Balanced ScoreCard (Zrównoważona Karta Wyników)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Balanced ScoreCard (Zrównoważona Karta Wyników)

29 05 2020 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący

dr inż. Michał Kowalski – adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, doświadczony analityk i doradca finansowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controlingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru zarządzania finansami, wykonawcą kilku projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych i Narodowego Centrum Nauki.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie Uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced ScoreCard). Szkolenie ukierunkowane jest na wykształcenie kompetencji związanych z praktycznym wykorzystaniem metody opracowanej przez Kaplana i Nortona zarówno na etapie implementacji rozwiązania jak i jego bieżącego wykorzystania przy monitorowaniu realizacji przyjętych założeń strategicznych. Uczestnicy szkolenia nabywają między innymi wiedzę w jaki sposób zdefiniować strategię dla swojej organizacji zidentyfikować tematy strategiczne, zaproponować dla nich cele i miary, zdiagnozować zależności między nimi, jak dobrać inicjatywy, które wypełnią zidentyfikowane luki strategiczne. Istotnym elementem szkolenia jest blok poświęcony konstruowaniu systemów motywacyjnych wspierających realizację założeń strategicznych.

Adresaci szkolenia

Jak wskazują przeprowadzone badania 85% kierowników poświęca mniej niż jedną godzinę w miesiącu na strategię i myślenie strategiczne. Szkolenie adresowane jest do menadżerów i pracowników wszystkich pionów organizacji, którzy chcą zrozumieć istotę zarządzania strategią z wykorzystaniem wiodącej w tym obszarze metodyki Zrównoważonej/Strategicznej Karty Wyników (BSC). Szkolenie będzie okazją do podniesienia kompetencji pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za monitorowanie realizacji strategii (piony finansowe, controlling, rozwój, HR) jak również wszystkich zainteresowanych narzędziami kreującymi myślenie strategiczne i chcących doskonalić warsztat podejmowania dobrych decyzji długoterminowych.

Program

1. Istota koncepcji BSC, czyli jak przełożyć strategię na działania:
a) przyczyny rozwoju koncepcji zrównoważonej karty wyników,
b) problemy we wdrażaniu idei zarządzania strategicznego,
c) BSC jako integrator wielu koncepcji zarządzania,
d) omówienie perspektyw i terminologii BSC (perspektywa finansowa, klienta, procesów wewnętrznych i uczenia się, cele, mierniki, wartości docelowe i inicjatywy strategiczne).

2. Proces implementacji BSC:
a) audyt założeń strategicznych,
b) zasady identyfikowania tematów strategicznych,
c) opracowanie mapy strategii, przyczynowo-skutkowy model budowania mapy strategicznej, dostosowanie mapy do rodzaju strategii,
d) określenie mierników i wartości docelowych.

3. Identyfikacja luk strategicznych i dobór inicjatyw:
a) narzędzia identyfikacji i eliminowania luk strategicznych,
b) definicja inicjatywy (odpowiedzialność, rezultaty, zasoby, kamienie milowe, budżety),
c) mapa inicjatyw jako narzędzie oceny strategicznej zasadności podejmowanych działań.

4. Kaskadowanie strategii.

5. System raportowania strategii – przykłady narzędzi informatycznych wspierających BSC.

6. Integracja BSC z systemem zarządzania w przedsiębiorstwie, cykliczne przeglądy strategii – zakres i metody realizacji.

7. BSC a systemy motywacyjne przedsiębiorstwa.

8. Wdrożenie BSC analizy studiów przypadków.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 750 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Terminy

29 05 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję