Controlling personalny

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

W wielu organizacjach dział personalny postrzegany jest w kategoriach kosztu, a ekonomiści niechętnie akceptują projekty z obszaru HR, przedkładając nad nie choćby inwestycje technologiczne. Powszechnie mówi się o kosztach zasobów ludzkich, a tylko nieliczni wskazują na możliwość zwrotu inwestycji w kapitał ludzki. Kapitał ludzki to jedno z kluczowych pojęć współczesnego HR. Wzrost znaczenia zarządzania strategicznego w obszarze HR spowodował liczne działania zmierzające do wypracowania strategii personalnych. Strategia personalna jest wartością, ale tylko do momentu, kiedy nie posiada miar strategicznych, które pozwalają kontrolować jej wdrażanie. Jest to jedno z najważniejszych zastosowań controllingu personalnego. Controlling personalny pozwala ekonomicznie uzasadnić wydatki w organizacji, traktując je jako inwestycje w kapitał ludzki, które podlegają zwrotowi podobnie, jak inne dobre inwestycje. Wdrożenie i doskonalenie controllingu personalnego to nieodzowny etap rozwoju każdej organizacji.

Cel szkolenia

Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie controllingu strategicznego i operacyjnego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W szczególności zamierzaniem warsztatu jest nabycie umiejętności w zakresie liczenia wskaźników z controllingu personalnego i ich interpretowania oraz stosowania benchmarków.

Metodyka szkolenia

Zajęcia prowadzone przy użyciu komputerów. Metoda warsztatowa: mini wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, analiza przypadków i symulacje, dyskusja. Prowadzone w oparciu o doświadczenia własne eksperta wdrażającego aktywnie controlling personalny w organizacjach.

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy i menedżerowie departamentów HR, działów rozwojowych i działów szkoleń, jak również menedżerowie z obszaru zarządzania strategicznego, właściciele firm, specjaliści działów controllingu oraz pracownicy pionów finansowych, którzy dążą do podnoszenia swoich kompetencji i do doskonalenia warsztatu podejmowania dobrych decyzji zarządczych.

Program

1. Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi:
• Niematerialna wartość firmy.
• Kapitał ludzki.
• Etapy zarządzania wartościami niematerialnymi.
• Strategia personalna i jej znaczenie.
• Mapy strategiczne i analiza wskaźnikowa.

2. Rachunkowość zasobów ludzkich:
• Metody wyceny kapitału ludzkiego.
• Bariery i ograniczenia w wycenach kapitału ludzkiego.
• Sprawozdania o stanie kapitału ludzkiego.
• Benchmarki i zasady korzystania z nich.

3. Controlling personalny w praktyce:
• Controlling strategiczny.
• Controlling operacyjny.
• Ryzyka controllingu.
• Struktura kosztów pracy i ich ewidencja.
• Zasady wdrażania controllingu w organizacji.
• Controlling kosztów jako składowa analiz organizacyjnych.

4. Ludzie jako aktywa:
• Wartość rynkowa i wartość dodana.
• Rentowność inwestycji w kapitał ludzki.
• Rentowność, produktywność, efektywność.
• Ustalanie mierników wykonania KPI.
• Cykl efektywności pracowniczej.
• Wskaźniki strategiczne a wskaźniki operacyjne.
• Metody analiz stosowane w controllingu: ABC, XYZ, WAU, analizy wariancji.

5. Podstawowe mierniki i stosowanie benchmarków:
• Analiza kosztów rekrutacji.
• Wskaźniki fluktuacji.
• Analiza fluktuacji.
• Koszty absencji i analiza wskaźnikowa.
• Koszty niewłaściwego zarządzania zasobami ludzkimi.

6. Mierniki związane z rozwojem pracowników:
• Pomiar efektywności procesów szkoleniowych w organizacji.
• Diagnozowanie luk kompetencyjnych i ich wycena.
• Pomiar postaw pracowniczych.
• BSC (Balanced Scorecard).
• Straty w kapitale ludzkim – ich pomiar.

7. Mierniki efektywności działu HR:
• Wskaźnik dostępu do usług kadrowych.
• Współczynnik obciążenia działu zasobów.
• Inwestycje w dziale zasobów ludzkich.
• Outsourcing Index.
• Koszty działu zasobów w kosztach ogółem i Outsourcing Index.
• Mierniki procesowe i wynikowe.
• Mierniki wybranych procesów HR np. procesów motywowania.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii Biznesu MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane  jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 36
fax: 22 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

25-10-202126-10-2021Kraków
15-11-202116-11-2021Poznań
18-11-202119-11-2021Warszawa
25-11-202126-11-2021Wrocław
14-12-202115-12-2021Warszawa
14-12-202115-12-2021Poznań
20-12-202121-12-2021Wrocław

Zaufali nam: