Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Program

1. Cash pooling – zasady i charakterystyka:
a) przedmiot cash poolingu i cel gospodarczy,
b) główne modele produktu cash pooling,
c) konstrukcja prawna – elementy i ich zależności,
d) kontraktowa podstawa prawna cash poolingu,
e) podmioty struktury.

2. Czynności w ramach cash poolingu – zakres i relacje:
a) czynności usługowe banku,
b) cash pooling rzeczywisty,
c) cash pooling zwrotny – zwroty środków dokonywane na bazie dziennej,
d) cash pooling bezzwrotny – zwroty dokonywane na żądanie,
e) cash poolingu wirtualny,
f) pprocentowanie w cash poolingu,
g) czynności agenta,
h) instrumenty bankowe w ramach cash poolingu,
i) cash pooling trans graniczny.

3. Zakończenie cash poolingu:
a) zakończenie cash poolingu,
b) cash pooling a inne relacje kontraktowe uczestników: umowy handlowe, umowy rachunków bankowych, tzw. umowy finansowe,
c) upadłość uczestnika cash poolingu,
d) cash pooling a upadłość banku lub ograniczenie jego działalności,
e) rola Banku w umowie cash poolingu.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia z komputerem (komputer zapewnia organizator).

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 28/33, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

24-11-202125-11-2021Warszawa

Zaufali nam: