Mapa serwisu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktualności

 1. Emerytura – jak wypełnić wniosek emerytalny?
 2. Kontrola zwolnień przez pracodawcę sprzeczna z prawem
 3. Emerytura dla matek z czwórką dzieci
 4. Zasiłek pielęgnacyjny – podwyżka 2019
 5. Orły Kształcenia dla MDDP Akademii Biznesu
 6. Najem – działalność gospodarcza czy najem prywatny?
 7. Otrzymaliśmy rekomendację od Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców
 8. Opłaty reprograficzne bez VAT
 9. Ponownie wspieramy chorych na mukowiscydozę
 10. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych
 11. Akademia MDDP Sponsorem Prestiżowego Wydarzenia
 12. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
 13. ECOFIN o zwalczaniu oszustw w VAT i ukończeniu unii bankowej
 14. Darowizna może obyć się bez podatku!
 15. Finisz prac nad nową Ordynacją Podatkową
 16. Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach unijnych
 17. Jak skutecznie uniknąć sankcji w VAT?
 18. Transakcje finansowe w dokumentacji CT
 19. Zagraniczny zakład a ceny transferowe
 20. Faktura korygująca – zmiana przeznaczenia zaliczki
 21. Moment nabycia nieruchomości a podatek PIT
 22. MDDP Akademia Biznesu Firmą Szkoleniową 2018
 23. Bitcoin a podatki – jak rozliczyć?
 24. UWAGA! Dokumentacja cen transferowych jednak do końca września 2018!
 25. Podatek od nieruchomości w 2018 – zmiany!
 26. 50% koszty uzyskania przychodu w PIT w 2018
 27. Jak rozliczyć umowę zlecenie z cudzoziemcem?
 28. Tylko 10 dni na uniknięcie nadmiernych obciążeń
 29. Wspieramy chorych na mukowiscydozę – I Charytatywny Turniej Szachowy już za nami!
 30. Należyta staranność – ,,ułatwienia” w OP?
 31. STIR – blokady na rachunku bankowym
 32. Jak ustalić wartości transakcji w przypadku kredytów?
 33. Kolejny rok z rzędu zostaliśmy Liderem Rynku!
 34. Split payment – od kiedy zmiany?
 35. Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
 36. Jak ująć w kosztach tzw. korektę dochodowości?
 37. Jesteśmy na rynku już 10 lat!
 38. Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?
 39. Jak grupować transakcje dla celów cen transferowych?
 40. Amortyzacja znaku towarowego – zmiany w CIT
 41. Od 2018 dwa źródła przychodów w ustawie CIT?
 42. Ceny transferowe – stosowanie sankcyjnej stawki CIT
 43. Na czym polega wyłudzenie VAT ,,na paragon”?
 44. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności
 45. Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć?
 46. Pożyczki w grupach kapitałowych
 47. Uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015
 48. Jesteśmy dumni z naszych trenerów
 49. Optymalizacja podatkowa FIZ pod lupą fiskusa
 50. Robotyka dla dzieci – uczymy poprzez zabawę
 51. Ceny transferowe – analiza porównawcza
 52. Nowy limit transakcji gotówkowych
 53. Po raz kolejny 1. miejsce
 54. Działalność preferowana jako zwolniona z CIT
 55. Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych
 56. Uzyskaliśmy Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
 57. Ceny transferowe a umowy spółki cywilnej
 58. Jak długo może trwać kontrola podatkowa?
 59. Inne zdarzenia w rozumieniu dokumentacji cen transferowych od 2017 r.
 60. Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2017
 61. Płatności bezgotówkowe – zmiany od 2017
 62. Naliczanie VAT do kosztów egzekucji komorniczej
 63. Jak interpretować nowe przepisy cen transferowych?
 64. Akcja bilans – zamknij rok bezbłędnie
 65. Bezpieczeństwo cybernetyczne sektora publicznego
 66. Planowane zmiany w VAT od 2017 roku
 67. Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach
 68. Znowu zostaliśmy docenieni – jeszcze raz I miejsce
 69. Obrót paliwami w podatku VAT – istotne zmiany
 70. Projekt reformy Krajowej Administracji Skarbowej
 71. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 72. Podatek od sprzedaży detalicznej
 73. Podatek u źródła – część 3
 74. Ceny transferowe 2016 i 2017
 75. Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja już 1 lipca 2016 r.
 76. Ceny transferowe w branży wodociągowo–kanalizacyjnej
 77. Koszty sporów z pracownikiem a przychody firmy?
 78. Dzień inspiracji – Kobieta sukcesu
 79. Podatek u źródła – część 2
 80. Nowy kurs – wielki sukces
 81. Czwarty rok z rzędu I miejsce
 82. Zwolnienie dywidendowe, a rzeczywisty cel transakcji
 83. Podatek u źródła – część 1
 84. Nowelizacja Ordynacji podatkowej 2016
 85. Zmiany w VAT 2016 – prewspółczynnik
 86. Nowe stare przepisy dotyczące fakturowania
 87. Inspiracja do zmiany – by chciało się chcieć
 88. Kolejny ranking – kolejny raz I miejsce
 89. Wielki sukces MDDP
 90. Dzień Inspiracji – Growing Method™
 91. Nowe zasady obliczania okresu wypowiedzenia
 92. Umowy na czas określony 2016 – istotne zmiany
 93. Odznaczenia dla biznesu – ponownie I miejsce
 94. Wspieramy młodych szachistów – I Turniej Szachowy Akademii Biznesu MDDP
 95. Warsztaty z dr Joanną Heidtman
 96. Stawka VAT na książki elektroniczne
 97. Kolejny ranking – kolejny sukces
 98. Adam Niedziółka wśród prelegentów konferencji „Efektywne przywództwo”
 99. Kluczowy proces HR – jak rekrutować z głową?
 100. Akademia MDDP ponownie Laureatem
 101. Kolejne zmiany w podatku VAT w 2015 roku
 102. Wydatki strukturalne w JSFP
 103. Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
 104. Zaangażowanie – kapitał intelektualny organizacji
 105. Kontrola podatkowa. Jak się do niej przygotować?
 106. Nagrody w ramach akcji marketingowych
 107. Ceny transferowe 2014/2015
 108. Akademia Biznesu MDDP Firmą Szkoleniową Roku 2014
 109. Sukces MDDP w VIII Ogólnopolskim Rankingu
 110. VAT 2014 – 10 wydanie komentarza do ustawy autorstwa T. Michalika
 111. Nowa siedziba Akademii Biznesu MDDP
 112. Kolejny sukces Akademii Biznesu MDDP
 113. Klienci nas doceniają

SZKOLENIA

 1. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp
 2. Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych
 3. Weekend z podatkiem CIT-(16h)
 4. Weekend z podatkiem CIT (16h)
 5. Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500 plus), funduszu alimentacyjnego i innych w świetle najnowszych zmian
 6. Podsumowanie rachunkowości budżetowej dla Państwowej Straży Pożarnej i innych służb mundurowych – wg najnowszych interpretacji
 7. Nowelizacja KSH i zmiany w Kodeksie cywilnym wchodzące w życie 01.03.2019
 8. Umowy w obrocie gospodarczym
 9. Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwach branży deweloperskiej
 10. E-sprawozdania finansowe – praktyczne wskazówki przygotowania sprawozdań finansowych sporządzanych w formie elektronicznej
 11. Rachunkowość według MSSF (108 h)–kurs weekendowy
 12. Szkolenie wyjazdowe Zmiany w podatku VAT i CIT w 2019 roku
 13. Szkolenie wyjazdowe Controlling a budżetowanie – warsztaty praktyczne
 14. Analiza wskaźnikowa – kondycja finansowa przedsiębiorstwa
 15. Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym
 16. Raportowanie schematów podatkowych MDR dla praktyków
 17. Tworzenie planu finansowego
 18. MSSF – rewolucyjne zmiany w 2018 i 2019 – wpływ na SF za 2018 rok
 19. Finanse dla niefinansistów – szkolenie praktyczne dedykowane członkom Rady Nadzorczej
 20. Wykorzystanie ulgi badawczo-rozwojowej w praktyce – aspekty podatkowe i bilansowe
 21. Wycena obligacji i rachunkowość
 22. Zarządzanie ryzykiem za pomocą instrumentów pochodnych
 23. Cash flow w ocenie płynności finansowej podmiotu
 24. Faktoring jako metoda poprawy płynności w podmiocie gospodarczym
 25. Ocena efektywności inwestycji długoterminowych
 26. Rachunkowość Ośrodków Pomocy Społecznej
 27. Akademia VAT w sektorze publicznym
 28. Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych (ujęcie kompleksowe)
 29. Tajemnica przedsiębiorstwa
 30. Zmiany w MSSF w 2018 / 2019 roku (MSSF 15 Umowy z Klientami, MSSF 16 Leasing)
 31. Analiza finansowa rocznych sprawozdań jednostkowych dla celów wypłacalności (Solvency II)
 32. Nowy MSSF 17 rewolucja dla firm ubezpieczeniowych
 33. Szkolenie Wyjazdowe Wiosenne warsztaty rachunkowości budżetowej
 34. Ochrona przed wyłudzeniami VAT
 35. Należności budżetowe 2019 w JSFP
 36. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 37. Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych
 38. Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019 w sektorze publicznym
 39. Klasyfikacja budżetowa 2019
 40. Dochody i wydatki budżetowe w 2019 roku w JSFP
 41. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym w JSFP
 42. Rachunkowość przerobowa jako narzędzie do podejmowania trafnych decyzji biznesowych
 43. Zagraniczne Szkolenie Wyjazdowe Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT 2019
 44. Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza. Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C.
 45. Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawcy od 2019 roku
 46. Pojazdy samochodowe w działalności firmy – zmiany 2019 – kompleksowa analiza problematyki rozliczenia podatkowego
 47. Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2019
 48. CGAP – Certified Government Auditing Professional
 49. Rewolucyjne zmiany CIT i VAT 2019 w branży meblarskiej
 50. Windykator (32 h)–prawne i psychologiczne aspekty windykacji
 51. Windykator (32 h) – prawne i psychologiczne aspekty windykacji
 52. Inspektor Ochrony Danych (IOD) (28 h)– kurs weekendowy
 53. Jak pokonać stres w dziale księgowym?
 54. Jak osiągnąć optymalne korzyści przy finansowaniu inwestycji leasingiem? Praktyczny poradnik dla służb finansowo-księgowych
 55. Lista płac dla zaawansowanych 2019
 56. Odpowiedzialność za finanse spółki, za przestępstwa i wykroczenia karne i karnoskarbowe
 57. AKCJA BILANS – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
 58. Rachunkowość Zarządcza i Controlling
 59. Zasady ewidencji księgowej i rozliczania środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych
 60. Bilans 2018 w JSFP
 61. Opracowanie i analizy biznes planów
 62. Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia
 63. Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu
 64. Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa, analiza i budżetowanie w firmie
 65. Metody unikania podwójnego opodatkowania
 66. Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF
 67. Weekend z podatkiem VAT – 16 h
 68. Weekend z podatkiem VAT (16 h)
 69. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 70. Finanse strategiczne – narzędzia budowania wartości przedsiębiorstwa
 71. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
 72. Kasy fiskalne 2019 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”
 73. Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16
 74. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla podmiotów niefinansowych
 75. Rozliczenie inwestycji w ujęciu księgowym i podatkowym
 76. Corporate Financial Management
 77. Finance for Non-Financial Managers
 78. Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy
 79. Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, wymaganiami KNF oraz dobrymi praktykami
 80. Windykacja w biznesie
 81. Controlling Value Proposition dla sprzedaży
 82. Produkty UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe)
 83. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 84. Rachunkowość zarządcza i controlling w służbie zdrowia (SPZOZ i NZOZ)
 85. Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej
 86. Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej
 87. Nowy MSSF 16 Leasing – zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
 88. Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 89. Planowanie i modelowanie finansowe
 90. Prawo cywilne oraz handlowe a podatki
 91. Lista płac 2019
 92. Reklamacje w budownictwie
 93. Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
 94. VAT i CIT 2019 istotne zmiany dla branży energetyczno-ciepłowniczej
 95. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 96. Ceny transferowe – sporządzanie dokumentacji
 97. Działania marketingowe – aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
 98. VAT i CIT 2019 w branży wod-kan i usług komunalnych
 99. Specjalista ds. kadr i płac (64 h)
 100. Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie
 101. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego
 102. Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 103. Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 104. Nowoczesny Asystent – wykorzystanie technologii ICT i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem (42 h) kurs weekendowy
 105. CIT i VAT 2019 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
 106. Certyfikowany kierownik biura rachunkowego
 107. Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301
 108. Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 109. Umowy cywilnoprawne 2019
 110. Reklamacje w branży TSL
 111. Specjalista ds. cen transferowych (28 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 112. Lean Accounting
 113. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2019
 114. Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r oraz umowy o pracę i świadectwa pracy
 115. VAT i CIT 2019 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 116. VAT i CIT 2019 w branży budowlanej i deweloperskiej
 117. Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego
 118. Akcyza 2019 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 119. Podatek akcyzowy 2019 w branży energetycznej i gazowniczej
 120. Akcyza w sektorze paliwowym 2019
 121. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 122. Zarządzanie płynnością finansową
 123. VAT i CIT 2019 w branży farmaceutycznej
 124. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 125. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 126. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 127. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 128. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 129. Rozliczanie kosztów w firmie usługowej
 130. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 131. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 132. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 133. Akademia fakturowania – intensywny kurs weekendowy dla pracowników działów fakturowania, rozliczeń i obsługi kas fiskalnych (18 h)
 134. Sprawozdawczość wg Solvency II
 135. Praktyczne zastosowanie SAP ERP – VII Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 136. Umowy o roboty budowlane w tym umowy z podwykonawcami
 137. CIT i VAT 2019 w działalności sportowej
 138. Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 139. VAT w Niemczech – inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm, zmiany 2019
 140. Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia
 141. Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
 142. CIT i VAT 2019 w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)
 143. VAT i CIT w 2019 w branży turystycznej
 144. Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 145. Rachunek kosztów standardowych (Standard costing)
 146. Akademia kadr 2019 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty
 147. Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy
 148. Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 149. Controlling personalny
 150. Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, SYMFONIA)
 151. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 152. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 153. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 154. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 155. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 156. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 157. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 158. Prawo podatkowe – XIV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 159. Kadry i płace w prawie oraz praktyce – XX Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 160. CIT i VAT 2019 w sektorze bankowym
 161. Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP – XV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 162. CIT i VAT 2019 w działalności zakładów ubezpieczeń
 163. Koszty uzyskania przychodu – bieżące problemy i zmiany 2019
 164. VAT i CIT 2019 w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y)
 165. Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 166. Zastosowanie Excela w controllingu
 167. Excel w praktyce finansowej – 3 dniowe warsztaty
 168. VAT i CIT 2019 w branży hotelarskiej
 169. CIT i VAT 2019 w branży leasingowej
 170. MS Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości
 171. Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych
 172. Modelowanie finansowe
 173. Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne
 174. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne
 175. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 176. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 177. Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 178. Budżetowanie i kontrola kosztów
 179. Rachunek kosztów działań – Activity Based Costing
 180. Funkcjonalny rachunek kosztów
 181. Controlling inwestycji
 182. Controlling produktów i klientów
 183. Controlling strategiczny dokonań
 184. Controlling operacyjny dokonań
 185. Controlling – pomiar i ocena dokonań, zarządzanie produktami, klientami i inwestycjami kurs IV sesje
 186. Planowanie i kontrola finansowa – case study
 187. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji
 188. Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 189. Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu
 190. Kluczowe Wskaźniki Efektywności – Key Performance Indicators – KPI
 191. Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 192. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 193. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 194. Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty
 195. Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 196. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 197. Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 198. Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 199. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 200. Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 201. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z kurs dzienny
 202. Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe
 203. Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 204. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT
 205. Ceny transferowe 2019 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
 206. Podatek u źródła 2019 – procedura należytej staranności i nowe zasady rozliczania
 207. Podatek od nieruchomości 2019 – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania
 208. Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych
 209. Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa
 210. VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy
 211. VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach
 212. Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 213. Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 214. CIT od podstaw po nowelizacji ustawy
 215. Podatek dochodowy od osób prawnych 2019
 216. VAT 2019 – zmiany, problemy, orzecznictwo
 217. Podatki VAT i CIT 2019 – po nowelizacji ustaw podatkowych

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję