Compliance w organizacji

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Wprowadzenie compliance skutecznie minimalizacje ryzyka oraz wpływa na poprawę rentowności organizacji. Już niedługo posiadanie compliance będzie nowym obowiązkiem dla przedsiębiorców, wymuszonym przez projektowane zmiany prawne. Wdrożenie systemu compliance pozwala zarządzającym na bieżąco identyfikować i mitygować ew. ryzyka, jak również minimalizować ryzyko odpowiedzialności za ew. nieprawidłowości.

Adresaci szkolenia

Uczestnikami szkolenia są:
• członkowie zarządów
• pracownicy działów: compliance, prawnego, bezpieczeństwa, audytu, kontroli wewnętrznej
• menedżerowie, którzy potrzebują dokształcić się z zagadnień compliance, aby móc bezpiecznie i profesjonalnie zarządzać i kierować zespołami.

Cel szkolenia

Nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej skutecznego wdrożenia w organizacji systemu compliance. Zapoznanie z regulacjami prawnymi, które definiują zakres oraz wymogi związane z compliance w firmie.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• wybrać regulacje prawne i standardy adekwatne do zdefiniowania funkcji zgodności dla swojej organizacji,
• wskazać i umiejscowić w organizacji rolę compliance oficera,
• zdefiniować elementy systemu compliance,
• skutecznie wdrożyć i monitorować system compliance w firmie.

Program szkolenia

1. Regulacje prawne istotne dla compliance w organizacji.

2. Praktyczne aspekty compliance w organizacji.

3. Elementy systemu compliance w firmie:
• Analiza ryzyka nadużyć.
• Analiza luki prawnej.
• Weryfikacja kontrahentów.
• Regulacje wewnętrzne.
• Zarządzanie nieprawidłowościami.
• Szkolenia i komunikacja.
• Monitoring, aktualizacja i kontrola.

4. Jak skutecznie wprowadzić compliance do firmy i monitorować go w sytuacji zarządzania kryzysowego?

Informacje organizacyjne

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16:30 

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

19-11-2021Warszawa
08-12-2021Warszawa
20-12-2021Warszawa

Zaufali nam: