Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Weekend z podatkiem CIT (16h)

23 03 2019 - 24 03 2019 - Gdańsk

Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym – warsztaty dla wymagających
Nowy program!

11 04 2019 - 12 04 2019 - Gdańsk

NOWOŚĆ
Raportowanie schematów podatkowych MDR dla praktyków

15 03 2019 - Gdańsk

MSSF - rewolucyjne zmiany w 2018 i 2019
› wpływ na SF za 2018 rok

08 04 2019 - Gdańsk

Jak pokonać stres w dziale księgowym?
› interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

28 03 2019 - 29 03 2019 - Gdańsk

Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

14 03 2019 - Gdańsk

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

05 04 2019 - Gdańsk

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

08 04 2019 - Gdańsk

Umowy cywilnoprawne 2019 - minimalne wynagrodzenie, wzory umów cywilnoprawnych, ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy i samozatrudnionych, wyliczanie wynagrodzenia, badanie zbiegu tytułu ubezpieczenia, porównanie z innymi umowami a konsekwencje prawne błędnie zawieranych umów

22 02 2019 - Gdańsk
16 04 2019 - Gdańsk

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2019

11 04 2019 - Gdańsk

NOWE PRZEPISY
Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

10 04 2019 - Gdańsk

Rozliczanie kosztów w firmie usługowej

20 05 2019 - 21 05 2019 - Gdańsk

NOWE REGULACJE

Akademia kadr 2019 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

10 04 2019 - 12 04 2019 - Gdańsk

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

12 04 2019 - Gdańsk

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

12 03 2019 - 13 03 2019 - Gdańsk
17 04 2019 - 18 04 2019 - Gdańsk

Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i zmiany 2019

27 03 2019 - Gdańsk

Modelowanie finansowe

25 03 2019 - 26 03 2019 - Gdańsk

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

Nowy program!

22 03 2019 - Gdańsk

Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

25 04 2019 - 26 04 2019 - Gdańsk

Budżetowanie i kontrola kosztów

18 03 2019 - 19 03 2019 - Gdańsk

Podstawy Controllingu - wprowadzenie do zagadnień controllingu
ETAP 1 - poziom podstawowy

28 02 2019 - 01 03 2019 - Gdańsk

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

Nowy program!

14 03 2019 - 29 03 2019 - Gdańsk

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

25 02 2019 - Gdańsk
29 05 2019 - Gdańsk

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

16 04 2019 - Gdańsk

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

28 03 2019 - 29 03 2019 - Gdańsk

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

28 03 2019 - 24 04 2019 - Gdańsk

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

11 03 2019 - 12 03 2019 - Gdańsk
25 04 2019 - 26 04 2019 - Gdańsk

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

29 03 2019 - Gdańsk

Podatek u źródła 2019 - procedura należytej staranności i nowe zasady rozliczania

Nowy program!

08 03 2019 - Gdańsk

Podatek od nieruchomości 2019 – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania

19 03 2019 - Gdańsk

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję