Odliczenia VAT od wydatków w podróży służbowej – wyjątki

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Odliczenia VAT od wydatków w podróży służbowej – wyjątki

Każdy przedsiębiorca ma prawo do odliczania podatku naliczonego jeśli towary lub usługi są nabywane w celu wykonywania czynności służbowych (w tym wypadku opodatkowanych). Dział IX ustawy o VAT dokładnie precyzuje jakie koszty podlegają odliczeniom i ewentualnemu zwrotowi podatku.

Ustawodawca wprowadził jednak wyjątki w tym zakresie. Zakazem odliczania VAT objęte są wydatki przeznaczone na zakup usług noclegowych – a więc opłaty za hotele, oraz gastronomicznych. To prawo ma zastosowanie także w czasie wszelkiego rodzaju podróży służbowych czy delegacji.

Od zakazu odliczania VAT za usługi gastronomiczne jest przewidziany wyjątek. Zgodnie z artykułem 88, ustęp 1, punkt 4 ustawy o VAT nie dotyczy usług cateringowych.

To prawo nie przysługuje w przypadku kiedy osoba fizyczna kupuje usługi cateringowe dla siebie. Zgodnie z myślą ustawodawców, taka czynność jest czynnością dla celów osobistych, a cele osobiste podatnika nie są objęte możliwością odliczenia VAT.

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf


Mini słowniczek pojęć

Podróż służbowa – za podróż służbową uznaje się wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy w celu wykonania pewnego zadania związanego z działalnością przedsiębiorstwa. Różnica pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem pracownika polega na tym, iż pracownik oddelegowany na polecenie służbowe będzie wykonywał swoją pracę poza miejscem wskazanym na umowie o pracę. To wymaga aneksu do umowy zmieniającego warunki zatrudnienia.

Dieta na czas podróży służbowej – są to środki przeznaczone przez pracodawcę na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia pracownika odbywającego podróż służbową w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych.


Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję