Szkolenie online VAT i CIT 2020 w działalności sportowej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

PROFESJONALNY CONTROLLING (LEVEL 1)
Analityk kosztów – podstawy controllingu

15 10 2020 - 16 10 2020 - Katowice

Rachunek kosztów standardowych (Standard costing)

03 09 2020 - 04 09 2020 - Katowice

Weekend z podatkiem CIT (16 h)

01 08 2020 - 02 08 2020 - Katowice
26 09 2020 - 27 09 2020 - Katowice

Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym – warsztaty dla wymagających

27 08 2020 - 28 08 2020 - Katowice
22 10 2020 - 23 10 2020 - Katowice

Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX

21 09 2020 - Katowice

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2020

20 08 2020 - Katowice
23 09 2020 - Katowice

Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu

08 12 2020 - 09 12 2020 - Katowice

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

30 07 2020 - 31 07 2020 - Katowice

Lista płac 2020 - z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK
2-dniowe warsztaty

18 08 2020 - 19 08 2020 - Katowice
21 09 2020 - 22 09 2020 - Katowice

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

05 08 2020 - Katowice

Umowy cywilnoprawne 2020 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

23 07 2020 - Katowice
18 08 2020 - Katowice

Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2020

11 08 2020 - Katowice

Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

10 08 2020 - Katowice

Zarządzanie płynnością finansową

21 09 2020 - 22 09 2020 - Katowice

Analiza opłacalności i ryzyka projektów  inwestycyjnych

21 09 2020 - 22 09 2020 - Katowice

Akademia kadr 2020 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

10 08 2020 - 12 08 2020 - Katowice

Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

12 08 2020 - Katowice

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

24 08 2020 - 25 08 2020 - Katowice

Excel w praktyce finansowej
3 dniowe warsztaty

14 10 2020 - 16 10 2020 - Katowice

Modelowanie finansowe

20 07 2020 - 21 07 2020 - Katowice

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

23 10 2020 - Katowice

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

17 09 2020 - Katowice

Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy
warsztaty komputerowe

27 08 2020 - 28 08 2020 - Katowice
19 11 2020 - 20 11 2020 - Katowice

Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

21 12 2020 - 22 12 2020 - Katowice

Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników

29 10 2020 - 30 10 2020 - Katowice

Kluczowe Wskaźniki Efektywności
Key Performance Indicators - KPI

16 11 2020 - 17 11 2020 - Katowice

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

21 09 2020 - 07 10 2020 - Katowice

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

21 08 2020 - Katowice

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

30 07 2020 - Katowice

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

05 11 2020 - 06 11 2020 - Katowice

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję