Controlling operacyjny dokonań

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Controlling operacyjny dokonań

30 10 2019 - 31 10 2019 - Katowice
25 11 2019 - 26 11 2019 - Warszawa

Kategoria: ,

Prowadzący

prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel – adiunkt w Katedrze Rachunkowości UŁ; Wiceprezes Zarządu w T.G. RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 1990 roku specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu; autor i współautor projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w prężnie działających firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych; autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej między innymi dla: PKO BP SA, TVP SA, TP SA, Coca-Cola Beverages Sp. z o.o., ORACLE SA, TUiR WARTA SA, KPMG Sp. z o.o., PWC Sp. z o.o., ERNST&YOUNG Sp. z o.o., MERCK Sp. z o.o., PILKINGTON IGP Sp. z o.o., Rieber Foods Polska SA (dawniej DELECTA SA), PGNiG SA, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, ORKLA PRESS POLSKA SA, ZCH Police SA, FASER SA, ZPC Jutrzenka SA, Energopol-7 Poznań SA (obecnie MAXER SA), Masters SA, POWEN SA, Polmos Wrocław SA (obecnie Vratislavia SA), FPM SA, Polifarb Wrocław SA, Trakcja Polska – PKRE SA i wielu innych; autor i współautor licznych książek i artykułów np.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity based costing & management, T. Wnuk-Pel, DIFIN 2006; Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańska (red.), CH BECK, 2009; Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańska (red.), CH BECK 2010; Controlling w praktyce, Z. Leszczyński, T. Wnuk, ODDiK 2004 i wielu innych.

Program

CONTROLLING OPERACYJNY DOKONAŃ (w tym 4 godziny warsztatów komputerowych)

UWAGA

• warsztaty komputerowe oparte są na dwóch studiach przypadku (są to przykłady analizy rentowności produktów, klientów, kanałów dystrybucji, jednostek wewnętrznych oraz odchyleń od zakładanych planów);

• podczas zajęć uczestnicy pracują samodzielnie ale pod kontrolą prowadzącego w specjalnie stworzonym modelu działającym w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL;

• szczególną cechą pracy podczas warsztatów komputerowych jest praktyczne – kompleksowe ujęcie wszystkich analizowanych zagadnień związanych z wieloprzekrojową analizą rentowności.

1. Systemy kontroli zarządczej, struktura organizacyjna i decentralizacja (0,5 godziny):
a) ocena systemów kontroli menedżerskiej (management control),
b) struktura organizacyjna i decentralizacja, korzyści i koszty decentralizacji.

2. Ośrodki odpowiedzialności za koszty (cost centers) i ich ocena (2,5 godziny):
a) ośrodki odpowiedzialności w firmie (rodzaje ośrodków odpowiedzialności, kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności w firmie),
b) ośrodki odpowiedzialności za koszty i ich ocena (zasady analizy i oceny dokonań ośrodków odpowiedzialnych za koszty, analiza odchyleń kosztów, analiza efektywnosci).
CASE STUDY (przygotowanie raportu kontrolno-wynikowego dla ośrodka odpowiedzialnego za koszty);
CASE STUDY (pomiar efektywności firmy – miary cząstkowej i całkowitej efektywności firmy).

3. Ośrodki odpowiedzialności za przychody (revenue centers) i ich ocena (1 godzina):
a) zasady analizy i oceny dokonań ośrodków odpowiedzialności za przychody,
b) metody alokacji przychodów ze sprzedaży pakietów produktów.
CASE STUDY (alokacja przychodów ze sprzedaży pakietów produktów, analiza porównawcza przydatności zastosowania dostępnych metod).

4. Ośrodki odpowiedzialności za zyski (profit centers) i ich ocena (4 godziny):
a) zasady analizy i oceny dokonań ośrodków odpowiedzialności za zyski,
b) analiza rentowności produktów, klientów, kanałów dystrybucji, jednostek wewnętrznych,
c) analiza odchyleń rynkowych (odchylenia marży na sprzedaży, cen sprzedaży, poziomu sprzedaży, ilości sprzedaży, struktury sprzedaży, wielkości rynku i udziału w rynku).
CASE STUDY (przygotowanie raportu kontrolno-wynikowego dla ośrodka odpowiedzialnego za zyski);
CASE STUDY (całościowa analiza odchyleń dla ośrodka odpowiedzialnego za zyski).
CASE STUDY (analiza rentowności produktów, klientów, kanałów dystrybucji, jednostek wewnętrznych, analiza odchyleń rynkowych).

5. Ośrodki odpowiedzialności za inwestycje (investment centers) i ich ocena (1,5 godziny):
a) zasady analizy i oceny dokonań ośrodków odpowiedzialnych za inwestycje,
b) zastosowanie kryteriów zwrotu na zaangażowanym kapitale i nadwyżki zysku – zalety, wady, szanse i ograniczenia).
CASE STUDY (ocena działania ośrodków odpowiedzialności za inwestycje według różnych kryteriów).

6. Ceny transferowe (transfer pricing) – aspekty zarządcze (1,5 godziny):
a) istota cen transferowych i ich wpływ na wynik finansowy,
b) metody ustalania cen transferowych (ceny rynkowe, ceny oparte na kosztach, ceny negocjowane, ceny podwójne),
c) porównanie i wybór systemu cen transferowych,
d) międzynarodowe uwarunkowania systemu cen transferowych.
CASE STUDY (konsekwencje stosowania różnych systemów cen transferowych).

7. Nowoczesne finansowe miary działalności (1 godzina):
a) Shareholder Value Analysis (przyczyny powstania koncepcji Value Based Management, czynniki kształtujące wartość dla akcjonariuszy, integracja koncepcji Value Based Management z systemem zarządzania firmą),
b) Economic Value Added i Market Value Added (obliczanie i wykorzystanie EVA/MVA, ograniczenia koncepcji EVA/MVA, powiązanie Value Based Management ze strategią).
CASE STUDY (obliczanie i wykorzystanie wskaźników Value Based Management).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1250 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, laptop w trakcie trwania zajęć, przerwy kawowe, obiad, certyfikat

Zajęcia odbywają się:
Dzień I 11.00 – 16.30
Dzień II 9.00 – 15.00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

30 10 2019 - 31 10 2019 - Katowice
25 11 2019 - 26 11 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję