Prawo w firmie

Poniżej przedstawiamy proponowaną tematykę szkoleń zamkniętych:

Nowelizacja Prawa Pracy

Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Optymalizacja zatrudnienia: zwolnienia grupowe i indywidualne, zmiany warunków pracy i płacy

Czas pracy i urlopy pracownicze w praktyce – przepisy po nowelizacji

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz zasady wypłacania wynagrodzeń

Pułapki w umowach – prawne zabezpieczenie kontraktów – jak minimalizować czynniki ryzyka

Kontrakty menedżerskie – aspekty praktyczne

Kodeks spółek handlowych

Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych

Prawo reklamy w praktyce

Umowy handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym

Prawo upadłościowe i naprawcze – szybkie reagowanie w obliczu kłopotów finansowych

Klienci, którzy skorzystali z naszych usług, to zarówno osoby z sektora małych firm, które pragną podnosić i zdobywać nowe kompetencje, jak i też największe grupy kapitałowe.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:

Paulina Barwicka
tel. (48) (22) 208 28 23 | kom. 501 562 921
fax (48) (22) 211 20 90
paulina.barwicka@akademiamddp.pl