Prawo, odpowiedzialność, ubezpieczenie w transporcie – dobre praktyki INCOTERMS, konwencja CMR, prawo przewozowe, OPWS

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

PROFESJONALNY CONTROLLING (LEVEL 1)
Analityk kosztów – podstawy controllingu

14 01 2021 - 15 01 2021 - Katowice

Akademia prawa dla menedżerów - czyli prawo dla nieprawników

03 12 2020 - 04 12 2020 - Katowice

Projekty inwestycyjne w praktyce – ocena, interpretacja, modele finansowe, sterowanie ryzykiem

16 03 2021 - 17 03 2021 - Katowice

Weekend z podatkiem CIT (16 h)

27 02 2021 - 28 02 2021 - Katowice

Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym – warsztaty dla wymagających

16 12 2020 - 17 12 2020 - Katowice

Tworzenie planu finansowego

29 01 2021 - Katowice

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2020/2021

15 12 2020 - Katowice
15 02 2021 - Katowice
19 03 2021 - Katowice

AKCJA BILANS 2020
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

15 12 2020 - 16 12 2020 - Katowice

Rachunkowość Zarządcza i Controlling

03 12 2020 - 04 12 2020 - Katowice

Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu

08 12 2020 - 09 12 2020 - Katowice

Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem

18 05 2021 - 19 05 2021 - Katowice

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

26 03 2021 - Katowice

Lista płac 2020/2021 - z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK
2-dniowe warsztaty

14 12 2020 - 15 12 2020 - Katowice
15 02 2021 - 16 02 2021 - Katowice
15 03 2021 - 16 03 2021 - Katowice

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

02 12 2020 - Katowice

Umowy cywilnoprawne 2020/2021 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

11 12 2020 - Katowice
28 01 2021 - Katowice
25 02 2021 - Katowice

Lean Accounting

24 05 2021 - 25 05 2021 - Katowice

Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2020/2021

08 12 2020 - Katowice
26 01 2021 - Katowice
25 03 2021 - Katowice

Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

07 12 2020 - Katowice
25 01 2021 - Katowice
24 03 2021 - Katowice

Akademia kadr 2020/2021 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

07 12 2020 - 09 12 2020 - Katowice
25 01 2021 - 27 01 2021 - Katowice
24 03 2021 - 26 03 2021 - Katowice

Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

09 12 2020 - Katowice
27 01 2021 - Katowice
26 03 2021 - Katowice

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

17 12 2020 - 18 12 2020 - Katowice

Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

21 12 2020 - 22 12 2020 - Katowice

Kluczowe Wskaźniki Efektywności
Key Performance Indicators - KPI

17 05 2021 - 18 05 2021 - Katowice

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

15 12 2020 - Katowice

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

03 12 2020 - Katowice

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT 2020/2021
› zmiany obowiązujące od 1 lipca 2020
› zmiany zaplanowane na rok 2021

18 12 2020 - Katowice

VAT 2020/2021 - zmiany, problemy, orzecznictwo

17 12 2020 - Katowice

Podatki VAT i CIT 2020/2021 – wpływ Covid-19 na wdrożenie zmian

17 12 2020 - 18 12 2020 - Katowice

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję