Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

10 12 2020 - 11 12 2020 - Warszawa
17 12 2020 - 18 12 2020 - Poznań

Kategoria: ,

Prowadzący*

prof. nadzw. dr hab. Przemysław Kabalski – na co dzień wykładający rachunkowość międzynarodową i rachunkowość zarządczą oraz prowadzący badania w tym zakresie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik podyplomowego studium „Rachunkowości według MSSF”. Doświadczony wykładowca na kursach dla praktyków. Współpracuje z Akademią Biznesu MDDP od jej powstania, prowadząc szkolenia z MSSF i opracowując ich programy. Ponadto prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów. Szkolił z MSSF pracowników różnych instytucji (m.in. Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Business Centre Club), banków i spółek giełdowych. Doradza przedsiębiorstwom w kwestiach zastosowania MSSF. Autor książek „Wybrane problemy stosowania MSSF w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język” (2012), „Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF” (2011) oraz „Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF” (2009). Współautor wielu innych książek o MSSF oraz artykułów publikowanych w kraju (m.in. „Rachunkowość”) i za granicą.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Program

DZIEŃ I

1. MSR 2 „Zapasy”:
a) klasyfikacja zapasów w bilansie,
b) koszt nabycia zapasów,
c) ustalanie kosztu wytworzenia produktów (wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych, ustalanie „uzasadnionej” części kosztów pośrednich),
d)  ujęcie zakupu zapasów ze znacznie odroczonym terminem zapłaty,
e) ujęcie kosztu wytworzenia produktów w rachunku zysków i strat,
f) wycena zapasów na dzień bilansowy,
g) odpisy aktualizujące wartość zapasów ich ujęcie.

2. MSR 16 „Środki trwałe”:
a) składniki majątkowe zaliczane do środków trwałych,
b) koszt nabycia środka trwałego,
c) ujęcie kosztów demontażu środka trwałego,
d) ujęcie zakupu środka trwałego ze znacznie odroczoną zapłata,
e) ustalanie kosztu środka trwałego finansowanego dotacją rządową,
f) ujęcie późniejszych nakładów na środek trwały (remonty i wymiana części),
g) wycena środków trwałych na dzień bilansowy,
h) przeszacowanie środków trwałych – ujęcie i zasady przeszacowania,
i) zasady prawidłowej amortyzacji środków trwałych (ustalanie okresu użytkowania, dobór metod amortyzacji, amortyzacja metodą jednostek produkcji, amortyzacja w podziale na komponenty, okresowa weryfikacja amortyzacji),
j) leasing finansowy i operacyjny środka trwałego (zgodnie z MSR 17),
k) ujęcie środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży (zgodnie z MSSF 5).

DZIEŃ II

1. MSR 38 „Aktywa niematerialne”:
a) kryteria uznawania aktywów niematerialnych,
b) ustalanie kosztu nabycia składnika aktywów niematerialnych,
c) ujmowanie aktywów niematerialnych wytwarzanych we własnym zakresie (czyli koszty badań i koszty rozwoju),
d) wycena aktywów niematerialnych na dzień bilansowy,
e) okres użytkowania i amortyzacja aktywów niematerialnych.

2. MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”:
a) kiedy nieruchomość powinna być zaliczona do inwestycji?
b) wycena nieruchomości inwestycyjnej na dzień bilansowy (wycena w koszcie a wycena w wartości godziwej – znaczenie wyboru polityki rachunkowości),
c) przeklasyfikowanie nieruchomości, wycena nieruchomości w przypadku przeklasyfikowania.

3. MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”.

4. MSR 36 „Utrata wartości aktywów”:
a) etapy procedury badania utraty wartości,
b) przesłanki utraty wartości,
c) ustalanie wartości odzyskiwanej w testach na utratę wartości,
d) pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości oraz „przywrócenie” wartości dla pojedynczego składnika majątkowego,
e) ośrodki wypracowujące środki pieniężne,
f) pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości dla ośrodków wypracowujących środki pieniężne.

5. MSR 37 „Rezerwy”:
a) warunki uznania rezerwy,
b) wycena rezerw w różnych sytuacjach (zobowiązania gwarancyjne, zobowiązania do demontażu środka trwałego, wycena rezerw a wartość pieniądza w czasie).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć:  centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/85, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

10 12 2020 - 11 12 2020 - Warszawa
17 12 2020 - 18 12 2020 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję