Mapa serwisu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktualności

 1. Rejestracja firmy za granicą, a działalność firmy w Polsce – na jakich zasadach?
 2. Wydatki na kolonie dzieci niepełnosprawnych
 3. Wezwanie do pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego
 4. Wydanie kopii i odbiór dokumentacji pracowniczej
 5. Uwzględnianie premii oraz nagród przy wypłacie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 6. Umowa cywilnoprawna z małoletnim
 7. Zapraszamy na bezpłatne spotkanie poświęcone bezpieczeństwu danych
 8. Zakończenie stosunku pracy – obowiązki pracodawcy
 9. Dropshipping a podatki – jak się rozliczyć?
 10. Ustawowa walka ze smogiem – ulga termomodernizacyjna
 11. Test przedsiębiorcy – kto zachowa prawo do podatku liniowego?
 12. Zostaliśmy Partnerem Konferencji Blockchoin – Przemysł 4.0
 13. Zaliczka w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 14. Czarna księga niedozwolonych praktyk dot. delegowania pracowników
 15. Monitoring pracowników a RODO
 16. Utrata skonta w split-payment
 17. Wynajem kilku mieszkań a podatek
 18. Ulga meldunkowa – są wyroki WSA i NSA
 19. Zerowy pit dla młodych – nie dla wszystkich
 20. Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu
 21. Egzamin na doradcę podatkowego – nowe pytania egzaminacyjne od 2019
 22. Opieka nad dzieckiem 2019 – szykują się zmiany?
 23. Emerytura – jak wypełnić wniosek emerytalny?
 24. Kontrola zwolnień przez pracodawcę sprzeczna z prawem
 25. Emerytura dla matek z czwórką dzieci
 26. Zasiłek pielęgnacyjny – podwyżka 2019
 27. Orły Kształcenia dla MDDP Akademii Biznesu
 28. Najem – działalność gospodarcza czy najem prywatny?
 29. Otrzymaliśmy rekomendację od Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców
 30. Opłaty reprograficzne bez VAT
 31. Ponownie wspieramy chorych na mukowiscydozę
 32. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych
 33. Akademia MDDP Sponsorem Prestiżowego Wydarzenia
 34. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
 35. ECOFIN o zwalczaniu oszustw w VAT i ukończeniu unii bankowej
 36. Darowizna może obyć się bez podatku!
 37. Finisz prac nad nową Ordynacją Podatkową
 38. Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach unijnych
 39. Jak skutecznie uniknąć sankcji w VAT?
 40. Transakcje finansowe w dokumentacji CT
 41. Zagraniczny zakład a ceny transferowe
 42. Faktura korygująca – zmiana przeznaczenia zaliczki
 43. Moment nabycia nieruchomości a podatek PIT
 44. MDDP Akademia Biznesu Firmą Szkoleniową 2018
 45. Bitcoin a podatki – jak rozliczyć?
 46. UWAGA! Dokumentacja cen transferowych jednak do końca września 2018!
 47. Podatek od nieruchomości w 2018 – zmiany!
 48. 50% koszty uzyskania przychodu w PIT w 2018
 49. Jak rozliczyć umowę zlecenie z cudzoziemcem?
 50. Tylko 10 dni na uniknięcie nadmiernych obciążeń
 51. Wspieramy chorych na mukowiscydozę – I Charytatywny Turniej Szachowy już za nami!
 52. Należyta staranność – ,,ułatwienia” w OP?
 53. STIR – blokady na rachunku bankowym
 54. Jak ustalić wartości transakcji w przypadku kredytów?
 55. Kolejny rok z rzędu zostaliśmy Liderem Rynku!
 56. Split payment – od kiedy zmiany?
 57. Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
 58. Jak ująć w kosztach tzw. korektę dochodowości?
 59. Jesteśmy na rynku już 10 lat!
 60. Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?
 61. Jak grupować transakcje dla celów cen transferowych?
 62. Amortyzacja znaku towarowego – zmiany w CIT
 63. Od 2018 dwa źródła przychodów w ustawie CIT?
 64. Ceny transferowe – stosowanie sankcyjnej stawki CIT
 65. Na czym polega wyłudzenie VAT ,,na paragon”?
 66. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności
 67. Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć?
 68. Pożyczki w grupach kapitałowych
 69. Uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015
 70. Jesteśmy dumni z naszych trenerów
 71. Optymalizacja podatkowa FIZ pod lupą fiskusa
 72. Robotyka dla dzieci – uczymy poprzez zabawę
 73. Ceny transferowe – analiza porównawcza
 74. Nowy limit transakcji gotówkowych
 75. Po raz kolejny 1. miejsce
 76. Działalność preferowana jako zwolniona z CIT
 77. Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych
 78. Uzyskaliśmy Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
 79. Ceny transferowe a umowy spółki cywilnej
 80. Jak długo może trwać kontrola podatkowa?
 81. Inne zdarzenia w rozumieniu dokumentacji cen transferowych od 2017 r.
 82. Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2017
 83. Płatności bezgotówkowe – zmiany od 2017
 84. Naliczanie VAT do kosztów egzekucji komorniczej
 85. Jak interpretować nowe przepisy cen transferowych?
 86. Akcja bilans – zamknij rok bezbłędnie
 87. Bezpieczeństwo cybernetyczne sektora publicznego
 88. Planowane zmiany w VAT od 2017 roku
 89. Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach
 90. Znowu zostaliśmy docenieni – jeszcze raz I miejsce
 91. Obrót paliwami w podatku VAT – istotne zmiany
 92. Projekt reformy Krajowej Administracji Skarbowej
 93. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 94. Podatek od sprzedaży detalicznej
 95. Podatek u źródła – część 3
 96. Ceny transferowe 2016 i 2017
 97. Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja już 1 lipca 2016 r.
 98. Ceny transferowe w branży wodociągowo–kanalizacyjnej
 99. Koszty sporów z pracownikiem a przychody firmy?
 100. Dzień inspiracji – Kobieta sukcesu
 101. Podatek u źródła – część 2
 102. Nowy kurs – wielki sukces
 103. Czwarty rok z rzędu I miejsce
 104. Zwolnienie dywidendowe, a rzeczywisty cel transakcji
 105. Podatek u źródła – część 1
 106. Nowelizacja Ordynacji podatkowej 2016
 107. Zmiany w VAT 2016 – prewspółczynnik
 108. Nowe stare przepisy dotyczące fakturowania
 109. Inspiracja do zmiany – by chciało się chcieć
 110. Kolejny ranking – kolejny raz I miejsce
 111. Wielki sukces MDDP
 112. Dzień Inspiracji – Growing Method™
 113. Nowe zasady obliczania okresu wypowiedzenia
 114. Umowy na czas określony 2016 – istotne zmiany
 115. Odznaczenia dla biznesu – ponownie I miejsce
 116. Wspieramy młodych szachistów – I Turniej Szachowy Akademii Biznesu MDDP
 117. Warsztaty z dr Joanną Heidtman
 118. Stawka VAT na książki elektroniczne
 119. Kolejny ranking – kolejny sukces
 120. Adam Niedziółka wśród prelegentów konferencji „Efektywne przywództwo”
 121. Kluczowy proces HR – jak rekrutować z głową?
 122. Akademia MDDP ponownie Laureatem
 123. Kolejne zmiany w podatku VAT w 2015 roku
 124. Wydatki strukturalne w JSFP
 125. Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
 126. Zaangażowanie – kapitał intelektualny organizacji
 127. Kontrola podatkowa. Jak się do niej przygotować?
 128. Nagrody w ramach akcji marketingowych
 129. Ceny transferowe 2014/2015
 130. Akademia Biznesu MDDP Firmą Szkoleniową Roku 2014
 131. Sukces MDDP w VIII Ogólnopolskim Rankingu
 132. VAT 2014 – 10 wydanie komentarza do ustawy autorstwa T. Michalika
 133. Nowa siedziba Akademii Biznesu MDDP
 134. Kolejny sukces Akademii Biznesu MDDP
 135. Klienci nas doceniają

SZKOLENIA

 1. Rachunkowość budżetowa dla Straży Pożarnej
 2. PŁACE od A do Z w sektorze publicznym
 3. Zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 w JSFP
 4. Nielegalny pobór energii – właściwie przeprowadzona kontrola , ustalenie rzeczywistego pobierania energii i wyegzekwowanie należności przez przedsiębiorstwo energetyczne
 5. Akademia prawa dla menedżerów, czyli prawo dla nieprawników
 6. Najczęściej popełniane nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT
 7. Prawo pracy 2019/2020 po zmianach prawnych – warsztaty
 8. Szkolenie Wyjazdowe HR BUSINESS PARTNER – moda czy konieczność ?
 9. Szkolenie Wyjazdowe Profesjonalny Office Manager – praktyczne metody zarządzania biurem
 10. Ochrona przed wyłudzeniami VAT – weryfikacja kontrahentów z zachowaniem zasad należytej staranności
 11. Płatności w branży budowlanej w świetle zmian VAT i CIT
 12. Zmiany w MSSF na podstawie MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSSF 15 Umowy z Klientami oraz MSSF 16 Leasing – wpływ na bilans dla celów wypłacalności w 2019 roku
 13. Zasady rachunkowości i sprawozdawczości w systemie Wypłacalność II
 14. Środki własne w systemie Wypłacalność II
 15. Finanse dla niefinansistów – szkolenie dedykowane pracownikom Zakładów Ubezpieczeń
 16. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€
 17. Komisja przetargowa – rola i zadania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 18. Dokumenty transportowe a podatek VAT problematyka branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 19. E-Sprawozdania Finansowe wg MSSF od 01.01.2020 – raporty XBRL
 20. SZKOLENIE WYJAZDOWE Budżetowanie i kontrola kosztów
 21. Dotacje unijne w branży wod-kan i usług komunalnych – realizacja projektów w ramach Programów Operacyjnych oraz POIŚ w aspekcie rachunkowości, kontroli, rozliczania, monitorowania, sporządzania sprawozdań oraz uiszczania podatków dochodowych i VAT
 22. Ocena utraty wartości aktywów niefinansowych trwałych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)
 23. SZKOLENIE WYJAZDOWE Warsztaty z rachunkowości budżetowej z elementami inwentaryzacji dla jednostek sektora finansów publicznych
 24. Nowoczesne rozwiązania w gospodarce paletowej w praktyce – standardy EPAL, CHEP, LPR i rozwiązania własne
 25. INCOTERMS w praktyce – omówienie zmian dla wersji 2020 vs 2010
 26. Konferencja Dokumentacja cen transferowych. Czy samodzielne przygotowanie dokumentacji TP jest możliwe?
 27. Przygotowanie dokumentacji cen transferowych w pigułce 2019
 28. Umowy handlowe w branży turystycznej
 29. Podatkowe aspekty międzynarodowego obrotu towarów w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 30. Controlling i budżetowanie – warsztaty praktyczne
 31. Kurs Rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych – kurs dzienny
 32. Doskonalenie zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw
 33. Płatności w świetle zmian VAT i CIT – kompleksowa analiza mechanizmu split payment oraz ograniczenia kosztów przy płatnościach na niezgłoszone rachunki bankowe – zmiany 2019 i 2020 z uwzględnieniem konsekwencji
 34. VAT dla Handlowców (stan prawny na 2019 i 2020 rok)
 35. VAT 2019 w sektorze publicznym – najnowsze zmiany
 36. AKCJA BILANS 2019 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. w firmach branży wod-kan i usług komunalnych
 37. AKCJA BILANS 2019 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 w firmach branży budowlanej i deweloperskiej
 38. Kodeks Postępowania Administracyjnego w świetle zmian 2019
 39. Zmiany w stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020
 40. Zbadaj swoje podatki (CIT, PIT, MDR) szkolenie z narzędziami podatkowymi
 41. Raportowanie schematów podatkowych MDR w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 42. Rachunek przepływów pieniężnych według polskiego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz jego wykorzystanie w finansach przedsiębiorstwa
 43. Ryzyko w działalności gospodarczej
 44. Dokumentacja kadrowa oraz czas pracy w sektorze publicznym – praktyczne warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie
 45. Zagraniczne Szkolenie Wyjazdowe Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT 2019
 46. SZKOLENIE WYJAZDOWE Zmiany w podatku VAT i CIT w 2019 roku
 47. Rachunkowość zarządcza i controlling w podmiotach leczniczych
 48. Szkolenie wyjazdowe Finanse i controlling w zarządzaniu nowoczesną firmą
 49. Szkolenie wyjazdowe Akcja Bilans 2019 Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego
 50. Projekty inwestycyjne w praktyce – ocena, interpretacja, modele finansowe, sterowanie ryzykiem
 51. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs popołudniowy
 52. Wycena przedsiębiorstwa
 53. Pozyskiwanie finansowania z rynków finansowych
 54. Analiza kredytowa przedsiębiorstwa
 55. Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe
 56. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow
 57. VAT, akcyza, cło w transakcjach międzynarodowych
 58. Wybrane aspekty reklamacji na gruncie prawnym, podatkowym (VAT/CIT) oraz księgowym
 59. Najnowsze, praktyczne aspekty zawierania i realizowania przez przedsiębiorstwo energetyczne kontraktów handlowych z przedsiębiorcami oraz instytucjami
 60. Praktyczne warsztaty – przedsiębiorstwo obrotu i konsument jako strony umów zawieranych na rynku energii i paliw gazowych
 61. KONFERENCJA Odpowiedzialność członków zarządu, dyrektorów finansowych i głównych księgowych
 62. Weekend z podatkiem CIT (16 h)
 63. Weekend z podatkiem CIT (16 h)
 64. Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwach branży deweloperskiej
 65. Specjalista ds. MSR/MSSF (128 h) – kurs weekendowy
 66. Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym
 67. Raportowanie schematów podatkowych MDR dla praktyków
 68. Tworzenie planu finansowego
 69. Wykorzystanie ulgi badawczo-rozwojowej oraz Innovation Box w praktyce – aspekty podatkowe i bilansowe
 70. Ocena efektywności inwestycji długoterminowych
 71. Akademia VAT w sektorze publicznym
 72. Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych (ujęcie kompleksowe)
 73. Nowy MSSF 17 rewolucja dla firm ubezpieczeniowych
 74. Należności budżetowe 2019 w JSFP
 75. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 76. Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019 w sektorze publicznym
 77. Klasyfikacja budżetowa 2019
 78. Dochody i wydatki budżetowe w 2019 roku w JSFP
 79. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym w JSFP
 80. Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza. Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C.
 81. Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawcy od 2019 roku
 82. Kompendium praktycznej egzekucji dla przedsiębiorstwa energetycznego
 83. Zarządzanie flotą samochodową w firmach
 84. Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2019
 85. CGAP – Certified Government Auditing Professional
 86. Windykator (32 h) – prawne i psychologiczne aspekty windykacji
 87. Inspektor Ochrony Danych (IOD) (28 h)– kurs weekendowy
 88. Jak pokonać stres w dziale księgowym?
 89. Lista płac dla zaawansowanych 2019
 90. Odpowiedzialność za finanse spółki, za przestępstwa i wykroczenia karne i karnoskarbowe
 91. AKCJA BILANS – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
 92. XXII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Podatki 2019/2020 – istotne zmiany w VAT, CIT i PIT
 93. Rachunkowość Zarządcza i Controlling
 94. Zasady ewidencji księgowej i rozliczania środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych
 95. Opracowanie i analizy biznes planów
 96. Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia
 97. Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu
 98. Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF
 99. Weekend z podatkiem VAT – 16 h
 100. Weekend z podatkiem VAT (16 h)
 101. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 102. Finanse strategiczne – narzędzia budowania wartości przedsiębiorstwa
 103. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
 104. Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP
 105. Kasy fiskalne 2019 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”
 106. Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16
 107. Rozliczenie inwestycji w ujęciu księgowym i podatkowym
 108. XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AKCJA BILANS 2019
 109. Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy
 110. Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, wymaganiami KNF oraz dobrymi praktykami
 111. Windykacja w biznesie
 112. Controlling Value Proposition dla sprzedaży
 113. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 114. Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej
 115. Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej
 116. Nowy MSSF 16 Leasing – zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
 117. Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 118. Planowanie i modelowanie finansowe
 119. Lista płac 2019
 120. Reklamacje w budownictwie
 121. Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
 122. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 123. Działania marketingowe – aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
 124. VAT i CIT 2019/2020 w branży wod-kan i usług komunalnych
 125. Specjalista ds. kadr i płac (64 h)
 126. Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie
 127. Ryzyko operacyjne – zarządzanie w instytucjach finansowych zgodnie z wymaganiami KNF i dobrymi praktykami
 128. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego
 129. Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 130. Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 131. Nowoczesny Asystent – wykorzystanie technologii ICT i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem (42 h) kurs weekendowy
 132. CIT i VAT 2019/2020 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
 133. Certyfikowany kierownik biura rachunkowego
 134. Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301
 135. Umowy cywilnoprawne 2019
 136. Reklamacje w branży TSL
 137. Specjalista ds. cen transferowych (28 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 138. Podatek od nieruchomości 2019 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 139. Lean Accounting
 140. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2019
 141. Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r oraz umowy o pracę i świadectwa pracy
 142. VAT i CIT 2019/2020 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 143. VAT i CIT 2019/2020 w branży budowlanej i deweloperskiej
 144. Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego
 145. Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2019 i 2020 r.
 146. Podatek akcyzowy w branży energetycznej i gazowniczej w 2019 i 2020 r.
 147. Akcyza w sektorze paliwowym w 2019 i 2020 r.
 148. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 149. Zarządzanie płynnością finansową
 150. VAT i CIT 2019/2020 w branży farmaceutycznej
 151. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 152. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 153. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 154. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 155. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 156. Rozliczanie kosztów w firmie usługowej
 157. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 158. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 159. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 160. Akademia fakturowania – intensywny kurs weekendowy dla pracowników działów fakturowania, rozliczeń i obsługi kas fiskalnych (18 h)
 161. Praktyczne zastosowanie SAP ERP – VIII Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 162. Umowy o roboty budowlane w tym umowy z podwykonawcami
 163. VAT i CIT 2019/2020 w działalności sportowej
 164. Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 165. VAT w Niemczech – inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm, zmiany 2019
 166. Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia
 167. Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
 168. Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej w 2019 i 2020 r.
 169. VAT i CIT 2019/2020 w branży turystycznej
 170. Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 171. Akademia kadr 2019 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty
 172. Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy
 173. Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 174. Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, OPTIMA)
 175. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 176. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 177. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 178. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 179. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 180. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 181. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 182. Prawo podatkowe – XIV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 183. Kadry i płace w prawie oraz praktyce – XXI Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 184. CIT i VAT 2019/2020 w sektorze bankowym
 185. Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP – XV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 186. CIT i VAT w działalności zakładów ubezpieczeń
 187. Koszty uzyskania przychodu – bieżące problemy i zmiany 2019
 188. VAT i CIT 2019/2020 w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y)
 189. Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 190. Zastosowanie Excela w controllingu
 191. Excel w praktyce finansowej – 3 dniowe warsztaty
 192. VAT i CIT 2019/2020 w branży hotelarskiej
 193. VAT i CIT 2019/2020 w branży leasingowej
 194. MS Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości
 195. Modelowanie finansowe
 196. Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne
 197. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne
 198. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 199. Podatek odroczony w firmie – podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji
 200. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 201. Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 202. Budżetowanie i kontrola kosztów
 203. Rachunek kosztów działań – Activity Based Costing
 204. Funkcjonalny rachunek kosztów
 205. Controlling inwestycji
 206. Controlling produktów i klientów
 207. Controlling strategiczny dokonań
 208. Controlling operacyjny dokonań
 209. Controlling – pomiar i ocena dokonań, zarządzanie produktami, klientami i inwestycjami kurs IV sesje
 210. Planowanie i kontrola finansowa – case study
 211. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji
 212. Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 213. Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu
 214. Kluczowe Wskaźniki Efektywności – Key Performance Indicators – KPI
 215. Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 216. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 217. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 218. Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 219. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 220. Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 221. Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 222. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 223. Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 224. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z kurs dzienny
 225. Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe
 226. Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 227. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT
 228. Ceny transferowe 2019 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
 229. Podatek u źródła 2019 – procedura należytej staranności i nowe zasady rozliczania
 230. Podatek od nieruchomości 2019 – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania
 231. Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych
 232. Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa
 233. VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy
 234. VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach
 235. Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 236. Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 237. CIT od podstaw po nowelizacji ustawy
 238. Podatek dochodowy od osób prawnych 2019
 239. VAT 2019 – zmiany, problemy, orzecznictwo
 240. Podatki VAT i CIT 2019 – po nowelizacji ustaw podatkowych

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję