Szkolenie online Reasekuracja ubezpieczeń (szkolenie skierowane do dystrybutorów ubezpieczeń)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Krajowy System e-Faktur już od 1.10.2021 r. – czyli nowa broń w rękach fiskusa

31 08 2021 - Gdańsk

Weekend z podatkiem CIT (16 h)

02 10 2021 - 03 10 2021 - Gdańsk

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2021

16 09 2021 - Gdańsk

AKCJA BILANS 2021
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021

26 10 2021 - 27 10 2021 - Gdańsk
18 11 2021 - 19 11 2021 - Gdańsk

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

30 09 2021 - Gdańsk

Lista płac 2021 - z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK
2-dniowe warsztaty

23 08 2021 - 24 08 2021 - Gdańsk

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

20 10 2021 - Gdańsk

Umowy cywilnoprawne 2021 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

24 09 2021 - Gdańsk

Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021

27 07 2021 - Gdańsk
16 09 2021 - Gdańsk
19 10 2021 - Gdańsk

Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

15 09 2021 - Gdańsk
18 10 2021 - Gdańsk

Akademia kadr 2021 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

15 09 2021 - 17 09 2021 - Gdańsk
18 10 2021 - 20 10 2021 - Gdańsk

Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

28 07 2021 - Gdańsk
17 09 2021 - Gdańsk
20 10 2021 - Gdańsk

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

16 08 2021 - 17 08 2021 - Gdańsk
27 09 2021 - 28 09 2021 - Gdańsk

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow

05 11 2021 - Gdańsk

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

24 08 2021 - Gdańsk
30 09 2021 - Gdańsk

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

18 11 2021 - 03 12 2021 - Gdańsk

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

21 10 2021 - Gdańsk

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

03 12 2021 - Gdańsk

Ceny transferowe. TP 2021 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy

12 10 2021 - 13 10 2021 - Gdańsk

Podatek u źródła (WHT) po zmianach – nowe zasady, definicje i inne rewolucyjne zmiany obowiązujące od 2021 roku

30 08 2021 - Gdańsk

Podatek od nieruchomości 2021 – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania

11 08 2021 - Gdańsk
15 10 2021 - Gdańsk

Podatek CIT 2021 po nowelizacji ustaw podatkowych

24 08 2021 - Gdańsk
27 09 2021 - Gdańsk

Podatek VAT 2021/2022 po zmianach oraz kierunki nowelizacji i podsumowanie wcześniejszych zmian

23 08 2021 - Gdańsk
28 09 2021 - Gdańsk

Podatki VAT i CIT 2021/2022

23 08 2021 - 24 08 2021 - Gdańsk
27 09 2021 - 28 09 2021 - Gdańsk

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję