AKADEMIA AUTOMATYZACJI I ROBOTYZACJI  –  przygotuj się na rewolucję w Back Office

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE

Funkcjonowanie branży factoringowej - kompleksowe szkolenie dotyczące wejścia spółki w faktoring jako faktor

28 09 2021 - Warszawa

Funkcjonowanie branży factoringowej - kompleksowe szkolenie dotyczące wejścia spółki w faktoring jako faktor

28 09 2021 - Warszawa

Prawo zamówień publicznych – kompleksowe omówienie najważniejszych zmian ustawy

02 09 2021 - 03 09 2021 - Warszawa
28 10 2021 - 29 10 2021 - Warszawa

Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie nowej ustawy PZP?

29 09 2021 - Warszawa

Raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)

19 11 2021 - Warszawa

Prawidłowe gospodarowanie odpadami w firmie - prawo i praktyka

08 07 2021 - Warszawa

Prawo wodne 2021 - zmiany i wyzwania

25 06 2021 - Warszawa

BDO w firmie - prawo i praktyka

26 08 2021 - Warszawa

Faktura i korekta faktury VAT w 2021 w branży budowlanej i deweloperskiej

27 07 2021 - Warszawa

Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej i deweloperskiej

21 10 2021 - 22 10 2021 - Warszawa
09 12 2021 - 10 12 2021 - Warszawa

Reasekuracja ubezpieczeń w zakresie zgodnym z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń

21 07 2021 - 22 07 2021 - Warszawa

Prawo autorskie w internecie oraz licencje

14 10 2021 - Warszawa

Import towarów - procedury i dokumentacja
warsztat eksperta-praktyka

21 07 2021 - Warszawa

Eksport towarów - procedury i dokumentacja
warsztat eksperta-praktyka

22 07 2021 - Warszawa

Zamknięcie roku w podmiotach Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi oraz w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

20 10 2021 - Warszawa
13 12 2021 - Warszawa

Gospodarka wod-kan a ewidencja kosztów taryfowych i pozataryfowych

20 08 2021 - Warszawa

NOWOŚĆ
Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej

21 10 2021 - Warszawa
10 12 2021 - Warszawa

Prawo celne
warsztaty praktyczne

20 09 2021 - 21 09 2021 - Warszawa
29 11 2021 - 30 11 2021 - Warszawa

Świadomość prawna spedytora.
Jak odpowiedzialnie organizować transport drogowy?

06 07 2021 - Warszawa

Due diligence finansowe spółek - szkolenie dedykowane instytucjom finansowym (w zgodności m.in. z wymaganiami EBA)

07 10 2021 - 08 10 2021 - Warszawa

Bilans w systemie Wypłacalność II - struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII

28 09 2021 - 29 09 2021 - Warszawa

Wartość godziwa w Solvency II - sposoby ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności przy zastosowaniu MSSF 13 wartość godziwa

17 08 2021 - 18 08 2021 - Warszawa

Prawa regulujące obrót międzynarodowy
› INCOTERMS 2020
› Konwencja Wiedeńska

13 07 2021 - Warszawa

Procedury i dokumentacja związane z importem i eksportem
warsztat eksperta-praktyka

24 08 2021 - 25 08 2021 - Warszawa

INCOTERMS w praktyce w branży TSL – omówienie zmian dla wersji 2020 vs 2010

27 08 2021 - Warszawa

Dokumenty transportowe a podatek VAT problematyka branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

28 07 2021 - Warszawa

Rachunkowość zarządcza i controlling w podmiotach leczniczych - wdrożenie zapisów nowego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców od 01.01.2021

27 09 2021 - 28 09 2021 - Warszawa

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

26 08 2021 - Warszawa

Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej z uwzględnieniem aktualizacji

26 07 2021 - 27 07 2020 - Warszawa
07 10 2021 - 08 10 2021 - Warszawa
02 12 2021 - 03 12 2021 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

18 10 2021 - Warszawa
20 12 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję