Cash flow w ocenie płynności finansowej podmiotu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Cash flow w ocenie płynności finansowej podmiotu

22 04 2020 - 23 04 2020 - Warszawa

Kategoria: ,

Program szkolenia

1. Rachunek przepływów pieniężnych instytucji niefinansowych jako element sprawozdania finansowego według Ustawy o Rachunkowości:
a) zasady: memoriałowa i kasowa w sprawozdawczości finansowej,
b) podstawowe definicje zawarte w Ustawie i KSR nr 1,
c) charakterystyka segmentów rachunku: operacyjnego, inwestycyjnego i finansowego,
d) metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych dla instytucji niefinansowych: bezpośrednia i pośrednia,
e) powiązanie pozycji rachunku z pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat,
f) omówienie poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych instytucji niefinansowych,
g) sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych – case studies,
h) rachunek według KSR 1 a sprawozdanie z przepływów pieniężnych według MSR 7 – podobieństwa i różnice.

2. Analiza rachunku przepływów pieniężnych w kontekście zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie:
a) krótkoterminowe decyzje w firmie i źródła informacji o poziomie płynności finansowej – sprawozdanie finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej,
b) satyczne techniki pomiaru płynności finansowej w firmie,
c) kapitało obrotowy netto bilansowo i kasowo,
d) cykl konwersji gotówki i wskaźniki sprawności gospodarowania,
e) model zapotrzebowania na kapitał pracujący,
f) polityka zarządzania zapasami – jak określić optymalny stan magazynowy, prawidłową wielkość zamówienia i partii produkcji,
g) czym sfinansować wydatki operacyjne? Polityka kredytu kupieckiego i zarządzanie należnościami,
h) krótkoterminowe źródła finansowania firmy, czyli skąd wziąć pieniądze?
i) zarządzanie środkami pieniężnymi – w tym cash pooling, netting i inne.

3. Analiza wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych:
a) metody (techniki) analizy finansowej rachunku przepływów pieniężnych – jakie wnioski wyciągać ze sprawozdania?
b) wskaźniki wystarczalności gotówkowej czyli na co wystarczy gotówki?
c) wskaźniki wydajności gotówkowej,
d) znaczenie amortyzacji dla obszarów zarządzania przepływami operacyjnymi,
e) ocena czynników kształtujących przepływy pieniężne.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1390 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum ww. miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 28/33, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Terminy

22 04 2020 - 23 04 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję