Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy

02 03 2019 - 09 06 2019 - Gdańsk
02 03 2019 - 09 06 2019 - Kraków
02 03 2019 - 09 06 2019 - Wrocław
23 03 2019 - 30 06 2019 - Łódź
23 03 2019 - 30 06 2019 - Poznań
28 09 2019 - 26 01 2020 - Katowice
28 09 2019 - 26 01 2020 - Olsztyn

Kategoria:
Terminy szczegółowe

Poznań, Łódź:
Sesja I, 23 – 24 marca 2019 r.
Sesja II, 6 – 7 kwietnia 2019 r.
Sesja III, 27 – 28 kwietnia 2019 r.
Sesja IV, 11 – 12 maja 2019 r.
Sesja V, 25 – 26 maja 2019 r.
Sesja VI, 8 – 9 czerwca 2019 r.
Sesja VII, 15 – 16 czerwca 2019 r.
Sesja VIII, 29 – 30 czerwca 2019 r.

Gdańsk, Kraków:
Sesja I, 2 – 3 marca 2019 r.
Sesja II, 16 – 17 marca 2019 r.
Sesja III, 30 – 31 marca 2019 r.
Sesja IV, 13 – 14 kwietnia 2019 r.
Sesja V, 27 – 28 kwietnia 2019 r.
Sesja VI, 11 – 12 maja 2019 r.
Sesja VII, 25 – 26 maja 2019 r.
Sesja VIII, 8 – 9 czerwca 2019 r.

Wrocław:
Sesja I, 2 – 3 marca 2019 r.
Sesja II, 16 – 17 marca 2019 r.
Sesja III, 30 – 31 marca 2019 r.
Sesja IV, 13 – 14 kwietnia 2019 r.
Sesja V, 27 – 28 kwietnia 2019 r.
Sesja VI, 11 – 12 maja 2019 r.
Sesja VII, 25 – 26 maja 2019 r.
Sesja VIII, 8 – 9 czerwca 2019 r.

Olsztyn, Katowice:
Sesja I, 28 – 29 września 2019 r.
Sesja II, 12 – 13 października 2019 r.
Sesja III, 26 – 27 października 2019 r.
Sesja IV, 16 – 17 listopada 2019 r.
Sesja V, 30 – 1 grudnia 2019 r.
Sesja VI, 14 – 15 grudnia 2019 r.
Sesja VII, 11 – 12 stycznia 2020 r.
Sesja VIII, 25 – 26 stycznia 2020 r.
Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz przygotowanie do egzaminu ustnego. 

Adresaci kursu

Kurs doradca podatkowy skierowany jest do osób planujących przystąpienie do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego, jak również do osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, niemniej jednak chcą zaktualizować swoją wiedzę.

Program

I. Źródła prawa i wykładnia prawa

II. Analiza podatkowa

III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV. Materialne prawo podatkowe
1. Interpretacje przepisów  prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
2. Zobowiązania podatkowe
3. Tajemnica skarbowa
4. Podatek od towarów i usług
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
6. Podatek dochodowy od osób prawnych
7. Podatek tonażowy
8. Podatek akcyzowy
9. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
10. Podatek od gier
11. Podatek od niektórych instytucji finansowych
12. Podatki i opłaty samorządowe:
a) podatek od nieruchomości
b) podatek od środków transportowych
c) podatek rolny i podatek leśny
d) podatek od czynności cywilnoprawnych
e) podatek od spadków i darowizn
f) opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe

V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
a) kodeks postępowania administracyjnego
b) postępowanie podatkowe
c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
d) kontrola celno-skarbowa
e) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
f) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
g) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII. Prawo dewizowe

VIII. Prawo karne skarbowe

IX. Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

X. Rachunkowość

XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII. Zadania egzaminacyjne (kazusy)

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w kursie jednej osoby:
– 3290 zł

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu. 

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursie:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki,  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasz kurs za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego jest wyższe wykształcenie. Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące egzaminów na doradcę podatkowego można uzyskać w Wydziale do Spraw Doradztwa Podatkowego pod numerem telefonu 22 694 52 49 w godzinach 8:15 – 16:15 oraz elektronicznie, pisząc do komisja.doradztwo@mf.gov.pl

Kurs organizowany przez MDDP Akademia Biznesu.

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

02 03 2019 - 09 06 2019 - Gdańsk
02 03 2019 - 09 06 2019 - Kraków
02 03 2019 - 09 06 2019 - Wrocław
23 03 2019 - 30 06 2019 - Łódź
23 03 2019 - 30 06 2019 - Poznań
28 09 2019 - 26 01 2020 - Katowice
28 09 2019 - 26 01 2020 - Olsztyn

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję