Rachunkowość budżetowa dla Straży Pożarnej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Płatności w branży budowlanej w świetle zmian VAT i CIT
› kompleksowa analiza mechanizmu split payment oraz ograniczenia kosztów przy płatnościach na niezgłoszone rachunki bankowe
› zmiany 2019 i 2020 z uwzględnieniem konsekwencji

11 09 2019 - Wrocław

Dokumenty transportowe a podatek VAT problematyka branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
› fakturowanie i refakturowanie usług transportowych
› nowelizacje ustaw podatkowych w 2019 roku
› najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje MF

07 10 2019 - Wrocław

Podatkowe aspekty międzynarodowego obrotu towarów w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

02 10 2019 - Wrocław

Doskonalenie zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw

08 10 2019 - Wrocław

VAT dla Handlowców (stan prawny na 2019 i 2020 rok)
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

30 10 2019 - Wrocław

AKCJA BILANS 2019
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 w firmach branży wod-kan i usług komunalnych

10 12 2019 - 11 12 2019 - Wrocław

Wybrane aspekty reklamacji na gruncie prawnym, podatkowym (VAT/CIT) oraz księgowym

12 09 2019 - Wrocław

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

21 10 2019 - Wrocław

Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej z uwzględnieniem aktualizacji KSR 3 z 10.04.2018

21 11 2019 - 22 11 2019 - Wrocław

MSSF 16 Nowy standard Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

14 11 2019 - Wrocław

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

21 10 2019 - Wrocław
25 11 2019 - Wrocław

Reklamacje w budownictwie
› rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› nowelizacja 2019

18 09 2019 - Wrocław
17 12 2019 - Wrocław

Zmiany w VAT i CIT 2019/2020 istotne dla branży wod-kan i usług komunalnych
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

30 09 2019 - 01 10 2019 - Wrocław
14 11 2019 - 15 11 2019 - Wrocław

Reklamacje w branży TSL
› zasady odpowiedzialności w przewozie i spedycji
› zmiany procedur reklamacyjnych, nowe regulacje prawne
› praktyka zabezpieczania interesów

07 10 2019 - Wrocław

Podatek od nieruchomości 2019 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej - zmiany w przepisach, aktualne orzecznictwo, praktyczne aspekty

28 10 2019 - Wrocław

VAT i CIT 2019/2020 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

20 11 2019 - 21 11 2019 - Wrocław

 VAT i CIT 2019/2020 w branży budowlanej i deweloperskiej

17 09 2019 - 18 09 2019 - Wrocław
28 11 2019 - 29 11 2019 - Wrocław

Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego

20 11 2019 - Wrocław

Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2019 i 2020 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane

21 11 2019 - Wrocław

Umowy o roboty budowlane w tym umowy z podwykonawcami – najważniejsze aspekty prawne i podatkowe
w świetle praktyki oraz najnowszego orzecznictwa sądowego

22 11 2019 - Wrocław

VAT i CIT 2019/2020 w branży hotelarskiej
› nowelizacje przepisów
› najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje

21 10 2019 - 22 10 2019 - Wrocław

Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” z uwzględnieniem aktualizacji z 10.04.2018
warsztaty praktyczne

10 10 2019 - 11 10 2019 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję