CIT-8 – rozliczenie roczne za 2020 w odroczonym terminie

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

CIT-8 – rozliczenie roczne za 2020 w odroczonym terminie

22 06 2021 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący

Marcin Górski – Adwokat, Doradca Podatkowy. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Właściciel Kancelarii Adwokackiej, Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Brał udział w realizacji skomplikowanych transakcji gospodarczych. Doświadczony wykładowca. Przeprowadził ponad 2.000 szkoleń z zakresu podatków oraz prawa. Specjalizuje się w problematyce podatku CIT, VAT, podatku u źródła oraz w zakresie problematyki cen transferowych.

Przedmiot i cel szkolenia

Z publicznie dostępnych danych wynika, że około połowa podatników CIT skorzysta z odroczenia rozliczenia rocznego CIT za rok 2020 r. do końca czerwca 2021 r. w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym COVID – 19. W międzyczasie zmianie uległy formularze właściwe dla rozliczenia roku 2020 r. Przedmiotem szkolenia jest omówienie problematyki podatku dochodowego od osób prawnych pod kątem rozliczenia rocznego 2020 r. w roku 2021 r. z uwzględnieniem nowych formularzy oraz wydłużonego terminu rozliczenia. Stąd przyjęta przez prowadzącego formuła szkolenia sprowadzająca się do omawiania poszczególnych zagadnień dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych pod kątem ich prezentacji w zeznaniu rocznym CIT – 8 oraz w poszczególnych załącznikach. W trakcie szkolenia zostaną również omówione zmiany wynikające z przepisów tarczowych oraz około tarczowych przyjętych w związku z COVID 19. Szkolenie będzie przysłowiowym ostatnim gwizdkiem, dla tych którzy do chwili obecnej nie rozliczyli się jeszcze z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2020 r.

Program

I. Identyfikacja właściwych formularzy oraz załączników do formularzy.

II. Identyfikacja właściwego terminu rozliczenia rocznego.

III. Zasady ustalania oraz prezentacji podstawy opodatkowania (podział przychodów na źródła przychodów, dochód stanowiący podstawę opodatkowania, dochód/strata na źródle przychodów, zasady rozliczenia strat z lat ubiegłych).

IV. Przychody podatkowe (przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług, przychody z tytułu dostaw/usług ciągłych, przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej, pomoc otrzymywana na podstawie przepisów tarczowych oraz około tarczowych a przychody podatkowe).

V. Koszty uzyskania przychodów (definicja, zasady rozliczenia kosztów w czasie, koszty pracownicze).

VI. Korekta przychodów oraz korekta kosztów uzyskania przychodów.

VII. Limity na koszty uzyskania przychodów (rozliczenia gotówkowe, biała lista, MPP, koszty finansowania dłużnego, koszty zakupu usług niematerialnych).

VIII. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (reprezentacja a reklama, koszty dotyczące samochodów osobowych, wierzytelności, kary umowne oraz odszkodowania).

IX. Amortyzacja podatkowa (zasady kwalifikowania składników majątkowych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zasady ustalania oraz modyfikacji wartości początkowej, metody oraz stawki amortyzacji, straty w środkach trwałych oraz likwidacja środka trwałego).

X. Ulga na złe długi. Korekta w rozliczeniu rocznym. Korekta w rozliczeniu miesięcznym. Wymogi formalne. Zmiany wynikające z przepisów tarczowych oraz około tarczowych. Prezentacja w załączniku CIT – WZ.

XI. Odliczenia od podstawy opodatkowania. Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego. Darowizny wynikające z przepisów tarczowych oraz około tarczowych. Darowizny na zapobieganie oraz zwalczanie COVID – 19. Darowizny na rzecz placówek oświatowych. Prezentacja w załączniku CIT – 8/O.

XII. Zaliczki na podatek. Zaliczki realne. Zaliczki zryczałtowane. Zmiany wynikające z przepisów tarczowych oraz około tarczowych. Rezygnacja z zaliczek zryczałtowanych. Podatek od nieruchomości komercyjnych. Zwolnienie od podatku od nieruchomości komercyjnych.

XIII. Podatek u źródła. Zakres przedmiotowy. Stawki podstawowe. Stawki preferencyjne. Zwolnienia. Należyta staranność. Certyfikat rezydencji. Oświadczenia. Zmiany wynikające z przepisów tarczowych oraz około tarczowych. Kiedy kopia ? Kiedy oryginał ? Certyfikaty rezydencji stosowane w czasie epidemii. Obowiązki informacyjne. Identyfikacja właściwych formularzy.

XIV. Podmioty powiązane. Podstawowe informacje na temat identyfikacji podmiotów powiązanych oraz metod weryfikacji cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nowe formularze TPR – C.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 640 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

22 06 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję