Szkolenie online Reasekuracja ubezpieczeń (szkolenie skierowane do dystrybutorów ubezpieczeń)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ
Akademia automatyzacji i robotyzacji
- przygotuj się na rewolucję w Back Office

23 08 2021 - 24 08 2021 - Wrocław
20 09 2021 - 21 09 2021 - Wrocław
18 10 2021 - 19 10 2021 - Wrocław

PROFESJONALNY CONTROLLING (LEVEL 1)
Analityk kosztów – podstawy controllingu

29 09 2021 - 30 09 2021 - Wrocław

Akademia prawa dla menedżerów - czyli prawo dla nieprawników

20 09 2021 - 21 09 2021 - Wrocław
25 10 2021 - 26 10 2021 - Wrocław

Weekend z podatkiem CIT (16 h)

25 09 2021 - 26 09 2021 - Wrocław

Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym – warsztaty dla wymagających

16 09 2021 - 17 09 2021 - Wrocław

Tworzenie planu finansowego

15 10 2021 - Wrocław

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2021

17 08 2021 - Wrocław
24 09 2021 - Wrocław

AKCJA BILANS 2021
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021

18 10 2021 - 19 10 2021 - Wrocław
22 11 2021 - 23 11 2021 - Wrocław

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

17 08 2021 - 18 08 2021 - Wrocław
13 09 2021 - 14 09 2021 - Wrocław
19 10 2021 - 20 10 2021 - Wrocław

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

27 10 2021 - Wrocław

Lista płac 2021 - z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK
2-dniowe warsztaty

23 08 2021 - 24 08 2021 - Wrocław
20 09 2021 - 21 09 2021 - Wrocław

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

15 09 2021 - Wrocław

Umowy cywilnoprawne 2021 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

16 09 2021 - Wrocław

Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021

26 08 2021 - Wrocław
21 09 2021 - Wrocław
26 10 2021 - Wrocław

Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

25 08 2021 - Wrocław
20 09 2021 - Wrocław
25 10 2021 - Wrocław

Akademia kadr 2021 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

25 08 2021 - 27 08 2021 - Wrocław
20 09 2021 - 22 09 2021 - Wrocław
25 10 2021 - 27 10 2021 - Wrocław

Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

27 08 2021 - Wrocław
22 09 2021 - Wrocław
27 10 2021 - Wrocław

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

19 08 2021 - 20 08 2021 - Wrocław
20 09 2021 - 21 09 2021 - Wrocław

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow

22 10 2021 - Wrocław

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

31 08 2021 - Wrocław
28 10 2021 - Wrocław

Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

04 11 2021 - 05 11 2021 - Wrocław

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

21 10 2021 - 05 11 2021 - Wrocław

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

23 09 2021 - Wrocław

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

22 09 2021 - Wrocław

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

08 09 2021 - 09 09 2021 - Wrocław

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

08 11 2021 - 10 11 2021 - Wrocław

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

12 08 2021 - 13 08 2021 - Wrocław
23 09 2021 - 24 09 2021 - Wrocław
14 10 2021 - 15 10 2021 - Wrocław

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

05 11 2021 - Wrocław

Ceny transferowe. TP 2021 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy

07 09 2021 - 08 09 2021 - Wrocław

Podatek od nieruchomości 2021 – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania

24 09 2021 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję