Szkolenie dla Kadry Zarządzającej Podatki jako obszar do zarządzania w firmie – czyli jak nie być „hamulcowym” a pomóc biznesowi w bezpieczny sposób

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Controlling personalny

22 03 2021 - 23 03 2021 - Poznań
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań

PROFESJONALNY CONTROLLING (LEVEL 1)
Analityk kosztów – podstawy controllingu

24 05 2021 - 25 05 2021 - Poznań

Akademia prawa dla menedżerów - czyli prawo dla nieprawników

15 03 2021 - 16 03 2021 - Poznań
15 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań

Projekty inwestycyjne w praktyce – ocena, interpretacja, modele finansowe, sterowanie ryzykiem

11 05 2021 - 12 05 2021 - Poznań

Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX

28 04 2021 - Poznań

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2021

18 03 2021 - Poznań
23 04 2021 - Poznań

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

22 03 2021 - 23 03 2021 - Poznań
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

12 04 2021 - Poznań

Lista płac 2021 - z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK
2-dniowe warsztaty

22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

19 03 2021 - Poznań
25 05 2021 - Poznań

Umowy cywilnoprawne 2021 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

19 03 2021 - Poznań
22 04 2021 - Poznań

Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021

16 03 2021 - Poznań
27 04 2021 - Poznań

Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

15 03 2021 - Poznań
26 04 2021 - Poznań

Zarządzanie płynnością finansową

27 04 2021 - 28 04 2021 - Poznań

Rozliczanie kosztów w firmie usługowej

12 04 2021 - 13 04 2021 - Poznań

Analiza opłacalności i ryzyka projektów  inwestycyjnych

12 04 2021 - 13 04 2021 - Poznań

Akademia kadr 2021 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

15 03 2021 - 17 03 2021 - Poznań
26 04 2021 - 28 04 2021 - Poznań

Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

17 03 2021 - Poznań
28 04 2021 - Poznań

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

15 03 2021 - 16 03 2021 - Poznań
15 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań

Modelowanie finansowe

07 06 2021 - 08 06 2021 - Poznań

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow

28 05 2021 - Poznań

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

23 03 2021 - Poznań

Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy
warsztaty komputerowe

18 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
10 06 2021 - 11 06 2021 - Poznań

Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

07 06 2021 - 08 06 2021 - Poznań

Kluczowe Wskaźniki Efektywności
Key Performance Indicators - KPI

17 05 2021 - 18 05 2021 - Poznań

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

15 03 2021 - 26 03 2021 - Poznań

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

25 03 2021 - Poznań

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

21 04 2021 - Poznań

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

27 05 2021 - 28 05 2021 - Poznań

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

07 04 2021 - 09 04 2021 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję