SZKOLENIA

 1. Szkolenie online Zmiany w zakresie PIT i wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, czyli Nowy Polski Ład 2022
 2. Zmiany w zakresie PIT i wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, czyli Nowy Polski Ład 2022
 3. Szkolenie online Świadczenie usług przez banki komercyjne
 4. Świadczenie usług przez banki komercyjne
 5. Szkolenie online Polski Ład – rewolucyjne zmiany dla zakładów ubezpieczeń i Centrum Usług Wspólnych
 6. Polski Ład – rewolucyjne zmiany dla zakładów ubezpieczeń i centrum usług wspólnych
 7. Zasiłki i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa na listach płac 2021/2022
 8. Szkolenie online Zasiłki i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa na listach płac 2021/2022
 9. Wynagrodzenia na listach płac 2021/2022 z uwzględnieniem zmian w Polskim Ładzie
 10. Szkolenie online Wynagrodzenia na listach płac 2021/2022 z uwzględnieniem zmian w Polskim Ładzie
 11. Szkolenie online Zmiany w zasiłkach ZUS od 1 stycznia 2022 r. dla jednostek sektora finansów publicznych
 12. Szkolenie online Odpowiedzialność agenta i ubezpieczenie
 13. Odpowiedzialność agenta i ubezpieczenie
 14. Szkolenie online Zawieranie umów ubezpieczenia „na odległość”
 15. Zawieranie umów ubezpieczenia „na odległość”
 16. Szkolenie online Ceny transferowe – analiza porównawcza krok po kroku
 17. Ceny transferowe – analiza porównawcza krok po kroku
 18. Szkolenie online Odpowiedzialność członka zarządu/rady nadzorczej a Nowy Ład
 19. Odpowiedzialność członka zarządu/rady nadzorczej a Nowy Ład
 20. Szkolenie online Inwestycje liniowe – wszechstronne przygotowanie przedsiębiorstwa sieciowego do uzyskiwania maksymalnie skutecznego i bezpiecznego w eksploatacji tytułu prawnego do korzystania z cudzej nieruchomości – najnowsze orzecznictwo i stan prawny 2021 rok
 21. Inwestycje liniowe – wszechstronne przygotowanie przedsiębiorstwa sieciowego do uzyskiwania maksymalnie skutecznego i bezpiecznego w eksploatacji tytułu prawnego do korzystania z cudzej nieruchomości – najnowsze orzecznictwo i stan prawny 2021 rok
 22. Funkcjonalny rachunek kosztów
 23. Szkolenie online Zaszłości inwestycyjne w praktyce przedsiębiorstw sieciowych – kompleksowe kompendium rozstrzygania żądań finansowych właścicieli nieruchomości obciążonych urządzeniami sieciowymi – najnowsze orzecznictwo i stan prawny na 2021 rok
 24. Zaszłości inwestycyjne w praktyce przedsiębiorstw sieciowych – kompleksowe kompendium rozstrzygania żądań finansowych właścicieli nieruchomości obciążonych urządzeniami sieciowymi – najnowsze orzecznictwo i stan prawny na 2021 rok
 25. Szkolenie online Pojęcie i znaczenie winy w umowach ubezpieczenia
 26. Pojęcie i znaczenie winy w umowach ubezpieczenia
 27. Szkolenie online Współpraca ubezpieczyciel – broker
 28. Współpraca ubezpieczyciel – broker
 29. Szkolenie online Współpraca ubezpieczyciel – agent
 30. Współpraca ubezpieczyciel – agent
 31. Szkolenie online Ceny transferowe – obowiązki sprawozdawcze w 2021 r.
 32. Ceny transferowe – obowiązki sprawozdawcze w 2021 r.
 33. Szkolenie online Wynagrodzenie za dystrybucję ubezpieczeń
 34. Wynagrodzenie za dystrybucję ubezpieczeń
 35. Zarządzanie uwagą i efektywnością własną w pracy zdalnej
 36. Szkolenie online Praktyczne aspekty prawidłowego sporządzania, składania i weryfikacji oświadczeń majątkowych
 37. Szkolenie online Pojęcie dystrybucji ubezpieczeń, dystrybutor ubezpieczeń i pośrednik ubezpieczeniowy
 38. Pojęcie dystrybucji ubezpieczeń, dystrybutor ubezpieczeń i pośrednik ubezpieczeniowy
 39. Praktyczne aspekty prawidłowego sporządzania, składania i weryfikacji oświadczeń majątkowych
 40. Szkolenie online Obowiązki dystrybutora ubezpieczeń związane z dystrybucją ubezpieczeń
 41. Szkolenie online Dotacje unijne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych
 42. Obowiązki dystrybutora ubezpieczeń związane z dystrybucją ubezpieczeń
 43. Dotacje unijne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych
 44. Szkolenie online Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w branży budowlanej – ujęcie kompleksowe (B2B, B2C, B2B uprzywilejowany). Nowelizacja 2021
 45. Szkolenia online Zmiany w przepisach ZUS i Świadczeniach Chorobowych 2021/2022
 46. Szkolenia online Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwie
 47. Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwie
 48. Szkolenie online Inwentaryzacja roczna w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych
 49. Inwentaryzacja roczna w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych
 50. Szkolenie online Wdrożenie przepisów o ochronie sygnalistów w podmiotach sektora finansowego
 51. Wdrożenie przepisów o ochronie sygnalistów w podmiotach sektora finansowego
 52. Dyscyplina finansów publicznych 2021
 53. Szkolenie online Dyscyplina finansów publicznych 2021
 54. Szkolenie online Transport w praktyce dla firm handlowych i produkcyjnych
 55. Transport w praktyce dla firm handlowych i produkcyjnych
 56. Szkolenie online Zrównoważone finanse – wyzwania i możliwości dla sektora usług finansowych
 57. Zrównoważone finanse – wyzwania i możliwości dla sektora usług finansowych
 58. Szkolenie online Wyzwania i strategie zarządzania ryzykiem w branży hotelarskiej oraz turystycznej
 59. Wyzwania i strategie zarządzania ryzykiem w branży hotelarskiej oraz turystycznej
 60. Szkolenie online Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia
 61. Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia
 62. Standard USALI i budżetowanie w branży hotelarskiej – warsztaty komputerowe
 63. Szkolenie online Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw – kurs 4 dniowy
 64. Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw – kurs 4 dniowy
 65. Szkolenie online Zarządzanie kosztami i informacją w hotelu oraz standard USALI
 66. Zarządzanie kosztami i informacją w hotelu oraz standard USALI
 67. Szkolenie online Prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w sektorze publicznym – ujęcie praktyczne
 68. Szkolenie online Umowa i procedury przy prowadzeniu biura rachunkowego
 69. Umowa i procedury przy prowadzeniu biura rachunkowego
 70. Szkolenie wyjazdowe Budżetowanie operacyjne i długoterminowe planowanie finansowe w controllingu
 71. Szkolenia online Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 72. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 73. Szkolenie online Zarządzanie podatkami organizacji – szkolenie dla działu finansowego (strategie podatkowe, procedury wewnętrzne, obsługa kontroli podatkowych, ulgi podatkowe)
 74. Zarządzanie podatkami organizacji – szkolenie dla działu finansowego (strategie podatkowe, procedury wewnętrzne, obsługa kontroli podatkowych, ulgi podatkowe)
 75. Szkolenie online Nowa ustawa deweloperska – zasady sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych od lipca 2022 r.
 76. Nowa ustawa deweloperska – zasady sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych od lipca 2022 r.
 77. Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz dane otwarte
 78. Szkolenie online Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz dane otwarte
 79. Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe (PKZP) w 2021 – nowe przepisy
 80. Szkolenie online Czas pracy kierowców i ustawa o transporcie drogowym – z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie UE wynikającym z Pakietu Mobilności
 81. Szkolenie online Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe (PKZP) w 2021 – nowe przepisy
 82. Czas pracy kierowców i ustawa o transporcie drogowym – z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie UE wynikającym z Pakietu Mobilności
 83. System Intrastat
 84. Online training Profesjonalny Controlling (LEVEL 5) Case studies in controlling
 85. Profesjonalny Controlling (LEVEL 5) Case studies in controlling
 86. Szkolenie online Prawo Pracy dla HR w praktyce – odpowiedzialność i orzecznictwo, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o prawie pracy i Twojej odpowiedzialności 2021/2022
 87. Prawo Pracy dla HR w praktyce – odpowiedzialność i orzecznictwo – czyli wszystko co chcesz wiedzieć o prawie pracy i Twojej odpowiedzialności 2021/2022
 88. XV OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM ONLINE AKCJA BILANS Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok – aspekty rachunkowe i podatkowe
 89. XV OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM AKCJA BILANS Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok – aspekty rachunkowe i podatkowe
 90. Szkolenie wyjazdowe Zamknięcie roku budżetowego 2021 oraz kluczowe aspekty finansów publicznych w JSFP
 91. Szkolenie online VAT w Niemczech
 92. Ewidencja podatku VAT w JST – praktyczne aspekty
 93. Szkolenie online Ewidencja podatku VAT w JST – praktyczne aspekty
 94. Inwestycje w JST – jak prawidłowo je przygotować, przeprowadzić i rozliczyć
 95. Szkolenie online Inwestycje w JST – jak prawidłowo je przygotować, przeprowadzić i rozliczyć
 96. Szkolenie online Reguły pochodzenia towarów – zasady ustalania pochodzenia oraz obowiązująca dokumentacja
 97. Reguły pochodzenia towarów – zasady ustalania pochodzenia oraz obowiązująca dokumentacja
 98. Szkolenie online Akcja Bilans 2021 – rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego wg MSR MSSF za 2021
 99. Akcja Bilans 2021 – rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego wg MSR MSSF za 2021
 100. Windykacja należności i zabezpieczanie płatności w firmach branży wodociągowej i energetycznej – aspekty prawne, podatkowe oraz psychologiczne
 101. Szkolenie online Projekty inwestycyjne w praktyce – ocena, interpretacja, modele finansowe, sterowanie ryzykiem
 102. Szkolenie online Akcja Bilans 2021w firmach branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych
 103. Szkolenie online „Polski Ład” – rewolucyjne zmiany w podatkach
 104. VIII SYMPOZJUM BRANŻOWE ONLINE Rewolucyjne zmiany VAT oraz CIT w 2021/2022 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 105. VIII SYMPOZJUM BRANŻOWE Rewolucyjne zmiany VAT oraz CIT w 2021/2022 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 106. VIII SYMPOZJUM BRANŻOWE ONLINE Rewolucyjne zmiany VAT oraz CIT w 2021/2022 w branży hotelarskiej i turystycznej
 107. VIII SYMPOZJUM BRANŻOWE Rewolucyjne zmiany VAT oraz CIT w 2021/2022 w branży hotelarskiej i turystycznej
 108. „Polski Ład” – rewolucyjne zmiany w podatkach
 109. VIII SYMPOZJUM BRANŻOWE ONLINE Rewolucyjne zmiany VAT oraz CIT w 2021/2022 w branży farmaceutycznej
 110. VIII SYMPOZJUM BRANŻOWE Rewolucyjne zmiany VAT oraz CIT w 2021/2022 w branży farmaceutycznej
 111. VIII SYMPOZJUM BRANŻOWE ONLINE Rewolucyjne zmiany VAT oraz CIT w 2021/2022 w branży medialnej
 112. VIII SYMPOZJUM BRANŻOWE Rewolucyjne zmiany VAT oraz CIT w 2021/2022 w branży medialnej
 113. Szkolenie online Świadomość prawna spedytora. Jak odpowiedzialnie organizować transport drogowy?
 114. Świadomość prawna spedytora. Jak odpowiedzialnie organizować transport drogowy?
 115. Szkolenie online Reklamacje usług finansowych
 116. Reklamacje usług finansowych
 117. Szkolenie online VAT i CIT 2021/2022 w działalności sportowej
 118. VAT i CIT 2021/2022 w działalności sportowej (klubów sportowych, związków, federacji)
 119. Akcja Bilans 2021 w firmach branży budowlanej i deweloperskiej
 120. Szkolenie online Akcja Bilans 2021 w firmach branży budowlanej i deweloperskiej
 121. Reasekuracja ubezpieczeń (szkolenie skierowane do dystrybutorów ubezpieczeń)
 122. Szkolenie online Reasekuracja ubezpieczeń (szkolenie skierowane do dystrybutorów ubezpieczeń)
 123. Szkolenie online Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń
 124. Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń
 125. Szkolenie online Wyroby medyczne – aspekty prawne (obecnie, nowa ustawa, rozporządzenie UE)
 126. Wyroby medyczne – aspekty prawne (obecnie, nowa ustawa, rozporządzenie UE)
 127. Szkolenie online MSSF 17 „Umowy ubezpieczenia”
 128. MSSF 17 „Umowy ubezpieczenia”
 129. Rewolucja w CIT i PIT 2022. Praktyczne aspekty wdrożenia polskiego ładu w podatkach dochodowych
 130. Szkolenie online Rewolucja w CIT i PIT 2022. Praktyczne aspekty wdrożenia polskiego ładu w podatkach dochodowych
 131. Kurs online Specjalista e-commerce (21 h) – skuteczne techniki sprzedaży w internecie – kurs weekendowy
 132. Sygnalista w administracji publicznej – wdrożenie nowych przepisów UE
 133. Szkolenie online Sygnalista w administracji publicznej – wdrożenie nowych przepisów UE
 134. Szkolenie online Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych w sektorze publicznym – ujęcie praktyczne
 135. Szkolenie online Zamknięcie roku oraz sprawozdawczość finansowa 2021 w jednostkach sektora finansów publicznych
 136. Zamknięcie roku oraz sprawozdawczość finansowa 2021 w jednostkach sektora finansów publicznych
 137. Szkolenie online Reasekuracja bierna w bilansie dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności
 138. Reasekuracja bierna w bilansie dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności
 139. Szkolenie online Ustawa o doręczeniach elektronicznych – zmiany w KPA od 5.10.2021
 140. Ustawa o doręczeniach elektronicznych – zmiany w KPA od 5.10.2021 r.
 141. Szkolenie wyjazdowe Akcja Bilans 2021- podatkowe i bilansowe zamknięcie 2021 roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego
 142. Szkolenie online Podatek akcyzowy od podstaw dla podmiotów z branży chemicznej, produkcyjnej i motoryzacyjnej
 143. Podatek akcyzowy od podstaw dla podmiotów z branży chemicznej, produkcyjnej i motoryzacyjnej
 144. Zasady funkcjonowania oraz odpowiedzialność Prokurentów i Pełnomocników w spółkach kapitałowych
 145. Szkolenie online Zasady funkcjonowania oraz odpowiedzialność Prokurentów i Pełnomocników w spółkach kapitałowych
 146. Pakiet VAT e-commerce
 147. Szkolenie online Pakiet VAT e-commerce
 148. Inwentaryzacja 2021 w JSFP – praktyczne aspekty przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia
 149. Szkolenie online Inwentaryzacja 2021 w JSFP – praktyczne aspekty przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia
 150. Szkolenie online Faktoring – kompendium wiedzy
 151. Faktoring – kompendium wiedzy
 152. Akademia zwolnień pracowników – praktyczne stosowanie przepisów
 153. Szkolenie online Inwentaryzacja roczna w praktyce
 154. Inwentaryzacja roczna w praktyce
 155. Zarządzanie projektami w sektorze publicznym – praktyczne warsztaty na podstawie najskuteczniejszych metod
 156. Szkolenie online Zarządzanie projektami w sektorze publicznym – praktyczne warsztaty na podstawie najskuteczniejszych metod
 157. Szkolenie online Instrumenty finansowe w MSR/MSSF
 158. Instrumenty finansowe w MSR/MSSF
 159. Szkolenie online Podatek akcyzowy w 2021 – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian
 160. Podatek akcyzowy w 2021 – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian
 161. Szkolenie online Nowelizacja JPK_VAT już od 1 lipca 2021 r.
 162. Nowelizacja JPK_VAT już od 1 lipca 2021 r.
 163. Szkolenie online Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie nowej ustawy PZP?
 164. Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie nowej ustawy PZP?
 165. Szkolenie online Raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)
 166. Raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)
 167. Kurs online dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych (80 h wykładowych)
 168. Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych (80 h wykładowych)
 169. Szkolenie online Dokumentacja biura zarządu Praktyczne aspekty prawne, zasady tworzenia oraz obowiązki archiwizacyjne
 170. Dokumentacja biura zarządu Praktyczne aspekty prawne, zasady tworzenia oraz obowiązki archiwizacyjne
 171. Płace dla średniozaawansowanych (32 h) – praktyczny kurs weekendowy
 172. Kurs online Płace dla średniozaawansowanych (32 h) – praktyczny kurs weekendowy
 173. Kurs online Płace dla początkujących (40 h) – praktyczny kurs weekendowy
 174. Szkolenie online Akademia specjalisty ds. cen transferowych – kurs dla początkujących
 175. Szkolenie online Prawidłowe gospodarowanie odpadami w firmie – prawo i praktyka
 176. Akademia specjalisty ds. cen transferowych – kurs dla początkujących
 177. Prawidłowe gospodarowanie odpadami w firmie – prawo i praktyka
 178. Szkolenie online Prawo wodne 2021 – zmiany i wyzwania
 179. Prawo wodne 2021 – zmiany i wyzwania
 180. Szkolenie online BDO w firmie – prawo i praktyka
 181. BDO w firmie – prawo i praktyka
 182. Kurs online VAT od podstaw (32 h) – intensywny kurs poparty praktycznymi ćwiczeniami w zakresie rozliczania podatku VAT
 183. Szkolenie online Kalkulacja kosztu wyrobu gotowego i usług. Ewidencja produktów gotowych.
 184. Kalkulacja kosztu wyrobu gotowego i usług. Ewidencja produktów gotowych.
 185. Szkolenie online Amortyzacja środków trwałych według zasad prawa bilansowego, podatkowego i MSR
 186. Amortyzacja środków trwałych według zasad prawa bilansowego, podatkowego i MSR
 187. Szkolenie online Projekty fotowoltaiczne – rodzaje inwestycji oraz mechanizmy wsparcia i sposoby finansowania
 188. Projekty fotowoltaiczne – rodzaje inwestycji oraz mechanizmy wsparcia i sposoby finansowania
 189. Szkolenie online Faktura i korekta faktury VAT w 2021 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 190. Faktura i korekta faktury VAT w 2021 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 191. Szkolenie online Faktura i korekta faktury VAT w 2021 w branży budowlanej i deweloperskiej
 192. Faktura i korekta faktury VAT w 2021 w branży budowlanej i deweloperskiej
 193. Szkolenie online Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej i deweloperskiej
 194. Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej i deweloperskiej
 195. Zarządzanie kryzysowe
 196. Zarządzanie incydentami
 197. Szkolenie online Kompendium wiedzy dla członków rad nadzorczych. Wybrane elementy prawne i rachunkowe w pracy rady nadzorczej i spółki warsztaty dla praktyków
 198. Kompendium wiedzy dla członków rad nadzorczych. Wybrane elementy prawne i rachunkowe w pracy rady nadzorczej i spółki warsztaty dla praktyków
 199. Szkolenie online Finanse dla niefinansistów – szkolenie praktyczne dedykowane członkom Rady Nadzorczej
 200. Szkolenie online Zastosowanie Excela w controllingu
 201. Szkolenie online Akademia automatyzacji i robotyzacji – przygotuj się na rewolucję w Back Office
 202. Szkolenie online Środki trwałe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)
 203. Środki trwałe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)
 204. Szkolenie Online Krajowy System e-Faktur już od 1.01.2022 r. – czyli nowa broń w rękach fiskusa
 205. Krajowy System e-Faktur już od 1.01.2022 r. – czyli nowa broń w rękach fiskusa
 206. Szkolenie online Akademia Trenera – szkoleniowiec XXI wieku
 207. Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE w podmiotach sektora finansów publicznych
 208. Szkolenie online Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE w podmiotach sektora finansów publicznych
 209. Rachunkowość budżetowa w 2021 r. – praktyczne aspekty ewidencji księgowej w sektorze publicznym
 210. Szkolenie online Rachunkowość budżetowa w 2021 – praktyczne aspekty ewidencji księgowej w sektorze publicznym
 211. Szkolenie Online MS PowerPoint poziom zaawansowany – tworzenie profesjonalnych prezentacji
 212. Szkolenie online System Intrastat
 213. Elektroniczny obieg dokumentów – narzędzia, wdrożenie, dobre praktyki
 214. Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji
 215. Szkolenie online Rentowność w transporcie drogowym. Jak i co liczyć, aby transport się opłacał?
 216. Rentowność w transporcie drogowym. Jak i co liczyć, aby transport się opłacał?
 217. Szkolenie online Jak pokonać stres w dziale księgowym? Interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania
 218. Jak pokonać stres w dziale księgowym? Interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania
 219. Kurs online Fakturzystka (32 h) – prawne i praktyczne aspekty fakturowania (program Symfonia Handel) kurs weekendowy
 220. Kurs online Akademia fakturowania (18 h) – czyli co musisz wiedzieć aby poprawnie udokumentować transakcję VAT kurs weekendowy
 221. Szkolenie online MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom II
 222. Szkolenie online MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom I
 223. MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom II
 224. Praktyczne tworzenie efektywnych systemów pracowniczych na rynku pokoleń XYZ
 225. Zarządzanie szkoleniami kluczowym aspektem rozwoju organizacji
 226. Rekrutacja i selekcja pracowników
 227. Szkolenie online Nowoczesne systemy zarządzania benefitami pracowniczymi
 228. Efektywne systemy motywacyjne
 229. Szkolenie online Efektywne systemy motywacyjne
 230. Zamówienia publiczne w 2021 – zmiany wynikające z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
 231. Szkolenie online Czas pracy kierowców
 232. Szkolenie online Zamówienia publiczne w 2021 – zmiany wynikające z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
 233. Czas pracy kierowców
 234. Szkolenie online Zarządzanie zespołem rozproszonym/zdalnym – menedżer na czasie
 235. Controlling personalny
 236. Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom negatywnym?
 237. Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 238. Szkolenie online Testy wartości aktywów – sprawozdanie finansowe 2021
 239. Testy wartości aktywów – sprawozdanie finansowe 2021
 240. Szkolenie online Excel w controllingu personalnym
 241. Akademia efektywnego handlowca (24h) – drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego – certyfikowany kurs dzienny
 242. HR Business Partner – kurs przygotowujący do zarządzania zasobami ludzkimi (28h)
 243. Szkolenie online Formuły tablicowe w Microsoft Excel – magia Ctrl+Shift+Enter
 244. Szkolenie online Modelowanie, wizualizacja danych i projektowanie dashboardów w Power BI
 245. Szkolenie online Efektywna komunikacja marketingowa przy pomocy social media
 246. Szkolenie online MS Excel w księgowości
 247. Szkolenie online Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 248. Systemy informatyczne wspierające controlling (systemy ERP)
 249. Szkolenie online Systemy informatyczne wspierające controlling (systemy ERP)
 250. Szkolenie online Import towarów – procedury i dokumentacja – warsztat eksperta-praktyka
 251. Import towarów – procedury i dokumentacja – warsztat eksperta-praktyka
 252. Szkolenie online Effective International Business Communication
 253. Szkolenie online Effective Communication in Company for Assistants and Secretaries
 254. Szkolenie online Legal english negotiating contract, mediations and negotiations
 255. Szkolenie online Pomiar i ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności
 256. Effective International Business Communication
 257. Effective Communication in Company for Assistants and Secretaries
 258. Szkolenie online Eksport towarów – procedury i dokumentacja (warsztat eksperta-praktyka)
 259. Eksport towarów – procedury i dokumentacja (warsztat eksperta-praktyka)
 260. Szkolenie online Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym
 261. Szkolenie online Skuteczny Project Manager
 262. Szkolenia online Negocjacje biznesowe – techniki i mechanizmy, wywierania wpływu, perswazji
 263. Szkolenie online Strategia podatkowa, procedury wewnętrzne, szacowanie i zarządzanie ryzykiem podatkowym, przygotowanie do kontroli – Tax Compliance Officer
 264. Strategia podatkowa, procedury wewnętrzne, szacowanie i zarządzanie ryzykiem podatkowym, przygotowanie do kontroli – Tax Compliance Officer
 265. Szkolenie online Executive Assistant – mistrzowska współpraca z szefem – poziom II
 266. Szkolenie online INCOTERMS w praktyce w branży TSL – omówienie zmian dla wersji 2020 vs 2010
 267. Szkolenie online Zarządzanie uwagą i efektywnością własną w pracy zdalnej
 268. Szkolenie online Assessment Center i Development Center
 269. Szkolenie online Digital Assistant – nowoczesne narzędzia ułatwiające wspieranie szefów i organizację pracy własnej
 270. Szkolenie online Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji
 271. Szkolenie online Microsoft Project – zarządzanie projektami – poziom ekspert
 272. Szkolenie online Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 273. Szkolenie online Nowoczesne Przywództwo 3.0 – buduj swoją pozycję lidera
 274. Szkolenie online Kierownik projektu UE – zarządzanie unijnymi projektami badawczo-rozwojowymi oraz inwestycyjnymi
 275. Kierownik projektu UE – zarządzanie unijnymi projektami badawczo-rozwojowymi oraz inwestycyjnymi
 276. Szkolenie Online Train the Trainers – zasady tworzenia i prowadzenia szkoleń online z wykorzystaniem różnych platform, narzędzi i aplikacji
 277. Szkolenie online Zamknięcie roku w podmiotach Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi oraz w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych
 278. Zamknięcie roku w podmiotach Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi oraz w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych
 279. Szkolenie Online Microsoft Access – start
 280. Pracownik Administracyjno – Biurowy (28 h)
 281. Szkolenie online Microsoft SharePoint – obieg dokumentów w przedsiębiorstwie
 282. Gospodarka wod-kan a ewidencja kosztów taryfowych i pozataryfowych
 283. Szkolenie online VAT i CIT 2021/2022 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
 284. Kurs online Akademia efektywnego handlowca (24h) – drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego kurs dzienny
 285. Szkolenie online Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 286. Szkolenie online Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 287. Szkolenie online Microsoft Outlook -zarządzanie kontaktami i pocztą
 288. Szkolenie online Wyzwania HR we współczesnym świecie biznesu – czyli skuteczne i efektywne działania HR wspierające organizację
 289. Akademia zarządzania biurem (28 h) – certyfikowany kurs na office managera – kurs weekendowy
 290. Akademia efektywnego handlowca (24h) – drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego – certyfikowany kurs weekendowy
 291. Akademia zarządzania projektami – certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu (28 h)
 292. Szkolenie online Controlling zarządczy w logistyce – nowoczesne techniki zarządzania i optymalizacji procesów
 293. Controlling zarządczy w logistyce – nowoczesne techniki zarządzania i optymalizacji procesów
 294. Szkolenie online Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 295. Szkolenia online Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych
 296. Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych
 297. Szkolenie online Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe
 298. Kurs online Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 299. Szkolenie online Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług
 300. Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług
 301. Szkolenie online Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty
 302. Szkolenie online Ocena efektywności inwestycji długoterminowych
 303. Szkolenie online Opracowanie i analizy biznes planów
 304. Online Profesjonalny Controlling (LEVEL 4) Kurs Dyrektora Controllingu
 305. Profesjonalny Controlling (LEVEL 4) Kurs Dyrektora Controllingu
 306. Szkolenie online Świadczenia złożone na gruncie przepisów o VAT w branży budowlanej
 307. Świadczenia złożone na gruncie przepisów o VAT w branży budowlanej
 308. Szkolenie online Prawo budowlane – bezpieczne zarządzanie budynkami i innymi obiektami budowlanymi
 309. Prawo budowlane – bezpieczne zarządzanie budynkami i innymi obiektami budowlanymi
 310. Szkolenie online SLIM VAT 1 i 2 – ważne zmiany w podatku VAT
 311. Szkolenie online Ochrona przed wyłudzeniami – należyta staranność w VAT, WHT i TP – obowiązki podatników i płatników w 2021 roku
 312. Szkolenie online Planowanie transportu drogowego – czas pracy kierowcy oraz pakiet mobilności
 313. Szkolenie online Zarządzanie projektami w controllingu (Controlling Projektów)
 314. Zarządzanie projektami w controllingu (Controlling Projektów)
 315. Szkolenie online Modelowanie finansowe
 316. Szkolenie online Planowanie i controlling inwestycji
 317. Planowanie i controlling inwestycji
 318. Szkolenie online Strategiczne narzędzia zarządzania kosztami i oceny dokonań
 319. Strategiczne narzędzia zarządzania kosztami i oceny dokonań
 320. Szkolenie online Dokumenty transportowe a podatek VAT problematyka branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 321. Szkolenie online Profesjonalny Controlling (LEVEL 2) Controller kosztów kurs 6-dniowy
 322. Akcja Bilans 2021w firmach branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych
 323. Szkolenie online Profesjonalny Controlling (LEVEL 1) Analityk kosztów – podstawy controllingu
 324. Szkolenie online Akcja Bilans 2021 – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.
 325. Szkolenie online Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
 326. Szkolenie Online Bilans w systemie Wypłacalność II – struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII
 327. Szkolenie online Profesjonalny Sekretariat – kluczowe miejsce w organizacji
 328. Szkolenie online Zarządzanie incydentami
 329. Szkolenie online Reklamacje. Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” w postępowaniu reklamacyjnym od 01.01.2021 roku. NOWELIZACJA 2021
 330. Fakturzystka (32 h) – prawne i praktyczne aspekty fakturowania (program Symfonia Handel) kurs weekendowy
 331. Szkolenie online Zarządzanie kryzysowe
 332. Szkolenie online Compliance w organizacji
 333. Szkolenie online Brexit – procedury i dokumentacja po zmianach
 334. Szklenie online Prawo celne – warsztaty praktyczne
 335. Szkolenie online Controlling wartości (VBC) i systemy performance measurement (KPI)
 336. Controlling wartości (VBC) i systemy performance measurement (KPI)
 337. Szkolenie online Zaawansowana analiza finansowa i sterowanie płynnością
 338. Zaawansowana analiza finansowa i sterowanie płynnością
 339. Szkolenie online Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników
 340. Szkolenie online Projektowanie systemów controllingu i raportowania wewnętrznego
 341. Projektowanie systemów controllingu i raportowania wewnętrznego
 342. Szkolenie online Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia
 343. Szkolenie online Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników
 344. Szkolenie online Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym
 345. Compliance w organizacji
 346. Szkolenie online Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2021/2022
 347. Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2021/2022
 348. Szkolenie online Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?
 349. Pomiar i ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności
 350. Profesjonalny Controlling (LEVEL 2) Controller kosztów kurs 6-dniowy
 351. Profesjonalny Controlling (LEVEL 1) Analityk kosztów – podstawy controllingu
 352. Kurs online Specjalista ds. MSR/MSSF (128 h) – kurs weekendowy
 353. Szkolenie online Wewnętrzne raportowanie finansowe
 354. SYMPOZJUM ONLINE Odpowiedzialność członków zarządu, dyrektorów finansowych i głównych księgowych
 355. Szkolenie online Podatek akcyzowy w branży energetycznej i gazowniczej 2021 – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian
 356. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021 roku
 357. Szkolenie online Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021 roku
 358. Szkolenie online Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 359. Szkolenia online Windykacja należności i zabezpieczanie płatności w firmach branży wodociągowej i energetycznej – aspekty prawne, podatkowe oraz psychologiczne
 360. Szkolenie online Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne
 361. Trendy w marketingu online, o których warto wiedzieć
 362. Modelowanie, wizualizacja danych i projektowanie dashboardów w Power BI
 363. Szkolenie online Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej
 364. Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej
 365. Brexit – procedury i dokumentacja po zmianach
 366. Kurs online HR Business Partner – kurs przygotowujący do zarządzania zasobami ludzkimi (28h)
 367. Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 368. Kurs online Pracownik Administracyjno – Biurowy (28 h) kurs weekendowy
 369. Szkolenie online Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF
 370. Szkolenie online CIT i VAT 2021 w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)
 371. Szkolenie online VAT i CIT 2021/2022 w branży leasingowej
 372. Szkolenie online Umowy o roboty budowlane w tym umowy z podwykonawcami
 373. Prawo celne – warsztaty praktyczne
 374. Szkolenie online Rozliczenie inwestycji w ujęciu księgowym i podatkowym
 375. Szkolenie online Doskonalenie zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw
 376. Szkolenie online Excel w praktyce finansowej – szkolenie wieczorowe
 377. Kurs online Akademia zarządzania projektami – (28 h) certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu
 378. Szkolenie online Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy
 379. Kurs online Akademia zarządzania biurem (28 h) – certyfikowany kurs na office managera – kurs weekendowy
 380. Szkolenie online Mierniki w działaniach personalnych i działaniach działu personalnego
 381. Szkolenie online MS Office dla Asystentek i Office Managerów
 382. Szkolenie online Gospodarka wod-kan a ewidencja kosztów taryfowych i pozataryfowych
 383. Szkolenie online Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301
 384. Kurs online Akademia efektywnego handlowca (24h) – drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego – certyfikowany kurs weekendowy
 385. Szkolenie online Windykacja w biznesie – jak zapewnić płynność finansową firmy?
 386. Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, wymaganiami KNF oraz dobrymi praktykami
 387. Szkolenie online Akademia zwolnień pracowników – praktyczne stosowanie przepisów
 388. Szkolenie online Prawa regulujące obrót międzynarodowy – INCOTERMS 2020, Konwencja Wiedeńska
 389. Jak pokonać stres w świecie ciągłej zmiany – jak działać efektywnie w świecie VUCA?
 390. Szkolenie online Jak pokonać stres w świecie ciągłej zmiany – jak działać efektywnie w świecie VUCA?
 391. Kurs online Księga przychodów i rozchodów (KPiR) (32 h) – prowadzenie księgowości w małych podmiotach gospodarczych kurs weekendowy
 392. Kurs online Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 393. Kurs online Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 394. Szkolenie online Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z kurs dzienny
 395. Szkolenie online Akademia CIT i VAT 2021 – po nowelizacji ustawy – kurs 8-dniowy
 396. Szkolenie online Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
 397. Szkolenie online Planowanie i kontrola finansowa – case study
 398. Szkolenie online Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 399. Szkolenie online Funkcjonalny rachunek kosztów
 400. Szkolenie online Trendy w marketingu online, o których warto wiedzieć
 401. Szkolenia online Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 402. Szkolenie online Koszty uzyskania przychodu – bieżące problemy i zmiany
 403. Szkolenie online Akademia płac 2021/2022 – wynagrodzenia, zasiłki i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa na listach płac z uwzględnieniem zmian w ustawie zasiłkowej i Nowym Ładzie
 404. Szkolenie online Zarządzanie szkoleniami kluczowym aspektem rozwoju organizacji
 405. Szkolenie Online RODO W HR – czyli problematyka ochrony danych osobowych w dziale HR/Kadry z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych
 406. Szkolenie online Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 407. Szkolenie online Tworzenie profesjonalnych prezentacji – Microsoft PowerPoint
 408. Szkolenie online Projektowanie formularzy na platformie ePUAP
 409. Szkolenie online Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP
 410. Szkolenie online Rachunkowość zarządcza i controlling w podmiotach leczniczych – wdrożenie zapisów nowego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców od 01.01.2021
 411. Szkolenie online Microsoft Access – ekspert
 412. Szkolenie online Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I – II stopień
 413. Szkolenie online Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja II stopnia
 414. Szkolenie online Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej
 415. Szkolenie online Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I stopnia
 416. Szkolenia online SQL Server – Ekspert
 417. Szkolenie online SQL Server – Start
 418. Szkolenie online Microsoft Project – zarządzanie projektami – poziom podstawowy
 419. Szkolenie online Microsoft Word – tworzenie profesjonalnych dokumentów – poziom zaawansowany
 420. Szkolenie online Microsoft Word – tworzenie profesjonalnych dokumentów – poziom średniozaawansowany
 421. Szkolenie online Power Query / GET & TRANSFORM – pobieranie i zaawansowane przekształcanie danych w MS Excel
 422. Szkolenie online Zarządzanie flotą samochodową w firmach
 423. Planowanie transportu drogowego – czas pracy kierowcy oraz pakiet mobilności
 424. Szkolenie online MS SQL Server – efektywna praca z danymi
 425. Szkolenie online Planowanie i modelowanie finansowe
 426. Szkolenie online Rachunkowość Zarządcza i Controlling
 427. Szkolenie online Due diligence finansowe spółek – szkolenie dedykowane instytucjom finansowym (w zgodności m.in. z wymaganiami EBA)
 428. Szkolenie online MS Excel – tabele przestawne
 429. Due diligence finansowe spółek – szkolenie dedykowane instytucjom finansowym (w zgodności m.in. z wymaganiami EBA)
 430. Szkolenie online Visual Basic for Applications (VBA) – Microsoft Excel
 431. Szkolenie online Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia
 432. Szkolenie online Excel w praktyce finansowej
 433. Szkolenie online Komunikacja interpersonalna – partnerska współpraca w firmie – jedna firma jeden cel
 434. Szkolenie online Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu – jak być maksymalnie skutecznym?
 435. Szkolenie online Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy
 436. Szkolenie online Microsoft Excel poziom zaawansowany – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 437. Szkolenie online Microsoft Excel od podstaw – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 438. Szkolenie online Microsoft Excel poziom średniozaawansowany – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 439. Szkolenie online VAT dla Handlowców
 440. Szkolenie online Kluczowe Wskaźniki Efektywności – Key Performance Indicators – KPI
 441. Szkolenie online Skuteczne techniki sprzedaży – czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej
 442. Szkolenie online Podatek od nieruchomości 2021 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 443. Szkolenie online Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 444. Kurs online Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 445. Online training Corporate Financial Management
 446. Kurs online Specjalista ds. kadr i płac (64 h)
 447. Kurs online Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 448. Kurs online Weekend z podatkiem CIT (16 h)
 449. Kurs online Weekend z podatkiem VAT – 16 h
 450. Kurs online Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 451. Kurs online Specjalista ds. cen transferowych (28 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 452. Kurs online Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 453. Kurs online Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 454. Kurs online Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 455. Szkolenie online Praktyczne tworzenie efektywnych systemów ocen pracowniczych na rynku pokoleń x y z
 456. Szkolenia online Tworzenie planu finansowego
 457. Szkolenie online Zarządzanie płynnością finansową
 458. Szkolenie online Akademia prawa dla menedżerów – czyli prawo dla nieprawników
 459. Szkolenie online MSSF 16 Leasing – zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
 460. Szkolenie online Elektroniczny obieg dokumentów – narzędzia, wdrożenie, dobre praktyki
 461. Szkolenie online Asystentka Zarządu – praktyczne aspekty prawne dokumentacji biura zarządu
 462. Szkolenie online Nonviolent communication – NVC jako fundament zarządzania, efektywnej współpracy w sytuacjach kryzysowych
 463. Szkolenie online Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021
 464. Szkolenie online ABC Rachunkowości budżetowej
 465. Szkolenie online Klasyfikacja budżetowa 2021/2022 – z uwzględnieniem ostatnich zmian w tym zakresie
 466. Szkolenie online Akademia VAT w sektorze publicznym – z uwzględnieniem zmian 2021/2022
 467. Szkolenie online Majątek trwały 2021 w JSFP – praktyczne aspekty gospodarowania i ewidencji również w sytuacji epidemii
 468. Szkolenie online Profesjonalny Office Manager – praktyczne aspekty zarządzania biurem
 469. Szkolenie online Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe
 470. Szkolenie online Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów
 471. Szkolenie online Kierowanie zespołem pracowniczym
 472. Szkolenie online Controlling personalny
 473. Szkolenie online Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 474. Szkolenie online Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML
 475. Szkolenie online Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej 2021 – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo
 476. Szkolenie online Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2021 – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo
 477. Szkolenie online CIT i VAT 2021/2022 w działalności zakładów ubezpieczeń
 478. Szkolenie online CIT i VAT 2021/2022 w sektorze bankowym
 479. Szkolenie online VAT i CIT 2021 w służbie zdrowia
 480. Szkolenie online VAT i CIT 2021/2022 w branży farmaceutycznej
 481. Szkolenie online VAT i CIT 2021/2022 w branży budowlanej i deweloperskiej
 482. Szkolenie online VAT i CIT 2021/2022 w branży energetyczno-ciepłowniczej
 483. Szkolenie online VAT i CIT 2021/2022 dla branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej
 484. Szkolenie online Podatek odroczony w firmie – podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji
 485. Szkolenie online Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 486. Szkolenie online Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 487. Szkolenie online Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 488. Szkolenie online Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT
 489. Szkolenie online Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 490. Szkolenie online Ceny transferowe. TP 2021 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
 491. Szkolenie online Podatek od nieruchomości 2021 – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania
 492. Szkolenie online CIT od podstaw po nowelizacji ustawy
 493. Szkolenie online Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 494. Szkolenie online VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy
 495. Szkolenia online Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX
 496. Szkolenie online Akademia HR Business Partnera
 497. Szkolenie online Rekrutacja i selekcja pracowników
 498. Szkolenie online Podstawy zarządzania projektami połączenie sprawdzonych technik i narzędzi
 499. Szkolenie online Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom nagannym?
 500. Szkolenie online Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 501. Szkolenie online Prawo Pracy Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy 2021/2022
 502. Szkolenie online Prawo Pracy Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021/2022
 503. Szkolenie online Prawo Pracy Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy 2021/2022
 504. Szkolenie online Prawo Pracy Akademia kadr 2021/2022 – po zmianach w prawie pracy i z uwzględnieniem regulacji pracy zdalnej
 505. Szkolenie online Dochody i wydatki budżetowe w 2021 roku w JSFP – praktyczne aspekty realizacji, również w sytuacji epidemii
 506. Szkolenie online Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 507. Szkolenie online Efektywna Asystentka – efektywne i biznesowe wsparcie przełożonego
 508. Szkolenie online Podatek CIT 2022 po nowelizacji ustaw podatkowych – Polski Ład oraz zagadnienia bieżące i kierunki zmian
 509. Szkolenie online Podatek VAT 2021/2022 po zmianach oraz kierunki nowelizacji i podsumowanie wcześniejszych zmian
 510. Szkolenie online Umowy cywilnoprawne 2021/2022 z uwzględnieniem zmian w Polskim Ładzie
 511. Szkolenie online Pracownicze Plany Kapitałowe – rozliczanie i administrowanie
 512. Szkolenie online Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego
 513. Szkolenia online Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 514. Szkolenie online Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 515. Szkolenie online Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 516. Szkolenie online Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 517. Szkolenie online Podróże służbowe 2021 w sektorze publicznym – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami
 518. Szkolenie online Należności budżetowe 2021 w JSFP – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji, również w sytuacji epidemii
 519. Szkolenie online VAT 2021/2022 w sektorze publicznym – ze szczególnym uwzględnieniem pakietów SLIM VAT oraz KSeF
 520. Szkolenie online VAT w obrocie międzynarodowym (WDT, WNT) – konsekwencje zmian w przepisach
 521. Szkolenie online Faktura i korekta faktury VAT w 2021
 522. Szkolenie online Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu delegacji, podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 523. Szkolenie online Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 524. Szkolenie online Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT – studium przypadku
 525. Szkolenie online Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 526. Szkolenie online Procedury i dokumentacja związane z importem i eksportem – warsztat eksperta-praktyka
 527. Szkolenie online Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow
 528. Szkolenie online Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 529. Szkolenie online Raportowanie schematów podatkowych MDR dla praktyków
 530. Szkolenie online Podatki VAT i CIT 2021/2022
 531. Szkolenie online Podatek u źródła (WHT) po zmianach – nowe zasady, definicje i inne rewolucyjne zmiany obowiązujące od 2021 roku
 532. Akademia Automatyzacji i Robotyzacji – przygotuj się na rewolucję w Back Office
 533. Bilans w systemie Wypłacalność II – struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII
 534. Nowoczesne Przywództwo 3.0 – buduj swoją pozycję lidera
 535. RODO w HR – czyli problematyka ochrony danych osobowych w dziale HR/Kadr z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych
 536. Wyzwania HR we współczesnym świecie biznesu – czyli skuteczne i efektywne działania HR wspierające organizację
 537. Wewnętrzne raportowanie finansowe
 538. Prawa regulujące obrót międzynarodowy – INCOTERMS 2020, Konwencja Wiedeńska
 539. Procedury i dokumentacja związane z importem i eksportem – warsztat eksperta-praktyka
 540. INCOTERMS w praktyce w branży TSL – omówienie zmian dla wersji 2020 vs 2010
 541. Prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w sektorze publicznym – ujęcie praktyczne
 542. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021
 543. Należności budżetowe 2021 w JSFP – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji
 544. Majątek trwały 2021 w JSFP – praktyczne aspekty gospodarowania i ewidencji również w sytuacji epidemii
 545. Klasyfikacja budżetowa 2021/2022 – z uwzględnieniem ostatnich zmian w tym zakresie
 546. Dochody i wydatki budżetowe w 2021 roku w JSFP – praktyczne aspekty realizacji
 547. Legal english negotiating contract, mediations and negotiations
 548. Akademia prawa dla menedżerów – czyli prawo dla nieprawników
 549. Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT – studium przypadku
 550. Ochrona przed wyłudzeniami – należyta staranność w VAT, WHT i TP – obowiązki podatników i płatników w 2021 roku
 551. Dokumenty transportowe a podatek VAT problematyka branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 552. ABC Rachunkowości budżetowej
 553. Doskonalenie zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw
 554. VAT dla Handlowców
 555. VAT 2021/2022 w sektorze publicznym – ze szczególnym uwzględnieniem pakietów SLIM VAT oraz KSeF
 556. Rachunkowość zarządcza i controlling w podmiotach leczniczych – wdrożenie zapisów nowego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców od 01.01.2021
 557. Projekty inwestycyjne w praktyce – ocena, interpretacja, modele finansowe, sterowanie ryzykiem
 558. Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe
 559. SYMPOZJUM Odpowiedzialność członków zarządu, dyrektorów finansowych i głównych księgowych
 560. Weekend z podatkiem CIT (16 h)
 561. Asystentka Zarządu
 562. Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym
 563. Raportowanie schematów podatkowych MDR dla praktyków
 564. Tworzenie planu finansowego
 565. Finanse dla niefinansistów – szkolenie praktyczne dedykowane członkom Rady Nadzorczej
 566. Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX
 567. Ocena efektywności inwestycji długoterminowych
 568. Akademia VAT w sektorze publicznym – z uwzględnieniem zmian 2021/2022
 569. Podróże służbowe 2021 w sektorze publicznym – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami
 570. Zarządzanie flotą samochodową w firmach
 571. Akcja Bilans 2021 – rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.
 572. Rachunkowość Zarządcza i Controlling
 573. Opracowanie i analizy biznes planów
 574. Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia
 575. Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF
 576. Weekend z podatkiem VAT (16 h)
 577. MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom II
 578. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 579. Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu
 580. Akademia Trenera – szkoleniowiec XXI wieku
 581. Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP
 582. Rozliczenie inwestycji w ujęciu księgowym i podatkowym
 583. Corporate Financial Management
 584. Digital Assistant
 585. Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy
 586. Windykacja w biznesie
 587. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 588. Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej
 589. MSSF 16 Leasing – zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
 590. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML
 591. Planowanie i modelowanie finansowe
 592. Akademia HR Business Partnera
 593. Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
 594. VAT i CIT 2021/2022 w branży energetyczno-ciepłowniczej
 595. Projektowanie formularzy na platformie ePUAP
 596. Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników
 597. Excel w controllingu personalnym
 598. Executive Assistant – mistrzowska współpraca z szefem – poziom II
 599. VAT i CIT 2021/2022 dla branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej
 600. Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 601. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – Microsoft Excel dla HR – poziom I
 602. VAT i CIT 2021/2022 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
 603. Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania jako element ładu korporacyjnego
 604. Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301
 605. Analiza BIA (Business Impact Analysis) jako podstawowa metoda wyznaczania procesów krytycznych i kluczowych w organizacji
 606. Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 607. Umowy cywilnoprawne 2021/2022 z uwzględnieniem zmian w Polskim Ładzie
 608. Mierniki w działaniach personalnych i działaniach działu personalnego
 609. Specjalista ds. cen transferowych (28 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 610. Akademia CIT i VAT 2021 – po nowelizacji ustawy – kurs 8-dniowy
 611. Formuły tablicowe w Microsoft Excel – magia Ctrl+Shift+Enter
 612. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 613. Skuteczny Project Manager
 614. Power Query / GET & TRANSFORM – pobieranie i zaawansowane przekształcanie danych w MS Excel
 615. Profesjonalny Office Manager – praktyczne metody zarządzania biurem
 616. Skuteczne techniki sprzedaży – czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej
 617. Podatek od nieruchomości 2021 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 618. Prawo Pracy Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021/2022
 619. Prawo Pracy Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy 2021/2022
 620. VAT i CIT 2021/2022 w branży budowlanej i deweloperskiej
 621. Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego
 622. Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2021 – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo
 623. Podatek akcyzowy w branży energetycznej i gazowniczej 2021 – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian
 624. Akcyza w sektorze paliwowym 2021 – zasady prowadzenia składu podatkowego i obrotu wyrobami akcyzowymi
 625. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 626. Efektywna komunikacja marketingowa przy pomocy social media
 627. Zarządzanie płynnością finansową
 628. Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I – II stopień
 629. Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja II stopnia
 630. Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I stopnia
 631. VAT i CIT 2021/2022 w branży farmaceutycznej
 632. MS Excel – tabele przestawne
 633. MS SQL Server – efektywna praca z danymi
 634. Analiza statystyczna danych w Excelu
 635. Microsoft Word – tworzenie profesjonalnych dokumentów – poziom średniozaawansowany
 636. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 637. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 638. Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?
 639. Akademia fakturowania (18 h) – czyli co musisz wiedzieć aby poprawnie udokumentować transakcję VAT kurs weekendowy
 640. Assessment Center i Development Center – 3-dniowy kurs na Asesora projektów sesji AC/DC
 641. Umowy o roboty budowlane w tym umowy z podwykonawcami
 642. Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 643. VAT w Niemczech
 644. Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia
 645. Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
 646. Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej 2021 – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo
 647. CIT i VAT 2021 w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)
 648. Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 649. Negocjacje biznesowe – techniki i mechanizmy wywierania wpływu, perswazji
 650. Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 651. Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, OPTIMA)
 652. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 653. Akademia płac 2021/2022 – wynagrodzenia, zasiłki i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa na listach płac z uwzględnieniem zmian w ustawie zasiłkowej i Nowym Ładzie
 654. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 655. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 656. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 657. CIT i VAT 2021/2022 w sektorze bankowym
 658. Profesjonalny Sekretariat – kluczowe miejsce w organizacji
 659. CIT i VAT 2021/2022 w działalności zakładów ubezpieczeń
 660. Koszty uzyskania przychodu – bieżące problemy i zmiany
 661. VAT i CIT 2021 w służbie zdrowia
 662. VAT i CIT 2021/2022 w branży leasingowej
 663. Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów
 664. Modelowanie finansowe
 665. MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom I
 666. Excel w praktyce finansowej
 667. Komunikacja interpersonalna – partnerska współpraca w firmie – jedna firma jeden cel
 668. Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne
 669. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow
 670. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu delegacji, podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 671. Podatek odroczony w firmie – podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji
 672. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 673. Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 674. Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników
 675. Planowanie i kontrola finansowa – case study
 676. Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 677. Kluczowe Wskaźniki Efektywności – Key Performance Indicators – KPI
 678. Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 679. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 680. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 681. Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty
 682. Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 683. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 684. Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 685. Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 686. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 687. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z kurs dzienny
 688. Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe
 689. Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 690. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT
 691. Ceny transferowe. TP 2021 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
 692. Podatek u źródła (WHT) po zmianach – nowe zasady, definicje i inne rewolucyjne zmiany obowiązujące od 2021 roku
 693. Podatek od nieruchomości 2021 – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania
 694. Faktura i korekta faktury VAT w 2021
 695. VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy
 696. VAT w obrocie międzynarodowym (WDT, WNT)- konsekwencje zmian w przepisach
 697. Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 698. Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 699. CIT od podstaw po nowelizacji ustawy
 700. Podatek CIT 2022 po nowelizacji ustaw podatkowych – Polski Ład oraz zagadnienia bieżące i kierunki zmian
 701. Podatek VAT 2021/2022 po zmianach oraz kierunki nowelizacji i podsumowanie wcześniejszych zmian
 702. Podatki VAT i CIT 2021/2022
 703. Prawo Pracy Akademia kadr 2021 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty
 704. Microsoft Excel od podstaw – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 705. Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy
 706. Efektywna Asystentka – efektywne i biznesowe wsparcie przełożonego – poziom I
 707. Podstawy zarządzania projektami
 708. Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 709. Prawo Pracy Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy 2021/2022
 710. Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 711. Kierowanie zespołem pracowniczym
 712. Microsoft Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego
 713. Zastosowanie Excela w controllingu
 714. Microsoft Excel poziom średniozaawansowany – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 715. Microsoft Excel poziom zaawansowany – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
 716. Visual Basic for Applications (VBA) – Microsoft Excel
 717. Microsoft Word – tworzenie profesjonalnych dokumentów – poziom zaawansowany
 718. Tworzenie profesjonalnych prezentacji – Microsoft PowerPoint
 719. SQL Server – Start
 720. Microsoft SharePoint – obieg dokumentów w przedsiębiorstwie
 721. Microsoft Outlook -zarządzanie kontaktami i pocztą
 722. Microsoft Project – zarządzanie projektami – poziom podstawowy
 723. Microsoft Project – zarządzanie projektami – poziom ekspert
 724. SQL Server – Ekspert
 725. Microsoft Access – start
 726. Microsoft Access – ekspert
 727. MS Office dla Asystentek i Office Managerów