Szkolenie online Nowy MSSF 17 rewolucja dla firm ubezpieczeniowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Windykacja należności i zabezpieczanie płatności w firmach branży budowlanej i deweloperskiej – aspekty prawne, podatkowe oraz psychologiczne

21 05 2020 - Warszawa

Podatkowe aspekty działań marketingowych oraz świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników w branży farmaceutycznej – rozliczenia na gruncie VAT i CIT w 2020, bieżące regulacje, najnowsze orzecznictwo sądowe

13 05 2020 - Warszawa

JPK_VDEK w objaśnieniach Ministra Finansów w branży produkcyjnej i handlowej
› rewolucja w zakresie obowiązków informacyjnych dla potrzeb VAT 2020 - JPK_VDEK oraz JPK_FA(3)

18 06 2020 - Warszawa

Podatek u źródła (WHT) 2020 w branży medialnej

08 06 2020 - Warszawa

JPK_VDEK w objaśnieniach Ministra Finansów w branży budowlanej
› rewolucja w zakresie obowiązków informacyjnych dla potrzeb VAT 2020 - JPK_VDEK

15 05 2020 - Warszawa

TP-R w objaśnieniach Ministra Finansów - branża budowlana
rewolucja w obowiązkach informacyjnych w zakresie cen transferowych 2020 (TP-R)

22 06 2020 - Warszawa

Bilans w systemie Wypłacalność II - struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII

07 05 2020 - 08 05 2020 - Warszawa
06 10 2020 - 07 10 2020 - Warszawa
09 12 2020 - 10 12 2020 - Warszawa

Wartość godziwa w Solvency II - sposoby ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności przy zastosowaniu MSSF 13 wartość godziwa

18 06 2020 - 19 06 2020 - Warszawa
20 10 2020 - 21 10 2020 - Warszawa
21 12 2020 - 22 12 2020 - Warszawa

Działalność reasekuracyjna w zakładach ubezpieczeń - specyfika umów i rozliczeń oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa

15 06 2020 - 16 06 2020 - Warszawa
16 11 2020 - 17 11 2020 - Warszawa

Solvency II dla niefinansistów - podstawy w zakresie systemu Wypłacalności II w zakładach ubezpieczeń

22 06 2020 - Warszawa
29 10 2020 - Warszawa
18 12 2020 - Warszawa

Gospodarka magazynowa

02 06 2020 - Warszawa

NOWE REGULACJE

Zmiany w prawie budowlanym 2020 - kluczowe nowelizacje i orzecznictwo

11 05 2020 - Warszawa

Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych oraz wycena spółek dla analityków bankowych

13 05 2020 - 14 05 2020 - Warszawa

Prawne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w służbie zdrowia/branży medycznej

17 04 2020 - Warszawa

Prawne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w branży budowlanej i deweloperskiej

15 05 2020 - Warszawa

NOWOŚĆ
Nowa Rekomendacja S
› kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów
› nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego

22 06 2020 - Warszawa

NOWOŚĆ
Prawa regulujące obrót międzynarodowy
› INCOTERMS 2020
› Konwencja Wiedeńska

24 06 2020 - Warszawa

NOWOŚĆ
Procedury i dokumentacja związane z importem i eksportem
warsztat eksperta-praktyka

17 06 2020 - 18 06 2020 - Warszawa

NOWOŚĆ
Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

16 06 2020 - 17 06 2020 - Warszawa

Prawo, odpowiedzialność, ubezpieczenie w transporcie
› dobre praktyki INCOTERMS
› konwencja CMR
› prawo przewozowe
› OPWS

08 05 2020 - Warszawa

Funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych

22 05 2020 - Warszawa

Dokumenty transportowe a podatek VAT problematyka branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
› fakturowanie i refakturowanie usług transportowych
› nowelizacje ustaw podatkowych w 2019 roku
› najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje MF

16 04 2020 - Warszawa

Doskonalenie zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw

08 05 2020 - Warszawa

VAT dla Handlowców (stan prawny na 2020 rok)
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

21 04 2020 - Warszawa

NOWE REGULACJE

Rachunkowość zarządcza i controlling w podmiotach leczniczych w warunkach stosowania nowego standardu rachunku kosztów obowiązującego od 01.01.2020 r.

14 05 2020 - 15 05 2020 - Warszawa

Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych
› ujęcie kompleksowe

27 05 2020 - Warszawa

Nowy MSSF 17 rewolucja dla firm ubezpieczeniowych
› klasyfikacja umów ubezpieczenia wg MSSF
› ujęcie początkowe umowy ubezpieczenia wg MSSF
› wycena zobowiązań ubezpieczeniowych (rezerw techniczno – ubezpieczeniowych brutto) na dzień bilansowy wg MSSF
› ujęcie umów reasekuracji biernej
› zasady ustalania udziału reasekuratora w rezerwach techniczno - ubezpieczeniowych
› zasady prezentacji w bilansie zdarzeń ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
› zasady prezentacji w rachunku zysków i strat oraz w innych całkowitych dochodach zdarzeń ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

18 06 2020 - 19 06 2020 - Warszawa

Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C
› nowelizacje 2020

27 05 2020 - Warszawa

Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych?
szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dotyczącego nieruchomości

04 06 2020 - Warszawa

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

03 06 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję