Podatki w JSFP

Poniżej przedstawiamy proponowaną tematykę szkoleń zamkniętych:

Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości i inne i podatki lokalne

Jednostka sektora finansów publicznych jako podatnik i jako organ podatkowy

Postępowanie podatkowe – prawa i obowiązki urzędnika prowadzącego

Sprawozdawczość podatkowa

Kontakt:
Ewa Suchecka
tel. 22 208 28 31, 208 28 38
fax  22 211 20 90, 208 28 30
ewa.suchecka@akademiamddp.pl

Adam Goch
tel.22 208 28 22
fax 208 28 30
adam.goch@akademiamddp.pl