Amortyzacji według zasad prawa bilansowego, podatkowego i MSR

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Amortyzacji według zasad prawa bilansowego, podatkowego i MSR

06 05 2021 - Warszawa
21 06 2021 - Warszawa

Kategoria: , ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia amortyzacji.

Korzyści dla Uczestników

Uczestnicy udoskonalą wiedzę w zakresie amortyzacji , a w szczególności w zakresie:
• Zasad amortyzacji bilansowej
• Naliczenia amortyzacji dla celów podatkowych
• Różnicy w sposobie naliczania amortyzacji zgodnie z MSR

Forma szkolenia

• szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład połączony z przykładami rozliczania, księgowanie,
• wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i możliwość nawiązania kontaktu z osobami sporządzającymi sprawozdanie finansowe,
• konsultacje z trenerem.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

Program

1. Pojęcie oraz zakres środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym.

2. Amortyzacja środków trwałych wg prawa bilansowego:
a) identyfikacja składników rzeczowych aktywów trwałych podlegających amortyzacji,
b) części składowe (komponenty) rzeczowych aktywów trwałych,
c) pozostałe składniki rzeczowych aktywów trwałych,
d) ujęcie kosztów amortyzacji w księgach rachunkowych jednostki,
e) wartość podlegająca amortyzacji,
f) ustalenie okresu amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz jego późniejsza weryfikacja,
g) korekta wartości podlegającej amortyzacji,
h) przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych,
i) ulepszenie składnika rzeczowych aktywów trwałych, przyłączenie lub odłączenie części składowych,
j) odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych,
k) pozostałe czynniki wpływające na zmianę wartości podlegającej amortyzacji,
l) ustalenie momentu rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
m) amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych według uregulowań zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości:
• metody amortyzacji bilansowej,
• metody amortyzacji podatkowej,
• metoda liniowa,
• metoda sezonowa,
• metoda degresywna,
• metoda indywidualna,
• amortyzacja jednorazowa środków trwałych o niskiej wartości początkowej,
• korekta amortyzacji.

3. Zasady amortyzacji podatkowej:
a) amortyzacja liniowa,
b) amortyzacja degresywno liniowa,
c) ulgi podatkowe,
d) amortyzacja jednorazowa dla wszystkich podatników,
e) amortyzacja jednorazowa dla małych podatników.

4. Amortyzacja według MSR 16:
a) zasady amortyzacji bilansowej wg MSR,
b) przedmiot amortyzacji,
c) zasady ustalania amortyzacji,
d) ustalenie okresu użytkowania składnika aktywów,
e) wybór odpowiedniej metody amortyzacji,
f) metoda liniowa,
g) metoda quasi-degresywna (quasi-liniowa),
h) metoda degresywna – sumy numerów okresów, gdy okresem jest rok,
i) metoda bazująca na jednostkach produkcyjnych,
j) weryfikacja amortyzacji.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 640 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

06 05 2021 - Warszawa
21 06 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję