Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie

29 05 2021 - 20 06 2021 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący

Doświadczony doradca podatkowy, świadczący usługi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, ceł i prawa dewizowego oraz aspektów podatkowych transakcji kapitałowych i w zakresie nieruchomości. Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz i audytów podatkowych oraz w planowaniu podatkowym dla firm. Zajmuje się opracowaniem szczegółowych strategii zarządzania ryzykiem podatkowym w firmach. Przez wiele lat był związany zawodowo z organami skarbowymi. Pracował m.in. w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz Ministerstwie Finansów w Departamencie Podatków Pośrednich, gdzie kierował samodzielnym stanowiskiem pracy do spraw kas rejestrujących oraz zajmował się kwestiami związanymi z orzecznictwem podatkowym i reformą systemu podatkowego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i książek z zakresu podatku dochodowego i podatku od towarów i usług. Od wielu lat prowadzi wykłady oraz zajęcia praktyczne dla głównych księgowych i doradców podatkowych.

Cel kursu

Kurs ma celu wskazanie podstawowych kierunków i sposobów przeprowadzania badania audytowego od momentu identyfikacji ryzyka podatkowego do sporządzenia protokołu i wskazania potencjalnych rozwiązań podatkowych. Celem kursu jest także wyszkolenie kompetentnych pracowników zdolnych do przeprowadzenia wewnętrznego audytu podatkowego w firmie mającego tak, aby można było zapobiec potencjalnym zagrożeniom i ryzykom podatkowym, znalezienie możliwych oszczędności podatkowych a także nakreślenie kierunków dalszej polityki podatkowej.

Adresaci kursu

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie. Słuchaczami mogą być zarówno biegli rewidenci, jak również osoby, które zajmują stanowiska specjalistów podatkowych a także doradcy podatkowi, prawnicy księgowi, dyrektorzy finansowi.

Program

Dzień I

Elementy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
1. Obowiązki rezydenta.
2. Podatek u źródła.
3. Terminy i obowiązkowe deklaracje i informacje podatkowe.
4. Powstawanie przychodu.
5. Sprzedaż akcji i wierzytelności.
6. Zasady dotyczące amortyzacji – błędy i sposoby analiz.
7. Rola informacji z rachunków bankowych.
8. Klasyfikacja kosztów uzyskania przychodu.
9. Koszt pośredni i bezpośredni.
10. Odszkodowanie, kary umowne.
11. Dokumenty poniesienia wydatku.
12. Płatności jako element  kwestionowania wydatku.
13. Samochód w firmie, czyli co sprawdzać aby uniknąć kontroli.
14. Ewidencje faktury dokumenty.
15. Prawidłowość rozliczeń  podatków u pracownika – dokumenty i informacje.
16. Zaliczki i zadatki.
17. Korekty wydatków i kosztów.

Dzień II i III

Podatek od towarów i usług
1. Podatnik podatku VAT – rejestracja.
2. Dokumentacja podatkowa.
3. Rodzaje deklaracji i zasady ich sporządzania terminy, wersje elektroniczne, podpis elektroniczny.
4. Prawidłowość wystawienia faktury.
5. Prawidłowość ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego jako element ewentualnego uszczuplenia.
6. WNT
7. WDT
8. Eksport, import.
9. Świadczenie usług.
10. Wykrywanie potencjalnych niebezpieczeństw związanych z karuzelą podatkowa (wyłudzenia Vat).
11. Sprawdzenie kontrahenta jako element niezbędny do prawidłowości rozliczeń.
12. Samochód a Vat.
13. Kasy fiskalne i ewidencje.
14. Prawo do odliczenia.
15. Kontrahent zagraniczny obowiązki ewidencyjne.
16. Dokumenty potwierdzające wykonanie usług i dostaw.
17. Zamkniecie działalności, remanenty likwidacyjne.
18. Skutki przekształceń.
19. Problemy z rozliczeniem proporcji.
20. Inne pozostałe problemy związane z prawem do odliczenia.

Dzień IV

Pozostałe obowiązki podatkowe
1. Elementy ordynacji podatkowej.
2. Uprawnienie podatnika.
3. Terminy doręczenia wezwania.
4. Kontrola podatkowa.
5. Istota interpretacji podatkowej.
6. Jak sporządzić odwołanie.
7. Podatki lokalne.
8. Podatek od nieruchomości.
9. Środki transportu.
10. Podatek tonażowy.

Dzień V i VI

ABC audytu – ćwiczenia i warsztaty
1. Rodzaje audytów.
2. Sporządzanie kwestionariuszy.
3. Metody badawcze.
4. Co powinien zawierać protokół z badania.
5. Ćwiczenia sprawdzajcie.
6. Zajęcia warsztatowe – badanie przygotowanych dokumentów pod względem zgodności.
7. Omówienie sporządzonych protokołów


Opinie Klientów wcześniejszych edycji kursu

„Zajęcia praktyczne, podejście do całości zagadnień audytu.”

„Ciekawy temat, dużo przykładów z orzecznictwa.”

„Wykładowca prowadzi ciekawie zajęcia, zwraca uwagę na niuanse prawa podatkowego.”

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1890 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursie:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki,  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasz kurs za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Zajęcia odbywają się: 

w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00

→ w trakcie kursu przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą.

Kurs realizowany również w formie online»

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 31; fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe MDDP Akademia Biznesu.

Terminy szczegółowe

Warszawa:
Sesja I, 29 – 30 maja 2021
Sesja II, 12 – 13 czerwca 2021
Sesja III, 19 – 20 czerwca 2021

Terminy

29 05 2021 - 20 06 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję