Ocena utraty wartości aktywów niefinansowych trwałych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych w pigułce 2019

13 11 2019 - 14 11 2019 - Gdańsk

Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe

29 11 2019 - Gdańsk

Weekend z podatkiem CIT (16 h)

12 10 2019 - 13 10 2019 - Gdańsk

Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym – warsztaty dla wymagających
Nowy program!

12 09 2019 - 13 09 2019 - Gdańsk
21 10 2019 - 22 10 2019 - Gdańsk

Raportowanie schematów podatkowych MDR dla praktyków 

11 09 2019 - Gdańsk

Wykorzystanie ulgi badawczo-rozwojowej oraz Innovation Box w praktyce – aspekty podatkowe i bilansowe

14 11 2019 - Gdańsk

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2019

21 08 2019 - Gdańsk
17 10 2019 - Gdańsk

Jak pokonać stres w dziale księgowym?
› interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

10 09 2019 - 11 09 2019 - Gdańsk

Lista płac dla zaawansowanych 2019
wyliczanie wynagrodzeń w przypadkach szczególnych oraz zasady korygowania

22 08 2019 - Gdańsk
25 09 2019 - Gdańsk

AKCJA BILANS 2019
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.

23 10 2019 - 24 10 2019 - Gdańsk
16 12 2019 - 17 12 2019 - Gdańsk

Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

25 09 2019 - Gdańsk

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy i współpracować z radcą prawnym?

25 07 2019 - 26 07 2019 - Gdańsk
22 08 2019 - 23 08 2019 - Gdańsk
17 10 2019 - 18 10 2019 - Gdańsk

Lista płac 2019 - z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne od sierpnia 2019 roku oraz składek na PPK.
2-dniowe warsztaty

20 08 2019 - 21 08 2019 - Gdańsk
19 09 2019 - 20 09 2019 - Gdańsk

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

31 07 2019 - Gdańsk

Umowy cywilnoprawne 2019 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne od sierpnia 2019 roku oraz składek na PPK

24 07 2019 - Gdańsk
16 09 2019 - Gdańsk

Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2019

12 09 2019 - Gdańsk

Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

11 09 2019 - Gdańsk

Analiza opłacalności i ryzyka projektów  inwestycyjnych

22 08 2019 - 23 08 2019 - Gdańsk

NOWE REGULACJE

Akademia kadr 2019 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

11 09 2019 - 13 09 2019 - Gdańsk

Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

13 09 2019 - Gdańsk

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

25 07 2019 - 26 07 2019 - Gdańsk
17 09 2019 - 18 09 2019 - Gdańsk

Excel w praktyce finansowej
3 dniowe warsztaty

21 10 2019 - 23 10 2019 - Gdańsk

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

15 10 2019 - Gdańsk

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

23 08 2019 - Gdańsk

Podatek odroczony w firmie - podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

21 11 2019 - 22 11 2019 - Gdańsk

Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy
warsztaty komputerowe

05 08 2019 - 06 08 2019 - Gdańsk
21 11 2019 - 22 11 2019 - Gdańsk

Budżetowanie i kontrola kosztów

22 08 2019 - 23 08 2019 - Gdańsk

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

30 07 2019 - Gdańsk

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

19 09 2019 - 20 09 2019 - Gdańsk

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

19 09 2019 - 08 10 2019 - Gdańsk

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję