Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Weekend z podatkiem CIT (16h)

23 03 2019 - 24 03 2019 - Poznań

NOWOŚĆ
E-sprawozdania finansowe - praktyczne wskazówki przygotowania sprawozdań finansowych sporządzanych w formie elektronicznej

26 02 2019 - Poznań

Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym – warsztaty dla wymagających
Nowy program!

07 03 2019 - 08 03 2019 - Poznań
16 05 2019 - 17 05 2019 - Poznań

NOWOŚĆ
Raportowanie schematów podatkowych MDR dla praktyków

28 02 2019 - Poznań

MSSF - rewolucyjne zmiany w 2018 i 2019
› wpływ na SF za 2018 rok

26 02 2019 - Poznań

NOWE PRZEPISY

Pojazdy samochodowe w działalności firmy – kompleksowa analiza problematyki rozliczenia podatkowego

12 03 2019 - Poznań

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2019

20 02 2019 - Poznań
20 03 2019 - Poznań

Jak pokonać stres w dziale księgowym?
› interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

28 03 2019 - 29 03 2019 - Poznań
14 05 2019 - 15 05 2019 - Poznań

NOWOŚĆ
Lista płac dla zaawansowanych 2019
wyliczanie wynagrodzeń w przypadkach szczególnych oraz zasady korygowania

25 02 2019 - Poznań
23 04 2019 - Poznań

Kasy fiskalne 2019 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”

01 03 2019 - Poznań

Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

15 03 2019 - Poznań

Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla podmiotów niefinansowych

15 03 2019 - Poznań

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy i współpracować z radcą prawnym?

25 02 2019 - 26 02 2019 - Poznań
21 03 2019 - 22 03 2019 - Poznań
25 04 2019 - 26 04 2019 - Poznań

Controlling Value Proposition dla sprzedaży

19 02 2019 - 20 02 2019 - Poznań
25 04 2019 - 26 04 2019 - Poznań

Lista płac 2019 – wyliczanie wynagrodzeń oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa w praktyce
2-dniowe warsztaty

18 04 2019 - 19 04 2019 - Poznań

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

03 06 2019 - Poznań

Działania marketingowe - aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników

01 03 2019 - Poznań

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

16 04 2019 - Poznań

Umowy cywilnoprawne 2019 - minimalne wynagrodzenie, wzory umów cywilnoprawnych, ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy i samozatrudnionych, wyliczanie wynagrodzenia, badanie zbiegu tytułu ubezpieczenia, porównanie z innymi umowami a konsekwencje prawne błędnie zawieranych umów

20 02 2019 - Poznań
15 04 2019 - Poznań

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2019

21 02 2019 - Poznań
26 03 2019 - Poznań

NOWE PRZEPISY
Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

20 02 2019 - Poznań
25 03 2019 - Poznań

Analiza opłacalności i ryzyka projektów  inwestycyjnych

15 04 2019 - 16 04 2019 - Poznań

NOWE REGULACJE

Akademia kadr 2019 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

20 02 2019 - 22 02 2019 - Poznań
25 03 2019 - 27 03 2019 - Poznań

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

22 02 2019 - Poznań
27 03 2019 - Poznań

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

19 03 2019 - 20 03 2019 - Poznań
21 05 2019 - 22 05 2019 - Poznań

Controlling personalny

19 02 2019 - 20 02 2019 - Poznań
11 04 2019 - 12 04 2019 - Poznań

Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i zmiany 2019

19 03 2019 - Poznań

Modelowanie finansowe

13 05 2019 - 14 05 2019 - Poznań

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

29 03 2019 - Poznań

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

Nowy program!

17 04 2019 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję