Kodeks Postępowania Administracyjnego w świetle zmian 2019

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Raportowanie schematów podatkowych MDR w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
› umiejętność rozpoznania schematu podatkowego
› procedury w zakresie raportowania
› praktyczne zagadnienia

09 07 2019 - Warszawa
28 08 2019 - Warszawa

Rachunkowość zarządcza i controlling w podmiotach leczniczych - warsztat dot. zarządzania kosztami, przychodami i rentownością projektów długoterminowych, budżetowanie kontraktów

24 10 2019 - 25 10 2019 - Warszawa

Wycena przedsiębiorstwa

10 09 2019 - Warszawa

Pozyskiwanie finansowania z rynków finansowych

24 06 2019 - Warszawa
30 09 2019 - Warszawa

Analiza kredytowa przedsiębiorstwa

16 09 2019 - 17 09 2019 - Warszawa
15 10 2019 - 16 10 2019 - Warszawa

Najnowsze, praktyczne aspekty zawierania i realizowania przez przedsiębiorstwo energetyczne kontraktów handlowych z przedsiębiorcami oraz instytucjami - stan prawny 2019 rok

24 06 2019 - 25 06 2019 - Warszawa

Przedsiębiorstwo obrotu i konsument jako strony umów zawieranych na rynku energii i paliw gazowych
– z uwzględnieniem wzmocnienia pozycji konsumenta najnowszymi regulacjami prawa energetycznego oraz ustawy o prawach konsumenta – stan prawny 2019 rok

24 06 2019 - 25 06 2019 - Warszawa

Zmiany w MSSF w 2019 roku (MSSF 15, Umowy z Klientami, MSSF 16 Leasing) – wpływ na bilans dla celów wypłacalności (Solvency II)
› nowe zasady ujęcia przychodu z umów innych niż umowy ubezpieczenia oraz instrumenty finansowe wg MSSF 15
› ujęcie początkowe przychodu wg MSSF 15
› zastosowanie MSSF 15 dla umów bezpośredniej likwidacji szkód, pośrednictwa w likwidacji szkód, obsługi umów ubezpieczenia, pośrednictwa finansowego
› zmiany w klasyfikacji umów leasingu
› ujęcie początkowe umów leasingu operacyjnego dla leasingobiorców wg MSSF 16
› wycena na dzień bilansowy umów leasingu operacyjnego dla leasingobiorców wg MSSF 16
› znaczenie MSSF 15 i MSSF 16 dla sprawozdawczości Wypłacalność II

19 06 2019 - Warszawa

Analiza finansowa rocznych sprawozdań jednostkowych dla celów wypłacalności (Solvency II)
› analiza zakresu informacji prezentowanych w ramach rocznej sprawozdawczości dla celów Wypłacalności: w ramach sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) oraz rocznych informacji dla celów WII przesyłanych do Organu Nadzoru
› analiza bilansu
› analiza struktury lokat
› analiza struktury kosztów działalności ubezpieczeniowej
› analiza odszkodowań
› zależności prezentowanych informacji w SFCR a danymi prezentowanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości
› zależności prezentowanych informacji w poszczególnych arkuszach rocznych informacji przesyłanych do Organu Nadzoru dla celów wypłacalności
2 dni warsztaty praktyczne (case studies)

04 07 2019 - 05 07 2019 - Warszawa

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
kurs 5-dniowy

16 09 2019 - 20 09 2019 - Warszawa

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

19 11 2019 - Warszawa

Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej – warsztat dot. zarządzania kosztami, przychodami i rentownością projektów długoterminowych, budżetowanie kontraktów

24 10 2019 - 25 10 2019 - Warszawa

Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej z uwzględnieniem aktualizacji KSR 3 z 10.04.2018

05 12 2019 - 06 12 2019 - Warszawa

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

26 08 2019 - Warszawa
07 10 2019 - Warszawa
13 12 2019 - Warszawa

Zmiany w VAT i CIT 2019 istotne dla branży wod-kan i usług komunalnych
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

26 06 2019 - 27 06 2019 - Warszawa

MSSF 9 Rachunkowość instrumentów finansowych dla sektora finansowego
› moduł I – nowe zasady i ich implikacje praktyczne
› moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i jej praktyczne aspekty

14 10 2019 - 15 10 2019 - Warszawa
12 12 2019 - 13 12 2019 - Warszawa

VAT i CIT 2019 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

25 06 2019 - 26 06 2019 - Warszawa

 VAT i CIT 2019 w branży budowlanej i deweloperskiej

26 06 2019 - 27 06 2019 - Warszawa

Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego

21 10 2019 - Warszawa
04 12 2019 - Warszawa

Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2019 i 2020 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane

23 09 2019 - Warszawa

Podatek akcyzowy w branży energetycznej i gazowniczej w 2019 i 2020 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem zmian wprowadzonych oraz planowanych

16 12 2019 - Warszawa

Akcyza w sektorze paliwowym w 2019 i 2020 r. – zasady prowadzenia składu podatkowego i obrotu wyrobami akcyzowymi – praktyka, orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane

13 09 2019 - Warszawa

VAT i CIT 2019 w branży farmaceutycznej
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

18 06 2019 - 19 06 2019 - Warszawa

Zmiany w VAT i CIT 2019 istotne w działalności sportowej (klubów sportowych, związków, federacji)
› nowelizacje przepisów
› najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje MF

02 07 2019 - 03 07 2019 - Warszawa

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
› ewidencja składek ubezpieczeniowych
› likwidacja szkód i wypłaty odszkodowań
› rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe i tworzenie udziału reasekuratora w rezerwach techniczno ubezpieczeniowych na potrzeby rachunkowości
› działalność lokacyjna
› koszty w działalności ubezpieczeniowej
› reasekuracja bierna
› sprawozdawczość

25 09 2019 - 27 09 2019 - Warszawa
11 12 2019 - 13 12 2019 - Warszawa

Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej w 2019 i 2020 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany w przepisach wprowadzone i planowane

26 11 2019 - Warszawa

Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” z uwzględnieniem aktualizacji z 10.04.2018
warsztaty praktyczne

14 11 2019 - 15 11 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję