Rachunkowość budżetowa dla Straży Pożarnej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Rachunkowość budżetowa dla Straży Pożarnej
- praktyczne elementy i zastosowanie

25 10 2019 - Warszawa

Płace od A do Z w sektorze publicznym
- praktyczne warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie

22 10 2019 - 23 10 2019 - Warszawa

Zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 w JSFP

17 10 2019 - Warszawa
15 11 2019 - Warszawa
13 12 2019 - Warszawa

Nielegalny pobór energii – właściwie przeprowadzona kontrola , ustalenie rzeczywistego pobierania energii i wyegzekwowanie należności przez przedsiębiorstwo energetyczne – praktyka i najnowsze regulacje (stan prawny 2019 rok)

16 12 2019 - 17 12 2019 - Warszawa

NOWOŚĆ

Akademia prawa dla menedżerów - czyli prawo dla nieprawników

19 09 2019 - 20 09 2019 - Wrocław
26 09 2019 - 27 09 2019 - Warszawa
10 10 2019 - 11 10 2019 - Poznań
24 10 2019 - 25 10 2019 - Gdańsk
24 10 2019 - 25 10 2019 - Warszawa
24 10 2019 - 25 10 2019 - Wrocław
19 11 2019 - 20 11 2019 - Kraków
21 11 2019 - 22 11 2019 - Gdańsk
21 11 2019 - 22 11 2019 - Poznań
09 12 2019 - 10 12 2019 - Katowice
12 12 2019 - 13 12 2019 - Wrocław
16 12 2019 - 17 12 2019 - Warszawa
18 12 2019 - 19 12 2019 - Kraków

NOWOŚĆ
Najczęściej popełniane nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT

11 09 2019 - Warszawa
03 10 2019 - Wrocław
04 10 2019 - Poznań
04 10 2019 - Gdańsk
11 10 2019 - Katowice
25 10 2019 - Warszawa

SZKOLENIE WYJAZDOWE

Prawo pracy 2019/2020 po zmianach prawnych – warsztaty
nowe zasady prowadzenia akt osobowych, planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz urlopy i inne zwolnienia od pracy

27 11 2019 - 29 11 2019 - Karpacz

SZKOLENIE WYJAZDOWE

HR BUSINESS PARTNER – moda czy konieczność ?

27 11 2019 - 29 11 2019 - Karpacz

SZKOLENIE WYJAZDOWE

Profesjonalny Office Manager - praktyczne metody zarządzania biurem

27 11 2019 - 29 11 2019 - Karpacz

Ochrona przed wyłudzeniami VAT – weryfikacja kontrahentów z zachowaniem zasad należytej staranności

20 09 2019 - Warszawa

Płatności w branży budowlanej w świetle zmian VAT i CIT
› kompleksowa analiza mechanizmu split payment oraz ograniczenia kosztów przy płatnościach na niezgłoszone rachunki bankowe
› zmiany 2019 i 2020 z uwzględnieniem konsekwencji

11 09 2019 - Wrocław
27 09 2019 - Warszawa
10 10 2019 - Poznań
10 10 2019 - Gdańsk

Zmiany w MSSF na podstawie MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSSF 15 Umowy z Klientami oraz MSSF 16 Leasing – wpływ na bilans dla celów wypłacalności w 2019 roku

08 10 2019 - 09 10 2019 - Warszawa

Zasady rachunkowości i sprawozdawczości w systemie Wypłacalność II

18 12 2019 - 19 12 2019 - Warszawa

Środki własne w systemie Wypłacalność II

04 12 2019 - Warszawa

Finanse dla niefinansistów – szkolenie dedykowane pracownikom zakładów ubezpieczeń

20 11 2019 - 21 11 2019 - Warszawa

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp z uwzględnieniem zasad konkurencyjnego udzielania zamówień w projektach unijnych

27 11 2019 - Warszawa

Komisja przetargowa – rola i zadania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

29 10 2019 - Warszawa

Dokumenty transportowe a podatek VAT problematyka branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
› fakturowanie i refakturowanie usług transportowych
› nowelizacje ustaw podatkowych w 2019 roku
› najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje MF

30 09 2019 - Poznań
02 10 2019 - Gdańsk
07 10 2019 - Wrocław
21 10 2019 - Warszawa

E-Sprawozdania Finansowe wg MSSF od 1.01.2020 - raporty XBRL

27 09 2019 - Poznań
30 09 2019 - Warszawa
21 10 2019 - Wrocław
30 10 2019 - Warszawa

PROMOCJA

SZKOLENIE WYJAZDOWE

Budżetowanie i kontrola kosztów

20 10 2019 - 23 10 2019 - Zakopane

Dotacje unijne w branży wod-kan i usług komunalnych – realizacja projektów w ramach Programów Operacyjnych oraz POIŚ w aspekcie rachunkowości, kontroli, rozliczania, monitorowania, sporządzania sprawozdań oraz uiszczania podatków dochodowych i VAT

24 10 2019 - Warszawa

Ocena utraty wartości aktywów niefinansowych trwałych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)

23 09 2019 - Warszawa
19 11 2019 - Warszawa

 SZKOLENIE WYJAZDOWE
Warsztaty z rachunkowości budżetowej z elementami inwentaryzacji dla jednostek sektora finansów publicznych

22 09 2019 - 24 09 2019 - Gdańsk

Nowoczesne rozwiązania w gospodarce paletowej w praktyce - standardy EPAL, CHEP, LPR i rozwiązania własne

14 11 2019 - Warszawa

INCOTERMS w praktyce - omówienie zmian dla wersji 2020 vs 2010

07 11 2019 - Warszawa

KONFERENCJA CENY TRANSFEROWE 2019/2020
Dokumentacja cen transferowych - czy samodzielne przygotowanie dokumentacji TP jest możliwe?

10 09 2019 - 11 09 2019 - Warszawa

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych w pigułce 2019

16 09 2019 - 17 09 2019 - Poznań
08 10 2019 - 09 10 2019 - Warszawa
28 10 2019 - 29 10 2019 - Wrocław
13 11 2019 - 14 11 2019 - Gdańsk

Umowy handlowe w branży turystycznej
› prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych
› eliminacja najczęstszych błędów w umowach
› analiza sprawdzonych sposobów zabezpieczania umów

01 10 2019 - Warszawa

Podatkowe aspekty międzynarodowego obrotu towarów w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

19 09 2019 - Poznań
02 10 2019 - Wrocław
08 11 2019 - Warszawa

Controlling i budżetowanie – warsztaty praktyczne

28 08 2019 - 30 08 2019 - Warszawa
1 2 3 8

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję