Prawo, odpowiedzialność, ubezpieczenie w transporcie – dobre praktyki INCOTERMS, konwencja CMR, prawo przewozowe, OPWS

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ
Specjalne Strefy Ekonomiczne/Polska Strefa Inwestycji (SSE/PSI) koszty kwalifikowane i ich dyskontowanie, ustalanie dochodu zwolnionego, rozliczanie pomocy publicznej oraz zmiany wprowadzone przez tzw. Tarczę Antykryzysową 4.0 (COVID-19)

10 12 2020 - Wrocław

NOWOŚĆ
Projektowanie systemów controllingu i raportowania wewnętrznego

10 12 2020 - 11 12 2020 - Wrocław

Akademia prawa dla menedżerów - czyli prawo dla nieprawników

14 12 2020 - 15 12 2020 - Wrocław

Weekend z podatkiem CIT (16 h)

27 02 2021 - 28 02 2021 - Wrocław

Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym – warsztaty dla wymagających

21 12 2020 - 22 12 2020 - Wrocław

Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX

18 12 2020 - Wrocław

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2020/2021

18 12 2020 - Wrocław
22 01 2021 - Wrocław
25 02 2021 - Wrocław
29 03 2021 - Wrocław

Jak pokonać stres w dziale księgowym?
interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

26 11 2020 - 27 11 2020 - Wrocław
14 12 2020 - 15 12 2020 - Wrocław

AKCJA BILANS 2020
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

16 12 2020 - 17 12 2020 - Wrocław

Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem

09 03 2021 - 10 03 2021 - Wrocław

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

14 12 2020 - Wrocław
12 02 2021 - Wrocław

Lista płac 2020/2021 - z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK
2-dniowe warsztaty

14 12 2020 - 15 12 2020 - Wrocław
18 01 2021 - 19 01 2021 - Wrocław
24 02 2021 - 25 02 2021 - Wrocław

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

03 12 2020 - Wrocław

Umowy cywilnoprawne 2020/2021 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

14 12 2020 - Wrocław
24 02 2021 - Wrocław
22 03 2021 - Wrocław

Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2020/2021

22 12 2020 - Wrocław
11 02 2021 - Wrocław
16 03 2021 - Wrocław

Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

21 12 2020 - Wrocław
10 02 2021 - Wrocław
15 03 2021 - Wrocław

Akademia kadr 2020/2021 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

21 12 2020 - 23 12 2020 - Wrocław
10 02 2021 - 12 02 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 17 03 2021 - Wrocław

Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

23 12 2020 - Wrocław
12 02 2021 - Wrocław
17 03 2021 - Wrocław

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

14 12 2020 - 15 12 2020 - Wrocław

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow

29 01 2021 - Wrocław

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

21 12 2020 - Wrocław

Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

10 12 2020 - 11 12 2020 - Wrocław

Kluczowe Wskaźniki Efektywności
Key Performance Indicators - KPI

22 03 2021 - 23 03 2021 - Wrocław

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

30 11 2020 - Wrocław

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

07 12 2020 - 08 12 2020 - Wrocław

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

10 12 2020 - Wrocław

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT 2020/2021
› zmiany obowiązujące od 1 lipca 2020
› zmiany zaplanowane na rok 2021

21 12 2020 - Wrocław

VAT 2020/2021 - zmiany, problemy, orzecznictwo

22 12 2020 - Wrocław

Podatki VAT i CIT 2020/2021 – wpływ Covid-19 na wdrożenie zmian

21 12 2020 - 22 12 2020 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję