Prawo, odpowiedzialność, ubezpieczenie w transporcie – dobre praktyki INCOTERMS, konwencja CMR, prawo przewozowe, OPWS

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

PROFESJONALNY CONTROLLING (LEVEL 1)
Analityk kosztów – podstawy controllingu

03 12 2020 - 04 12 2020 - Poznań

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce COVID 19 – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

03 12 2020 - Poznań

Akademia prawa dla menedżerów - czyli prawo dla nieprawników

17 12 2020 - 18 12 2020 - Poznań

Projekty inwestycyjne w praktyce – ocena, interpretacja, modele finansowe, sterowanie ryzykiem

11 05 2021 - 12 05 2021 - Poznań

Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym – warsztaty dla wymagających

16 12 2020 - 17 12 2020 - Poznań

Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX

16 12 2020 - Poznań

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2020/2021

14 12 2020 - Poznań
27 01 2021 - Poznań
16 02 2021 - Poznań
18 03 2021 - Poznań

Jak pokonać stres w dziale księgowym?
interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

03 12 2020 - 04 12 2020 - Poznań
16 12 2020 - 17 12 2020 - Poznań

AKCJA BILANS 2020
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

17 12 2020 - 18 12 2020 - Poznań

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

12 04 2021 - Poznań

Lista płac 2020/2021 - z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK
2-dniowe warsztaty

21 12 2020 - 22 12 2020 - Poznań
25 01 2021 - 26 01 2021 - Poznań
11 03 2021 - 12 03 2021 - Poznań

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

02 12 2020 - Poznań

Umowy cywilnoprawne 2020/2021 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

17 12 2020 - Poznań
29 01 2021 - Poznań
23 02 2021 - Poznań
25 02 2021 - Poznań

Lean Accounting

08 03 2021 - 09 03 2021 - Poznań

Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2020/2021

15 12 2020 - Poznań
19 01 2021 - Poznań
16 03 2021 - Poznań

Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

14 12 2020 - Poznań
18 01 2021 - Poznań
15 03 2021 - Poznań

Zarządzanie płynnością finansową

27 04 2021 - 28 04 2021 - Poznań

Rozliczanie kosztów w firmie usługowej

07 12 2020 - 08 12 2020 - Poznań

Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI

26 01 2021 - 27 01 2021 - Poznań

Akademia kadr 2020/2021 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

14 12 2020 - 16 12 2020 - Poznań
18 01 2021 - 20 01 2021 - Poznań
15 03 2021 - 17 03 2021 - Poznań

Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

16 12 2020 - Poznań
20 01 2021 - Poznań
17 03 2021 - Poznań

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

21 12 2020 - 22 12 2020 - Poznań

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow

28 05 2021 - Poznań

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

10 12 2020 - Poznań

Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy
warsztaty komputerowe

10 12 2020 - 11 12 2020 - Poznań

Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

07 12 2020 - 08 12 2020 - Poznań

Kluczowe Wskaźniki Efektywności
Key Performance Indicators - KPI

17 05 2021 - 18 05 2021 - Poznań

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

17 12 2020 - 12 01 2021 - Poznań

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

30 11 2020 - Poznań

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

02 12 2020 - 04 12 2020 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję