Prawo budowlane – bezpieczne zarządzanie budynkami i innymi obiektami budowlanymi

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Obowiązujące normy prawne dotyczące tematu szkolenia.

2. Ostatnie nowelizacje Prawa budowlanego.

3. Obowiązkowe kontrole stanu technicznego budynków:
a) przeglądy i kontrole ,,półroczne”,
b) kontrole co najmniej raz w roku,
c) kontrole 5 – letnie,
d) obowiązkowe kontrole kotłów, instalacji i urządzeń grzewczych oraz chłodniczych,
e) kontrole nadzwyczajne.

4. Kto może dokonywać kontroli okresowych obiektów budowlanych i jakie powinien posiadać uprawnienia.

5. Przygotowanie właściciela, zarządcy – administratora do kontroli okresowej.

6. Co koniecznie powinny zawierać protokoły z przeprowadzonych kontroli obiektu budowlanego – wzory protokołów.

7. Jakie załączniki powinny być załączone do protokołów kontroli.

8. Zasady prowadzenia ,,Książki obiektu budowlanego” (dalej KOB):
a) co zawiera KOB,
b) kto musi prowadzić KOB i kogo może upoważnić do jej prowadzenia,
c) w jakiej formie powinno być upoważnienie,
d) kiedy założyć i jak przepisowo prowadzić KOB,
e) jak prawidłowo dokonywać regularnych zapisów,
f) rejestracja poszczególnych zapisów m.in. z okresowych kontroli i remontów oraz innych robót budowlanych,
g) jak się zachować i czego dokonać gdy dotychczas nie była prowadzona KOB (lub zaniechano prowadzenia).

9. Jaka obowiązkowa dokumentacja powinna być dołączona do KOB.

10. Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu KOB.

11. Co inspektorzy nadzoru budowlanego w Polsce kontroluję wg. aktualnych przepisów i wytycznych na rok 2018 – Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

12. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego:
a) obowiązki właściciela i zarządcy w utrzymaniu i użytkowaniu obiektu budowlanego,
b) zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego i związane z tym postępowanie administracyjne,
c) odpowiedzialność za nielegalne lub niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

19-11-2021Poznań
17-12-2021Warszawa

Zaufali nam: