przychody firmy?
 78. Dzień inspiracji – Kobieta sukcesu
 79. Podatek u źródła – część 2
 80. Nowy kurs – wielki sukces
 81. Czwarty rok z rzędu I miejsce
 82. Zwolnienie dywidendowe, a rzeczywisty cel transakcji
 83. Podatek u źródła – część 1
 84. Nowelizacja Ordynacji podatkowej 2016
 85. Zmiany w VAT 2016 – prewspółczynnik
 86. Nowe stare przepisy dotyczące fakturowania
 87. Inspiracja do zmiany – by chciało się chcieć
 88. Kolejny ranking – kolejny raz I miejsce
 89. Wielki sukces MDDP
 90. Dzień Inspiracji – Growing Method™
 91. Nowe zasady obliczania okresu wypowiedzenia
 92. Umowy na czas określony 2016 – istotne zmiany
 93. Odznaczenia dla biznesu – ponownie I miejsce
 94. Wspieramy młodych szachistów – I Turniej Szachowy Akademii Biznesu MDDP
 95. Warsztaty z dr Joanną Heidtman
 96. Stawka VAT na książki elektroniczne
 97. Kolejny ranking – kolejny sukces
 98. Adam Niedziółka wśród prelegentów konferencji „Efektywne przywództwo”
 99. Kluczowy proces HR – jak rekrutować z głową?
 100. Akademia MDDP ponownie Laureatem
 101. Kolejne zmiany w podatku VAT w 2015 roku
 102. Wydatki strukturalne w JSFP
 103. Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
 104. Zaangażowanie – kapitał intelektualny organizacji
 105. Kontrola podatkowa. Jak się do niej przygotować?
 106. Nagrody w ramach akcji marketingowych
 107. Ceny transferowe 2014/2015
 108. Akademia Biznesu MDDP Firmą Szkoleniową Roku 2014
 109. Sukces MDDP w VIII Ogólnopolskim Rankingu
 110. VAT 2014 – 10 wydanie komentarza do ustawy autorstwa T. Michalika
 111. Nowa siedziba Akademii Biznesu MDDP
 112. Kolejny sukces Akademii Biznesu MDDP
 113. Klienci nas doceniają

SZKOLENIA

 1. Funkcjonowanie branży factoringowej – kompleksowe szkolenie dotyczące wejścia spółki w faktoring jako faktor
 2. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp
 3. Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych
 4. Weekend z podatkiem CIT-(16h)
 5. Weekend z podatkiem CIT (16h)
 6. Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500 plus), funduszu alimentacyjnego i innych w świetle najnowszych zmian
 7. Podsumowanie rachunkowości budżetowej dla Państwowej Straży Pożarnej i innych służb mundurowych – wg najnowszych interpretacji
 8. Nowelizacja KSH i zmiany w Kodeksie cywilnym wchodzące w życie 01.03.2019
 9. Umowy w obrocie gospodarczym
 10. Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwach branży deweloperskiej
 11. E-sprawozdania finansowe – praktyczne wskazówki przygotowania sprawozdań finansowych sporządzanych w formie elektronicznej
 12. Rachunkowość według MSSF (108 h)–kurs weekendowy
 13. Szkolenie wyjazdowe Zmiany w podatku VAT i CIT w 2019 roku
 14. Szkolenie wyjazdowe Controlling a budżetowanie – warsztaty praktyczne
 15. Analiza wskaźnikowa – kondycja finansowa przedsiębiorstwa
 16. Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym
 17. Raportowanie schematów podatkowych MDR dla praktyków
 18. Tworzenie planu finansowego
 19. MSSF – rewolucyjne zmiany w 2018 i 2019 – wpływ na SF za 2018 rok
 20. Finanse dla niefinansistów – szkolenie praktyczne dedykowane członkom Rady Nadzorczej
 21. Wykorzystanie ulgi badawczo-rozwojowej w praktyce – aspekty podatkowe i bilansowe
 22. Wycena obligacji i rachunkowość
 23. Zarządzanie ryzykiem za pomocą instrumentów pochodnych
 24. Cash flow w ocenie płynności finansowej podmiotu
 25. Faktoring jako metoda poprawy płynności w podmiocie gospodarczym
 26. Ocena efektywności inwestycji długoterminowych
 27. Rachunkowość Ośrodków Pomocy Społecznej
 28. Akademia VAT w sektorze publicznym
 29. Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych (ujęcie kompleksowe)
 30. Tajemnica przedsiębiorstwa
 31. Zmiany w MSSF w 2018 / 2019 roku (MSSF 15 Umowy z Klientami, MSSF 16 Leasing)
 32. Analiza finansowa rocznych sprawozdań jednostkowych dla celów wypłacalności (Solvency II)
 33. Nowy MSSF 17 rewolucja dla firm ubezpieczeniowych
 34. Szkolenie Wyjazdowe Wiosenne warsztaty rachunkowości budżetowej
 35. Ochrona przed wyłudzeniami VAT
 36. Należności budżetowe 2019 w JSFP
 37. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 38. Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych
 39. Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019 w sektorze publicznym
 40. Klasyfikacja budżetowa 2019
 41. Dochody i wydatki budżetowe w 2019 roku w JSFP
 42. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym w JSFP
 43. Rachunkowość przerobowa jako narzędzie do podejmowania trafnych decyzji biznesowych
 44. Zagraniczne Szkolenie Wyjazdowe Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT 2019
 45. Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza. Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C.
 46. Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawcy od 2019 roku
 47. Pojazdy samochodowe w działalności firmy – zmiany 2019 – kompleksowa analiza problematyki rozliczenia podatkowego
 48. Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2019
 49. CGAP – Certified Government Auditing Professional
 50. Rewolucyjne zmiany CIT i VAT 2019 w branży meblarskiej
 51. Windykator (32 h)–prawne i psychologiczne aspekty windykacji
 52. Windykator (32 h) – prawne i psychologiczne aspekty windykacji
 53. Inspektor Ochrony Danych (IOD) (28 h)– kurs weekendowy
 54. Jak pokonać stres w dziale księgowym?
 55. Jak osiągnąć optymalne korzyści przy finansowaniu inwestycji leasingiem? Praktyczny poradnik dla służb finansowo-księgowych
 56. Lista płac dla zaawansowanych 2019
 57. Odpowiedzialność za finanse spółki, za przestępstwa i wykroczenia karne i karnoskarbowe
 58. AKCJA BILANS – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
 59. Rachunkowość Zarządcza i Controlling
 60. Zasady ewidencji księgowej i rozliczania środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych
 61. Bilans 2018 w JSFP
 62. Opracowanie i analizy biznes planów
 63. Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia
 64. Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu
 65. Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa, analiza i budżetowanie w firmie
 66. Metody unikania podwójnego opodatkowania
 67. Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF
 68. Weekend z podatkiem VAT – 16 h
 69. Weekend z podatkiem VAT (16 h)
 70. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 71. Finanse strategiczne – narzędzia budowania wartości przedsiębiorstwa
 72. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
 73. Kasy fiskalne 2019 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”
 74. Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16
 75. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla podmiotów niefinansowych
 76. Rozliczenie inwestycji w ujęciu księgowym i podatkowym
 77. Corporate Financial Management
 78. Finance for Non-Financial Managers
 79. Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy
 80. Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, wymaganiami KNF oraz dobrymi praktykami
 81. Windykacja w biznesie
 82. Controlling Value Proposition dla sprzedaży
 83. Produkty UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe)
 84. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 85. Rachunkowość zarządcza i controlling w służbie zdrowia (SPZOZ i NZOZ)
 86. Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej
 87. Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej
 88. Nowy MSSF 16 Leasing – zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
 89. Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 90. Planowanie i modelowanie finansowe
 91. Prawo cywilne oraz handlowe a podatki
 92. Lista płac 2019
 93. Reklamacje w budownictwie
 94. Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
 95. VAT i CIT 2019 istotne zmiany dla branży energetyczno-ciepłowniczej
 96. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 97. Ceny transferowe – sporządzanie dokumentacji
 98. Działania marketingowe – aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
 99. VAT i CIT 2019 w branży wod-kan i usług komunalnych
 100. Specjalista ds. kadr i płac (64 h)
 101. Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie
 102. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego
 103. Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 104. Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 105. Nowoczesny Asystent – wykorzystanie technologii ICT i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem (42 h) kurs weekendowy
 106. CIT i VAT 2019 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
 107. Certyfikowany kierownik biura rachunkowego
 108. Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301
 109. Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 110. Umowy cywilnoprawne 2019
 111. Reklamacje w branży TSL
 112. Specjalista ds. cen transferowych (28 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 113. Lean Accounting
 114. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2019
 115. Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r oraz umowy o pracę i świadectwa pracy
 116. VAT i CIT 2019 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 117. VAT i CIT 2019 w branży budowlanej i deweloperskiej
 118. Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego
 119. Akcyza 2019 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 120. Podatek akcyzowy 2019 w branży energetycznej i gazowniczej
 121. Akcyza w sektorze paliwowym 2019
 122. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 123. Zarządzanie płynnością finansową
 124. VAT i CIT 2019 w branży farmaceutycznej
 125. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 126. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 127. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 128. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 129. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 130. Rozliczanie kosztów w firmie usługowej
 131. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 132. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 133. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 134. Akademia fakturowania – intensywny kurs weekendowy dla pracowników działów fakturowania, rozliczeń i obsługi kas fiskalnych (18 h)
 135. Sprawozdawczość wg Solvency II
 136. Praktyczne zastosowanie SAP ERP – VII Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 137. Umowy o roboty budowlane w tym umowy z podwykonawcami
 138. CIT i VAT 2019 w działalności sportowej
 139. Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 140. VAT w Niemczech – inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm, zmiany 2019
 141. Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia
 142. Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
 143. CIT i VAT 2019 w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)
 144. VAT i CIT w 2019 w branży turystycznej
 145. Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 146. Rachunek kosztów standardowych (Standard costing)
 147. Akademia kadr 2019 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty
 148. Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy
 149. Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 150. Controlling personalny
 151. Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, SYMFONIA)
 152. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 153. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 154. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 155. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 156. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 157. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 158. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 159. Prawo podatkowe – XIV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 160. Kadry i płace w prawie oraz praktyce – XX Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 161. CIT i VAT 2019 w sektorze bankowym
 162. Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP – XV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 163. CIT i VAT 2019 w działalności zakładów ubezpieczeń
 164. Koszty uzyskania przychodu – bieżące problemy i zmiany 2019
 165. VAT i CIT 2019 w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y)
 166. Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 167. Zastosowanie Excela w controllingu
 168. Excel w praktyce finansowej – 3 dniowe warsztaty
 169. VAT i CIT 2019 w branży hotelarskiej
 170. CIT i VAT 2019 w branży leasingowej
 171. MS Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości
 172. Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych
 173. Modelowanie finansowe
 174. Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne
 175. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne
 176. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 177. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 178. Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 179. Budżetowanie i kontrola kosztów
 180. Rachunek kosztów działań – Activity Based Costing
 181. Funkcjonalny rachunek kosztów
 182. Controlling inwestycji
 183. Controlling produktów i klientów
 184. Controlling strategiczny dokonań
 185. Controlling operacyjny dokonań
 186. Controlling – pomiar i ocena dokonań, zarządzanie produktami, klientami i inwestycjami kurs IV sesje
 187. Planowanie i kontrola finansowa – case study
 188. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji
 189. Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 190. Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu
 191. Kluczowe Wskaźniki Efektywności – Key Performance Indicators – KPI
 192. Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 193. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 194. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 195. Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty
 196. Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 197. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 198. Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 199. Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 200. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 201. Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 202. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z kurs dzienny
 203. Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe
 204. Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 205. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT
 206. Ceny transferowe 2019 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
 207. Podatek u źródła 2019 – procedura należytej staranności i nowe zasady rozliczania
 208. Podatek od nieruchomości 2019 – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania
 209. Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych
 210. Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa
 211. VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy
 212. VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach
 213. Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 214. Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 215. CIT od podstaw po nowelizacji ustawy
 216. Podatek dochodowy od osób prawnych 2019
 217. VAT 2019 – zmiany, problemy, orzecznictwo
 218. Podatki VAT i CIT 2019 – po nowelizacji ustaw podatkowych

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję