Mapa serwisu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktualności

 1. Wydanie kopii i odbiór dokumentacji pracowniczej
 2. Uwzględnianie premii oraz nagród przy wypłacie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 3. Umowa cywilnoprawna z małoletnim
 4. Zapraszamy na bezpłatne spotkanie poświęcone bezpieczeństwu danych
 5. Zakończenie stosunku pracy – obowiązki pracodawcy
 6. Dropshipping a podatki – jak się rozliczyć?
 7. Ustawowa walka ze smogiem – ulga termomodernizacyjna
 8. Test przedsiębiorcy – kto zachowa prawo do podatku liniowego?
 9. Zostaliśmy Partnerem Konferencji Blockchoin – Przemysł 4.0
 10. Zaliczka w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 11. Czarna księga niedozwolonych praktyk dot. delegowania pracowników
 12. Monitoring pracowników a RODO
 13. Utrata skonta w split-payment
 14. Wynajem kilku mieszkań a podatek
 15. Ulga meldunkowa – są wyroki WSA i NSA
 16. Zerowy pit dla młodych – nie dla wszystkich
 17. Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu
 18. Egzamin na doradcę podatkowego – nowe pytania egzaminacyjne od 2019
 19. Opieka nad dzieckiem 2019 – szykują się zmiany?
 20. Emerytura – jak wypełnić wniosek emerytalny?
 21. Kontrola zwolnień przez pracodawcę sprzeczna z prawem
 22. Emerytura dla matek z czwórką dzieci
 23. Zasiłek pielęgnacyjny – podwyżka 2019
 24. Orły Kształcenia dla MDDP Akademii Biznesu
 25. Najem – działalność gospodarcza czy najem prywatny?
 26. Otrzymaliśmy rekomendację od Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców
 27. Opłaty reprograficzne bez VAT
 28. Ponownie wspieramy chorych na mukowiscydozę
 29. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych
 30. Akademia MDDP Sponsorem Prestiżowego Wydarzenia
 31. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
 32. ECOFIN o zwalczaniu oszustw w VAT i ukończeniu unii bankowej
 33. Darowizna może obyć się bez podatku!
 34. Finisz prac nad nową Ordynacją Podatkową
 35. Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach unijnych
 36. Jak skutecznie uniknąć sankcji w VAT?
 37. Transakcje finansowe w dokumentacji CT
 38. Zagraniczny zakład a ceny transferowe
 39. Faktura korygująca – zmiana przeznaczenia zaliczki
 40. Moment nabycia nieruchomości a podatek PIT
 41. MDDP Akademia Biznesu Firmą Szkoleniową 2018
 42. Bitcoin a podatki – jak rozliczyć?
 43. UWAGA! Dokumentacja cen transferowych jednak do końca września 2018!
 44. Podatek od nieruchomości w 2018 – zmiany!
 45. 50% koszty uzyskania przychodu w PIT w 2018
 46. Jak rozliczyć umowę zlecenie z cudzoziemcem?
 47. Tylko 10 dni na uniknięcie nadmiernych obciążeń
 48. Wspieramy chorych na mukowiscydozę – I Charytatywny Turniej Szachowy już za nami!
 49. Należyta staranność – ,,ułatwienia” w OP?
 50. STIR – blokady na rachunku bankowym
 51. Jak ustalić wartości transakcji w przypadku kredytów?
 52. Kolejny rok z rzędu zostaliśmy Liderem Rynku!
 53. Split payment – od kiedy zmiany?
 54. Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
 55. Jak ująć w kosztach tzw. korektę dochodowości?
 56. Jesteśmy na rynku już 10 lat!
 57. Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?
 58. Jak grupować transakcje dla celów cen transferowych?
 59. Amortyzacja znaku towarowego – zmiany w CIT
 60. Od 2018 dwa źródła przychodów w ustawie CIT?
 61. Ceny transferowe – stosowanie sankcyjnej stawki CIT
 62. Na czym polega wyłudzenie VAT ,,na paragon”?
 63. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności
 64. Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć?
 65. Pożyczki w grupach kapitałowych
 66. Uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015
 67. Jesteśmy dumni z naszych trenerów
 68. Optymalizacja podatkowa FIZ pod lupą fiskusa
 69. Robotyka dla dzieci – uczymy poprzez zabawę
 70. Ceny transferowe – analiza porównawcza
 71. Nowy limit transakcji gotówkowych
 72. Po raz kolejny 1. miejsce
 73. Działalność preferowana jako zwolniona z CIT
 74. Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych
 75. Uzyskaliśmy Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
 76. Ceny transferowe a umowy spółki cywilnej
 77. Jak długo może trwać kontrola podatkowa?
 78. Inne zdarzenia w rozumieniu dokumentacji cen transferowych od 2017 r.
 79. Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2017
 80. Płatności bezgotówkowe – zmiany od 2017
 81. Naliczanie VAT do kosztów egzekucji komorniczej
 82. Jak interpretować nowe przepisy cen transferowych?
 83. Akcja bilans – zamknij rok bezbłędnie
 84. Bezpieczeństwo cybernetyczne sektora publicznego
 85. Planowane zmiany w VAT od 2017 roku
 86. Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach
 87. Znowu zostaliśmy docenieni – jeszcze raz I miejsce
 88. Obrót paliwami w podatku VAT – istotne zmiany
 89. Projekt reformy Krajowej Administracji Skarbowej
 90. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 91. Podatek od sprzedaży detalicznej
 92. Podatek u źródła – część 3
 93. Ceny transferowe 2016 i 2017
 94. Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja już 1 lipca 2016 r.
 95. Ceny transferowe w branży wodociągowo–kanalizacyjnej
 96. Koszty sporów z pracownikiem a przychody firmy?
 97. Dzień inspiracji – Kobieta sukcesu
 98. Podatek u źródła – część 2
 99. Nowy kurs – wielki sukces
 100. Czwarty rok z rzędu I miejsce
 101. Zwolnienie dywidendowe, a rzeczywisty cel transakcji
 102. Podatek u źródła – część 1
 103. Nowelizacja Ordynacji podatkowej 2016
 104. Zmiany w VAT 2016 – prewspółczynnik
 105. Nowe stare przepisy dotyczące fakturowania
 106. Inspiracja do zmiany – by chciało się chcieć
 107. Kolejny ranking – kolejny raz I miejsce
 108. Wielki sukces MDDP
 109. Dzień Inspiracji – Growing Method™
 110. Nowe zasady obliczania okresu wypowiedzenia
 111. Umowy na czas określony 2016 – istotne zmiany
 112. Odznaczenia dla biznesu – ponownie I miejsce
 113. Wspieramy młodych szachistów – I Turniej Szachowy Akademii Biznesu MDDP
 114. Warsztaty z dr Joanną Heidtman
 115. Stawka VAT na książki elektroniczne
 116. Kolejny ranking – kolejny sukces
 117. Adam Niedziółka wśród prelegentów konferencji „Efektywne przywództwo”
 118. Kluczowy proces HR – jak rekrutować z głową?
 119. Akademia MDDP ponownie Laureatem
 120. Kolejne zmiany w podatku VAT w 2015 roku
 121. Wydatki strukturalne w JSFP
 122. Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
 123. Zaangażowanie – kapitał intelektualny organizacji
 124. Kontrola podatkowa. Jak się do niej przygotować?
 125. Nagrody w ramach akcji marketingowych
 126. Ceny transferowe 2014/2015
 127. Akademia Biznesu MDDP Firmą Szkoleniową Roku 2014
 128. Sukces MDDP w VIII Ogólnopolskim Rankingu
 129. VAT 2014 – 10 wydanie komentarza do ustawy autorstwa T. Michalika
 130. Nowa siedziba Akademii Biznesu MDDP
 131. Kolejny sukces Akademii Biznesu MDDP
 132. Klienci nas doceniają

SZKOLENIA

 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego w świetle zmian 2019
 2. Zmiany w stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020
 3. Zbadaj swoje podatki (CIT, PIT, MDR) szkolenie z narzędziami podatkowymi
 4. Weekend z cenami transferowymi – 16 h
 5. Raportowanie schematów podatkowych MDR w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 6. Rachunek przepływów pieniężnych według polskiego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz jego wykorzystanie w finansach przedsiębiorstwa
 7. WAKACYJNE SZKOLENIE WYJAZDOWE Projektowane zmiany w ustawie o finansach publicznych w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, ustawa wprowadzająca „RODO” i jej konsekwencje w pracy jednostek sektora finansów publicznych oraz Pracownicze Plany Kapitałowe dla JSFP
 8. Ryzyko w działalności gospodarczej
 9. Dokumentacja kadrowa oraz czas pracy w sektorze publicznym – praktyczne warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie
 10. Zagraniczne Szkolenie Wyjazdowe Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT 2019
 11. SZKOLENIE WYJAZDOWE Zmiany w podatku VAT i CIT w 2019 roku
 12. Rachunkowość zarządcza i controlling w podmiotach leczniczych
 13. Szkolenie wyjazdowe Finanse i controlling w zarządzaniu nowoczesną firmą
 14. Szkolenie wyjazdowe Akcja Bilans 2019 Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego
 15. Projekty inwestycyjne w praktyce – ocena, interpretacja, modele finansowe, sterowanie ryzykiem
 16. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs popołudniowy
 17. Wycena przedsiębiorstwa
 18. Pozyskiwanie finansowania z rynków finansowych
 19. Analiza kredytowa przedsiębiorstwa
 20. Szkolenie wyjazdowe HR Business Partner – moda czy konieczność?
 21. Szkolenie wyjazdowe Profesjonalny Office Manager – praktyczne metody zarządzania biurem
 22. Szkolenie wyjazdowe Prawo pracy 2019 po zmianach prawnych
 23. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow
 24. VAT, akcyza, cło w transakcjach międzynarodowych
 25. Najnowsze, praktyczne aspekty zawierania i realizowania przez przedsiębiorstwo energetyczne kontraktów handlowych z przedsiębiorcami oraz instytucjami
 26. Przedsiębiorstwo obrotu i konsument jako strony umów zawieranych na rynku energii i paliw gazowych
 27. Rachunkowość budżetowa 2019 dla jednostek sektora finansów publicznych zasady, ewidencje, dylematy
 28. Weekend z podatkiem CIT (16 h)
 29. Weekend z podatkiem CIT (16 h)
 30. Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500 plus), funduszu alimentacyjnego i innych w świetle najnowszych zmian
 31. Specjalista ds. MSR/MSSF (128 h) – kurs weekendowy
 32. Analiza wskaźnikowa – kondycja finansowa przedsiębiorstwa
 33. Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym
 34. Raportowanie schematów podatkowych MDR dla praktyków
 35. Tworzenie planu finansowego
 36. Wykorzystanie ulgi badawczo-rozwojowej oraz Innovation Box w praktyce – aspekty podatkowe i bilansowe
 37. Ocena efektywności inwestycji długoterminowych
 38. Tajemnica przedsiębiorstwa
 39. Zmiany w MSSF w 2018 / 2019 roku (MSSF 15 Umowy z Klientami, MSSF 16 Leasing) w branży ubezpieczeniowej
 40. Analiza finansowa rocznych sprawozdań jednostkowych dla celów wypłacalności (Solvency II)
 41. Należności budżetowe 2019 w JSFP
 42. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 43. Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019 w sektorze publicznym
 44. Klasyfikacja budżetowa 2019
 45. Dochody i wydatki budżetowe w 2019 roku w JSFP
 46. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym w JSFP
 47. Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawcy od 2019 roku
 48. Pojazdy samochodowe w działalności firmy – zmiany 2019 – kompleksowa analiza problematyki rozliczenia podatkowego
 49. Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2019
 50. CGAP – Certified Government Auditing Professional
 51. Windykator (32 h) – prawne i psychologiczne aspekty windykacji
 52. Inspektor Ochrony Danych (IOD) (28 h)– kurs weekendowy
 53. Jak pokonać stres w dziale księgowym?
 54. Lista płac dla zaawansowanych 2019
 55. Odpowiedzialność za finanse spółki, za przestępstwa i wykroczenia karne i karnoskarbowe
 56. AKCJA BILANS – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
 57. Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia
 58. Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu
 59. Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF
 60. Weekend z podatkiem VAT – 16 h
 61. Weekend z podatkiem VAT (16 h)
 62. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 63. WAKACYJNE WARSZTATY Case studies w budżetowaniu i kontroli
 64. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
 65. Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP
 66. Kasy fiskalne 2019 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”
 67. Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16
 68. Rozliczenie inwestycji w ujęciu księgowym i podatkowym
 69. Finance for Non-Financial Managers
 70. Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy
 71. Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, wymaganiami KNF oraz dobrymi praktykami
 72. Windykacja w biznesie
 73. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 74. Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej
 75. Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej
 76. Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 77. Prawo cywilne oraz handlowe a podatki
 78. Lista płac 2019
 79. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 80. Działania marketingowe – aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
 81. VAT i CIT 2019 w branży wod-kan i usług komunalnych
 82. Specjalista ds. kadr i płac (64 h)
 83. Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie
 84. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego
 85. Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 86. Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 87. Nowoczesny Asystent – wykorzystanie technologii ICT i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem (42 h) kurs weekendowy
 88. Certyfikowany kierownik biura rachunkowego
 89. Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 90. Umowy cywilnoprawne 2019
 91. Reklamacje w branży TSL
 92. Specjalista ds. cen transferowych (28 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 93. Akademia VAT i CIT – po nowelizacji ustawy – kurs 8-dniowy
 94. Lean Accounting
 95. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2019
 96. Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r oraz umowy o pracę i świadectwa pracy
 97. VAT i CIT 2019 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 98. VAT i CIT 2019 w branży budowlanej i deweloperskiej
 99. Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego
 100. Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2019 i 2020 r.
 101. Podatek akcyzowy w branży energetycznej i gazowniczej w 2019 i 2020 r.
 102. Akcyza w sektorze paliwowym w 2019 i 2020 r.
 103. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 104. Zarządzanie płynnością finansową
 105. VAT i CIT 2019 w branży farmaceutycznej
 106. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 107. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 108. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 109. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 110. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 111. Rozliczanie kosztów w firmie usługowej
 112. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 113. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 114. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 115. Akademia fakturowania – intensywny kurs weekendowy dla pracowników działów fakturowania, rozliczeń i obsługi kas fiskalnych (18 h)
 116. Praktyczne zastosowanie SAP ERP – VIII Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 117. VAT i CIT 2019 w działalności sportowej
 118. Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 119. VAT w Niemczech – inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm, zmiany 2019
 120. Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
 121. Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej w 2019 i 2020 r.
 122. Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 123. Rachunek kosztów standardowych (Standard costing)
 124. Akademia kadr 2019 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty
 125. Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy
 126. Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 127. Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, OPTIMA)
 128. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 129. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 130. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 131. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 132. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 133. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 134. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 135. Prawo podatkowe – XIV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 136. Kadry i płace w prawie oraz praktyce – XXI Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 137. CIT i VAT 2019 w sektorze bankowym
 138. Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP – XV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 139. Koszty uzyskania przychodu – bieżące problemy i zmiany 2019
 140. Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 141. Excel w praktyce finansowej – 3 dniowe warsztaty
 142. VAT i CIT 2019 w branży hotelarskiej
 143. MS Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości
 144. Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych
 145. Modelowanie finansowe
 146. Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne
 147. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne
 148. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 149. Podatek odroczony w firmie – podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji
 150. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 151. Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 152. Budżetowanie i kontrola kosztów
 153. Rachunek kosztów działań – Activity Based Costing
 154. Funkcjonalny rachunek kosztów
 155. Controlling inwestycji
 156. Controlling produktów i klientów
 157. Controlling strategiczny dokonań
 158. Controlling operacyjny dokonań
 159. Controlling – pomiar i ocena dokonań, zarządzanie produktami, klientami i inwestycjami kurs IV sesje
 160. Planowanie i kontrola finansowa – case study
 161. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji
 162. Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 163. Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu
 164. Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 165. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 166. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 167. Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty
 168. Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 169. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 170. Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 171. Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 172. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 173. Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 174. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z kurs dzienny
 175. Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe
 176. Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 177. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT
 178. Ceny transferowe 2019 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
 179. Podatek u źródła 2019 – procedura należytej staranności i nowe zasady rozliczania
 180. Podatek od nieruchomości 2019 – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania
 181. Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych
 182. Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa
 183. VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy
 184. VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach
 185. Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 186. Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 187. CIT od podstaw po nowelizacji ustawy
 188. Podatek dochodowy od osób prawnych 2019
 189. VAT 2019 – zmiany, problemy, orzecznictwo
 190. Podatki VAT i CIT 2019 – po nowelizacji ustaw podatkowych

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję