Szkolenie online Zrównoważone finanse – wyzwania i możliwości dla sektora usług finansowych

Zrównoważone finanse – wyzwania i możliwości dla sektora usług finansowych

Szkolenie online Wyzwania i strategie zarządzania ryzykiem w branży hotelarskiej oraz turystycznej

Wyzwania i strategie zarządzania ryzykiem w branży hotelarskiej oraz turystycznej

Szkolenie online Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia

Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia

Standard USALI i budżetowanie w branży hotelarskiej – warsztaty komputerowe

NOWOŚĆ

Szkolenie online Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw – kurs 4 dniowy

NOWOŚĆ

Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw – kurs 4 dniowy

Szkolenie online Zarządzanie kosztami i informacją w hotelu oraz standard USALI

Zarządzanie kosztami i informacją w hotelu oraz standard USALI

Szkolenie online Prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w sektorze publicznym – ujęcie praktyczne

Szkolenie online Umowa i procedury przy prowadzeniu biura rachunkowego

Umowa i procedury przy prowadzeniu biura rachunkowego

WISŁA

Szkolenie wyjazdowe Budżetowanie operacyjne i długoterminowe planowanie finansowe w controllingu

Szkolenia online Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Szkolenie online Zarządzanie podatkami organizacji – szkolenie dla działu finansowego (strategie podatkowe, procedury wewnętrzne, obsługa kontroli podatkowych, ulgi podatkowe)

Zarządzanie podatkami organizacji – szkolenie dla działu finansowego (strategie podatkowe, procedury wewnętrzne, obsługa kontroli podatkowych, ulgi podatkowe)

Szkolenie online Nowa ustawa deweloperska – zasady sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych od lipca 2022 r.

Nowa ustawa deweloperska – zasady sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych od lipca 2022 r.

NOWOŚĆ

Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz dane otwarte

NOWOŚĆ

Szkolenie online Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz dane otwarte

Szkolenie online Kasa fiskalna w firmie

Kasa fiskalna w firmie

Szkolenie online Rozliczenia VAT marża

Rozliczenia VAT marża

Szkolenie online E-sprawozdania finansowe – zasady sporządzania i wysyłania dokumentów

E-sprawozdania finansowe – zasady sporządzania i wysyłania dokumentów

NOWE PRZEPISY

Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe (PKZP) w 2021 – nowe przepisy

Pages 1 2 3 25