Prawo, odpowiedzialność, ubezpieczenie w transporcie – dobre praktyki INCOTERMS, konwencja CMR, prawo przewozowe, OPWS

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

 Prawo, odpowiedzialność, ubezpieczenie w transporcie
› dobre praktyki INCOTERMS
› konwencja CMR
› prawo przewozowe
› OPWS

16 04 2021 - Warszawa
11 06 2021 - Warszawa

Zamknięcie roku w podmiotach Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi oraz w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

17 12 2020 - Warszawa
25 02 2021 - Warszawa

Zamówienia publiczne w progach krajowych w nowej ustawie PZP ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych

 

10 12 2020 - 11 12 2020 - Warszawa

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

14 12 2020 - 15 12 2020 - Warszawa

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - ujęcie kompleksowe z uwzględnieniem zmieniających się warunków prowadzenia działalności wodociągowo–kanalizacyjnej

16 12 2020 - Warszawa

Taryfa dla ciepła - ujęcie całościowe z uwzględnieniem zmieniającego się rynku ciepła

09 12 2020 - Warszawa

Metody weryfikacji klientów na odległość w sektorze bankowym (pranie pieniędzy, środki bezpieczeństwa finansowego, przykłady stosowanych procedur)

26 03 2021 - Warszawa
14 06 2021 - Warszawa

NOWELIZACJA 2021
Reklamacje. Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” w postępowaniu reklamacyjnym od 01.01.2021 roku

15 12 2020 - Warszawa

NOWOŚĆ
Upoważniony przedsiębiorca AEO

19 02 2021 - Warszawa

 Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla pracowników banku

08 12 2020 - 09 12 2020 - Warszawa

NOWOŚĆ
Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej

04 12 2020 - Warszawa

Brexit - procedury i dokumentacja po zmianach

07 12 2020 - 08 12 2020 - Warszawa

Prawo celne
warsztaty praktyczne

10 12 2020 - 11 12 2020 - Warszawa

Zamówienia publiczne w progach krajowych dedykowane branży medycznej

10 12 2020 - 11 12 2020 - Warszawa

Planowanie transportu drogowego.
Jak efektywnie wykorzystywać zasoby i wyceniać zlecenia?

09 12 2020 - Warszawa

Due diligence finansowe spółek - szkolenie dedykowane instytucjom finansowym (w zgodności m.in. z wymaganiami EBA)

01 02 2021 - 02 02 2021 - Warszawa

Bilans w systemie Wypłacalność II - struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII

09 12 2020 - 10 12 2020 - Warszawa
18 02 2021 - 19 02 2021 - Warszawa
27 04 2021 - 28 04 2021 - Warszawa

Wartość godziwa w Solvency II - sposoby ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności przy zastosowaniu MSSF 13 wartość godziwa

21 12 2020 - 22 12 2020 - Warszawa
11 05 2021 - 12 05 2021 - Warszawa

Działalność reasekuracyjna w zakładach ubezpieczeń - specyfika umów i rozliczeń oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa

04 03 2021 - 05 03 2021 - Warszawa
26 05 2021 - 27 05 2021 - Warszawa

Solvency II dla niefinansistów - podstawy w zakresie systemu Wypłacalności II w zakładach ubezpieczeń

18 12 2020 - Warszawa
21 01 2021 - Warszawa
30 03 2021 - Warszawa
16 06 2021 - Warszawa

Gospodarka magazynowa

08 12 2020 - Warszawa

Prawne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w służbie zdrowia/branży medycznej

04 12 2020 - Warszawa

Prawne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w branży budowlanej i deweloperskiej

07 12 2020 - Warszawa

Procedury i dokumentacja związane z importem i eksportem
warsztat eksperta-praktyka

15 12 2020 - 16 12 2020 - Warszawa

Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

02 03 2021 - 03 03 2021 - Warszawa
11 05 2021 - 12 05 2021 - Warszawa

INCOTERMS w praktyce w branży TSL – omówienie zmian dla wersji 2020 vs 2010

16 04 2021 - Warszawa

Prawne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

07 12 2020 - Warszawa

Dokumenty transportowe a podatek VAT problematyka branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

21 12 2020 - Warszawa

Doskonalenie zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw

26 03 2021 - Warszawa

VAT dla Handlowców (stan prawny na 2020 rok)
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

09 12 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję