Podatki w firmie

Poniżej przedstawiamy proponowaną tematykę szkoleń zamkniętych:

Zmiany w podatku VAT

Podatek dochodowy od osób prawnych z uwzględnieniem zmian

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Kasy fiskalne – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje

› Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Podatki VAT i CIT  – po nowelizacji ustaw podatkowych

Wpływ orzeczeń sądów administracyjnych i ETS na prawidłowe rozliczenie podatku VAT

 Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych

Faktura VAT  – w świetle nowelizacji ustawy oraz orzecznictwa

Ceny transferowe z uwzględnieniem znowelizowanego rozporządzenia

VAT w obrocie międzynarodowym – z uwzględnieniem zmian w przepisach

Prawne i podatkowe aspekty windykacji

Umowy handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym

Koszty uzyskania przychodu

Specjalne Strefy Ekonomiczne – uzyskanie i wygaszenie zezwolenia, koszty kwalifikowane, ustalanie dochodu z działalności zwolnionej z opodatkowania oraz rozliczanie pomocy publicznej

Prawo celne – najnowsze zmiany w przepisach

 Reklama i reprezentacja na gruncie podatków CIT, PIT oraz VAT

Akademia VAT – po kompleksowej nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy

Akademia CIT – kurs 4-dniowy

Podatek u źródła (WHT) w transakcjach międzynarodowych

Kompendium wiedzy podatkowej, czyli co każdy lider biznesu wiedzieć powinien

Optymalizacja podatkowa

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe

 Podatek od nieruchomości – zmiany w przepisach oraz aktualne orzecznictwo

Prawa własności intelektualnej oraz wartości niematerialne i prawne – z perspektywy nie tylko podatkowej

Fuzje, połączenia, podział, przekształcenia oraz likwidacja spółek kapitałowych w ujęciu rachunkowym i podatkowym

Klienci, którzy skorzystali z naszych usług, to zarówno osoby z sektora małych firm, które pragną podnosić i zdobywać nowe kompetencje, jak i też największe grupy kapitałowe.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:

Paulina Barwicka
tel. (48) (22) 208 28 23 | kom. 501 562 921
fax (48) (22) 211 20 90
paulina.barwicka@akademiamddp.pl