Controlling produktów i klientów

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Controlling produktów i klientów

18 05 2020 - 19 05 2020 - Warszawa

Kategoria: ,

Prowadzący

prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel – adiunkt w Katedrze Rachunkowości UŁ; Wiceprezes Zarządu w T.G. RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 1990 roku specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu; autor i współautor projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w prężnie działających firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych; autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej między innymi dla: PKO BP SA, TVP SA, TP SA, Coca-Cola Beverages Sp. z o.o., ORACLE SA, TUiR WARTA SA, KPMG Sp. z o.o., PWC Sp. z o.o., ERNST&YOUNG Sp. z o.o., MERCK Sp. z o.o., PILKINGTON IGP Sp. z o.o., Rieber Foods Polska SA (dawniej DELECTA SA), PGNiG SA, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, ORKLA PRESS POLSKA SA, ZCH Police SA, FASER SA, ZPC Jutrzenka SA, Energopol-7 Poznań SA (obecnie MAXER SA), Masters SA, POWEN SA, Polmos Wrocław SA (obecnie Vratislavia SA), FPM SA, Polifarb Wrocław SA, Trakcja Polska – PKRE SA i wielu innych; autor i współautor licznych książek i artykułów np.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity based costing & management, T. Wnuk-Pel, DIFIN 2006; Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańska (red.), CH BECK, 2009; Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańska (red.), CH BECK 2010; Controlling w praktyce, Z. Leszczyński, T. Wnuk, ODDiK 2004 i wielu innych.

Program

1. Kalkulacja kosztów produktów (6 godzin):
a) kalkulacja doliczeniowa (kalkulacja zleceniowa i asortymentowa, kalkulacja skumulowana i zróżnicowana),
b) kalkulacja sprzężona (kalkulacja kosztów produktów głównych i ubocznych, odpady),
c) kalkulacja podziałowa (kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i procesowa, zastosowanie metody średniej ważonej i FIFO),
d) kalkulacja przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań – activity-based costing (wykorzystanie do kalkulacji kosztów produktów zwykłego rachunku kosztów działań – ABC oraz rachunku kosztów działań sterowanego czasem – TD ABC).
CASE STUDY (szacowanie kosztów produktów przy wykorzystaniu kalkulacji podziałowej);
CASE STUDY (szacowanie kosztów produktów przy wykorzystaniu kalkulacji podziałowej – zastosowanie metody średniej ważonej i FIFO);
CASE STUDY (szacowanie kosztów produktów głównych, ubocznych i odpadów przy wykorzystaniu kalkulacji sprzężonej);
CASE STUDY (szacowanie kosztów produktów przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań – ABC);
CASE STUDY (szacowanie kosztów produktów przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań sterowanego czasem – TD ABC).

2. Ustalanie cen produktów (2 godziny):
a) kluczowe czynniki wpływające na politykę cenową firmy,
b) kalkulacja kosztów i ustalanie cen w krótkim okresie,
c) kalkulacja kosztów i ustalanie cen w długim okresie,
d) ustalanie cen w oparciu o formułę rynkową i formułę koszt plus.
CASE STUDY (ustalanie minimalnych cen na produkty dla zamówień specjalnych);
CASE STUDY (zastosowanie wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników);
CASE STUDY (szacowanie rentowności linii produktów).

3. Zarządzanie rentownością produktów (2 godziny):
a) zarządzanie kosztami cyklu życia – life cycle costing (fazy cyklu życia produktu, zarządzanie kosztami cyklu życia produktu, budżetowanie kosztów w cyklu życia produktu),
b) rachunek kosztów docelowych – target costing (ustalenie kosztów i cen docelowych, szacowanie kosztu możliwego do osiągnięcia oraz inżynieria wartości – value engineering i koncepcja kazein),
c) projektowanie rentownych produktów (projektowanie produktów prostszych do dostarczenia i sprzedaży, wspólne platformy produktów, czas wdrożenia a rentowność nowych produktów).
CASE STUDY (przygotowanie budżetu kosztów w całym cyklu życia produktu);
CASE STUDY (ustalanie kosztów docelowych oraz inżynieria wartości);
CASE STUDY (zastosowanie rachunku kosztów docelowych).

4. Analiza kosztów i rentowności klientów (2 godziny):
a) analiza przychodów i kosztów klientów,
b) hierarchia kosztów z punktu widzenia klientów (koszty na poziomie jednostki produktu, zamówienia, klienta, kanału dystrybucji i firmy),
c) profile rentowności klientów.
CASE STUDY (analiza kosztów obsługi i rentowności klientów).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1250 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, laptop w trakcie trwania zajęć, przerwy kawowe, obiad, certyfikat

Zajęcia odbywają się:
Dzień I 11.00 – 16.30
Dzień II 9.00 – 15.00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

18 05 2020 - 19 05 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję