Obowiązki biur rachunkowych wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Obowiązki biur rachunkowych wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nałożyła na biura rachunkowe oraz inne podmioty wykonujące usługi księgowe szereg nowych obowiązków. Zasadniczo spełnienie wszystkich płynących z niej wymogów wiąże się ze stworzeniem dodatkowej dokumentacji, która określa sposób rejestracji transakcji, sposób oceny i analizy ryzyka oraz całkowitą wewnętrzną procedurę związaną z przekazywaniem do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o zaistniałych transakcjach (z uwzględnieniem postępowania identyfikacyjnego wobec osób zajmujących stanowiska polityczne).

Biura rachunkowe, aby należycie spełnić swoje obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, powinny:

1. Wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie zmian wynikających z ustawy.

2. Wskazać pracownika, który zajmuje stanowisko kierownicze, jako osobę odpowiedzialną za zgodność działalności biura rachunkowego oraz każdej osoby w nim pracującej lub wykonującej czynność na jego rzecz z przepisami przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Ustalić wewnętrzne zasady przeciwdziałające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym również wewnętrzne procedury, które umożliwią pracownikom anonimowe zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń prawa.

4. Dokonywać analizy ryzyka transakcji swoich klientów oraz utrzymywanych przez nich stosunków z ich klientami.

5. Korzystać ze środków bezpieczeństwa finansowego.

6. Każdorazowo informować GIIF o transakcjach równych bądź przekraczających 15 000 Euro.

7. Ewidencjonować i sygnalizować GIIF transakcje, których okoliczności budzą wątpliwości i mogą wskazywać na ich związek z finansowaniem terroryzmu lub praniem pieniędzy.

8. Dostarczać do GIIF informacji na jego żądanie.

9. Dokumentować i przechowywać wszelkie analizy oraz wykorzystane metody mające na celu zachowanie bezpieczeństwa finansowego.

10. Blokować transakcje, jeżeli GIIF wystąpi z takim żądaniem.

11. Edukować pracowników z kwestii regulujących zachowania mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy na biuro rachunkowe lub odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe osoby może zostać nałożona kara określona w artykule 156 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ekspert Akademii MDDP


Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję