Analiza finansowa rocznych sprawozdań jednostkowych dla celów wypłacalności (Solvency II)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Analiza finansowa rocznych sprawozdań jednostkowych dla celów wypłacalności (Solvency II)

04 07 2019 - 05 07 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie sporządzanych sprawozdań dla celów wypłacalności. Szkolenie koncentruje się na analizie informacji ujawnianych w ramach tych sprawozdań, analizie zmian aktywów i zobowiązań, analizie korekt dokonywanych dla celów wypłacalności, porównaniu danych prezentowanych w różnych arkuszach, analizie zmian w okresach sprawozdawczych i wyciąganiu wniosków z analizy.

Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatów obejmujących:
1. Część teoretyczną (wykłady).
2. Część praktyczną w postaci licznych zadań z zakresu analiz arkuszy dla celów wypłacalności.

Poziom szkolenia

Warsztat prowadzony jest na poziomie średniozaawansowanym, uczestnicy powinni posiadać minimalną wiedzę o sprawozdawczości zakładu ubezpieczeń dla celów wypłacalności.

Program szkolenia

1. Zakres rocznej sprawozdawczości jednostkowej dla celów wypłacalności.

2. Bilans dla celów WII:
2.1. Analiza korekt dokonywanych dla celów wypłacalności.
2.2. Analiza zmian aktywów i zobowiązań w bilansie dla celów WII.
2.3. Porównanie zmian aktywów i zobowiązań w sprawozdawczości statutowej i sprawozdawczości dla celów wypłacalności.
2.4. Analiz zmian w aktywach i zobowiązaniach dla celów sprawozdawczości SII.

3. Pozycja pozabilansowe – porównanie danych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z ustawa o rachunkowości a sprawozdawczości dla celów wypłacalności.

4. Analiza arkuszy w zakresie lokat:
4.1. Powiązania danych w zakresie lokat pomiędzy arkuszami – analiza spójności danych.
4.2. Analiza zastosowanych zasad wyceny poszczególnych rodzajów lokat.
4.3. Analizy wyceny rynkowej.
4.4. Analiza przychodów i kosztów działalności lokacyjnej prezentowanych w sprawozdaniu sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości a ujmowanych w sprawozdaniu dla celów wypłacalności.

5. Arkusze dotyczące przychodów i kosztów w sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń:
5.1. Porównanie zasad klasyfikacji kosztów stosowanych w sprawozdaniu sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości a sprawozdaniem dla celów wypłacalności.
5.2. Analiza zmian w przychodach i kosztach w okresach sprawozdawczych.
5.3. Rachunek zysków i strat w sprawozdaniu sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości a struktura przychodów i kosztów w sprawozdaniu dla celów wypłacalności.
5.4. Analizy danych dotyczących odszkodowań wypłaconych prezentowanych w sprawozdaniu dla celów WII.

6. Analiza środków własnych i kapitałów własnych:
6.1. Analiza korekt wpływających na środki własne zakładu ubezpieczeń.
6.2. Analiza zmian w środkach własnych w okresach sprawozdawczych.

7. Analiza prezentacji reasekuracji biernej w sprawozdawczości dla celów wypłacalności:
7.1. Analiza korekt w reasekuracji biernej.
7.2. Analiza systemów rozliczeń w zakresie reasekuracji a korekty dla celów wypłacalności.
7.3. Analiza zmian w okresie sprawozdawczym danych z tytułu reasekuracji biernej dla celów wypłacalności.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum Warszawy

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

04 07 2019 - 05 07 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję