Akademia zarządzania projektami – certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu (24 h)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Akademia zarządzania projektami – certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu (24 h)

10 10 2020 - 25 10 2020 - Poznań
10 10 2020 - 25 10 2020 - Wrocław
17 10 2020 - 25 10 2020 - Gdańsk
17 10 2020 - 25 10 2020 - Warszawa
14 11 2020 - 22 11 2020 - Wrocław
14 11 2020 - 22 11 2020 - Poznań
21 11 2020 - 29 11 2020 - Gdańsk
21 11 2020 - 29 11 2020 - Warszawa

Kategoria:

Project Manager to bez wątpienia jeden z najlepszych zawodów ostatnich i przyszłych lat. To praca , która zyskuje ogromne znaczenie dla pracodawców z każdego sektora gospodarki. Posiadając wiedzę z zakresu zarządzania projektami odnajdziemy się przy organizacji międzynarodowych konferencji, ale również przy projektach optymalizujących czy wdrożeniowych.

Program kursu skupia się na najlepszych narzędziach i technikach zarządzania projektami. Uwzględnia metodyki: PMI, Prince2, Six Sigma oraz elementy podejścia agile (zwinnego). Przeznaczony jest zarówno dla osób zaznajomionych z tematyką projektową, oraz dla wszystkich, które zaczynają przygodę w świecie projektów. Koncentruje się na efektywnych taktykach, modelach i zachowaniach, prowadząc Uczestników krok po kroku przez zestaw narzędzi projektowych i symulując przebieg projektu przez organizację przedstawioną w case study. To intensywny i kompleksowy warsztat, opracowany w taki sposób, aby jak najlepiej przygotować Uczestników do przyszłego zawodu Project Managera. Kurs realizuje poziom od podstaw do średniozaawansowanego.

Adresaci kursu

Wszystkie osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska Project Managera, jak również obecni menedżerowie, którzy od niedawna kierują projektami lub uczestniczą w jego realizacji. Wszystkie osoby, które chcą zrozumieć zasady rządzące prowadzeniem projektu. Uczestnicy kursu dzięki zdobytej praktycznej wiedzy, będą potrafili odnaleźć się w zespole niemal każdego projektu.

Cel kursu

Wprowadzenie Uczestników w świat zarządzania projektami. Nabycie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik wykorzystywanych w praktyce zarządzania projektami. Uczestnicy kursu skutecznie zbudują zespół projektowy, określą jego zakres i odpowiedzą na pytanie o zasadność rozpoczęcia projektu. W trakcie trwania projektu będą w stanie zorganizować efektywne spotkania – w tym również zdalne, weryfikować postępy oraz identyfikować ryzyka w projekcie. Co więcej każdy Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat dostępnych i najbardziej skutecznych narzędzi zarządzania projektami.

Metodyka kursu

Program realizowany w oparciu o metodykę PMI, Six Sigma oraz elementy podejścia agile (zwinnego). Osią całego kursu jest przykład realnego projektu, w trakcie którego Uczestnicy, krok po kroku przechodzą przez wszystkie etapy projektu.
Uczestnicy wyposażani są w szablony realnej dokumentacji projektowej, możliwej do natychmiastowego wykorzystania w projektach różnej skali i o różnym poziomie skomplikowania. 

Program kursu

MODUŁ I

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami:
• Zarządzanie projektem, co to w ogóle oznacza?
• Najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami (PMI, Prince 2, Scrum, Six Sigma).
• Organizacja funkcjonalna, projektowa i macierzowa.
• Rola kierownika projektu i pozostałych uczestników projektu.
• Zdalne zarządzanie projektem i zespołem projektowym.
• Dostępne narzędzia.
• Zarządzanie projektami jako sposób realizacji celów strategicznych firmy.
• Projekt, program a portfel, a może biuro projektów (PMO).

2. Planowanie projektu:
• Definicja celów projektu (metoda SMART).
• Trójkąt zależności (zakres, czas, budżet, a czasem i jakość).
• Analiza rezultatów projektu.
• WBS czyli rozbicie projektu na zadania.
• Wyznaczanie ścieżki krytycznej.

3. Cykl życia projektu i zarządzanie projektami w organizacji:
• Definicja i cechy projektu, terminologia.
• Etapy projektu i horyzont życia projektu.
• 2 style zarządzania projektem – definicje, cechy, implikacje.
• Dokumentacja projektowa.

4. Wprowadzenie do symulacji projektu:
• Przedstawienie tematu projektu.
• Uzupełnienie karty projektu.
• Analiza zakresu.
• Wstępne określenie budżetu.

MODUŁ II

5. Zarządzanie zakresem i czasem w projekcie:
• Zbieranie wymagań od zainteresowanych.
• Struktura podziału pracy (WBS).
• Tworzenie harmonogramu projektu.
• Macierz kompromisów w projekcie.

6. Budowanie zespołu projektowego:
• Struktura zespołu projektowego.
• Podział ról w projekcie i model RACI.
• Formowanie się zespołu.
• Utrzymywanie motywacji w zespole (model Kena Blancharda).
• Jak organizować efektywne spotkania (również on-line).
• Najczęstsze błędy w komunikacji.

7. Budżet projektu:
• Definicja budżetu projektu.
• Szacowanie kosztów.
• Płynność finansowa projektu, jako kluczowy element sukcesu projektu.
• Kontrola wykonania budżetu.

8. Zarządzanie jakością:
• Jakość jako jeden z głównych wymiarów projektu.
• Model Kano i wow quality.
• Cykl Deminga i FMEA jako narzędzia zapewnienia jakości w projekcie.

MODUŁ III

9. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
• Definicja ryzyka.
• Szanse i zagrożenia czyli pozytywne i negatywne aspekty ryzyka.
• Strategie zarządzania ryzykiem.
• Efektywne burze mózgów jako narzędzia w zarządzaniu ryzykiem.
• Macierz ryzyka.

10. Monitorowanie i kontrola projektu:
• Wyznaczanie kamieni milowych w projekcie.
• Monitorowanie odchyleń w postępie prac.
• Kontrola jakości (karty kontrolne, 5xWhy czy diagram rybiej ości).

11. Zarządzanie zamówieniami w projekcie:
• Planowanie zakupów.
• Wybór rodzaju kontraktu.
• Proces wyboru dostawcy.
• Negocjacje kontraktowe.
• Zamknięcie kontraktu.

12. Ewaluacja projektu:
• Lessons learned projektu czyli analiza sukcesów i porażek.
• Archiwizacja wniosków projektowych.
• Celebrowanie sukcesów w projekcie.

MODUŁ IV
13. Agile – czyli zwinne metodyki zarządzania projektami:
• Mocne i słabe strony podejścia zwinnego.
• Zespół projektowy.
• Sprinty w projekcie.
• Wyjaśnienie pojęcia Backlogu.
• Symulacja projektu.

14. Projekty Lean Six Sigma:
• Wyjaśnienie pojęć Lean Management i filozofię ciągłego doskonalenia.
• D – Define.
• M – Measure.
• A – Analyse.
• I – Improve.
• C – Control.
• Symulacja projektu.

15. Podsumowanie. Ocena realizacji oczekiwań Uczestników.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2400 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Certyfikacja zawodu: istnieje możliwość przystąpienia do nieobowiązkowego egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji w zawodzie kierownika projektu (kod zawodu 121904). Koszt egzaminu 150 zł za osobę.

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Zajęcia odbywają się:
→ w godzinach 10.00 – 16.00
→ w trakcie kursu przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z ekspertem.

Informacje:
Anna Niedziółka, Agata Boniakowska,
tel. (+48 22) 208 28 36,208 28 26,
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
anna.niedziolka@akademiamddp.pl; agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe

Poznań:
I sesja 10-11.10.2020
II sesja 24-25.10.2020

Wrocław:
I sesja 10-11.10.2020
II sesja 24-25.10.2020

Gdańsk:
I sesja 17-18.10.2020
II sesja 24-25.10.2020

Warszawa:
I sesja 17-18.10.2020
II sesja 24-25.10.2020

Wrocław:
I sesja 14-15.11.2020
II sesja 21-22.11.2020

Poznań:
I sesja 14-15.11.2020
II sesja 21-22.11.2020

Gdańsk:
I sesja 21-22.11.2020
II sesja 28-29.11.2020

Warszawa:
I sesja 21-22.11.2020
II sesja 28-29.11.2020

Terminy

10 10 2020 - 25 10 2020 - Poznań
10 10 2020 - 25 10 2020 - Wrocław
17 10 2020 - 25 10 2020 - Gdańsk
17 10 2020 - 25 10 2020 - Warszawa
14 11 2020 - 22 11 2020 - Wrocław
14 11 2020 - 22 11 2020 - Poznań
21 11 2020 - 29 11 2020 - Gdańsk
21 11 2020 - 29 11 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję