Bilans 2019 – zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego przez JSFP

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Bilans 2019 – zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego przez JSFP

28 01 2020 - Warszawa
14 02 2020 - Warszawa

Kategoria: , ,
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2019 i otwarcia roku 2020 w rachunkowości jednostki – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Program szkolenia

1. Zamknięcie roku – informacje ogólne i harmonogram czynności.

2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce:
a) rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m.in. nadpłat, zaległości, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności,
b) rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,
c) ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
d) środki pieniężne w ewidencji rocznej,
e) rozrachunki,
f) ewidencja kosztów, w tym: świadczenia, szkolenia itp.,
g) rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
h) ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
i) rozliczenie nadwyżki środków obrotowych rachunku dochodów jednostek oświatowych,
j) konta pozabilansowe,
k) wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego,
l) wynik finansowy,
m) fundusz jednostki,
n) wydatki niewygasające z końcem roku.

3. Sprawozdania finansowe jednostki, w tym szczególnie informacja dodatkowa. Obowiązek publikacji sprawozdań.

4. Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2020.

5. Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany?

6. Pytania, odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby – 440 zł
– dwóch i więcej osób – 390 zł/ osoba

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

28 01 2020 - Warszawa
14 02 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję