Controlling strategiczny dokonań

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Controlling strategiczny dokonań

28 11 2019 - 29 11 2019 - Katowice
19 12 2019 - 20 12 2019 - Warszawa

Kategoria: ,

Prowadzący

prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel – Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, partner w TG RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 14 lat specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Wykładowca programów prowadzonych pod auspicjami Chartered Institute of Management Accounting (UK) i Certified Institute of Marketing (UK). Autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej m.in. dla: PKO BP S.A., TVP S.A., TP S.A., Coca-Cola Beverages Sp. z o.o., ORACLE S.A., TUIR WARTA S.A.

Program

1. Strategiczna analiza zysku operacyjnego (1 godzina):
a) ocena efektywności realizacji strategii firmy za pomocą odchyleń, analiza i zarządzanie niewykorzystanymi zdolnościami produkcyjnymi).
CASE STUDY (analiza zysku operacyjnego firmy z punktu widzenia realizacji jej strategii).

2. Strategiczne zarządzanie kosztami (3 godziny):
a) zarządzanie kosztami łańcucha wartości (value chain analysis) (wprowadzenie do analizy łańcucha wartości, analiza wewnętrznej części łańcucha wartości, analiza relacji z dostawcami, analiza relacji z klientami),
b) zarządzanie kosztami jakości (pomiar kosztów jakości, sprawozdawczość z poziomu kosztów jakości, zarządzanie na podstawie informacji o kosztach jakości),
c) zarządzanie kosztami środowiska (pomiar kosztów środowiska, rozliczanie kosztów środowiska, controlling kosztów środowiska).
CASE STUDY (analiza kosztów łańcucha wartości).

3. Strategiczna karta wyników – Balanced Scorecard – BSC (5 godzin):
a) strategia przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na informacje z systemu rachunkowości zarządczej (potrzeba nowych miar działalności, rodzaje strategii),
b) BSC jako system pomiaru działalności (znaczenie zrównoważonego systemu pomiaru działalności, perspektywa klienta, perspektywa procesów wewnętrznych, perspektywa rozwoju, perspektywa finansowa),
c) BSC jako fundament systemu zarządzania strategicznego (BSC – od narzędzia pomiaru działalności do systemu zarządzania strategicznego, wyjaśnianie wizji i strategii, komunikowanie i koordynowanie, planowanie, sprzężenie zwrotne i uczenie się),
d) wdrażanie BSC (przykłady wdrożeń, narzędzia informatyczne, czynniki wpływające na powodzenie wdrożenia),
e) benchmarking.
CASE STUDY (mapa strategii 1);
CASE STUDY (mapa strategii 2);
CASE STUDY (strategiczna karta wyników 1);
CASE STUDY (strategiczna karta wyników 2).

4. Analiza portfelowa jako narzędzie controllingu strategicznego (2 godziny):
a) analiza SWOT (cele analizy SWOT, metody prowadzenia analizy SWOT, powiązanie analizy SWOT ze strategią),
b) macierz BCG (zasady konstruowania macierzy BCG dla produktów, formułowanie strategii dla produktów w każdym kwadracie, korzyści i ograniczenia macierzy BCG, wykorzystanie macierzy BCG dla klientów),
c) macierz ADL (zasady konstruowania macierzy ADL, rodzaje strategii dla produktów),
d) macierz Mc Kinsey’a (zasady analizy na podstawie macierzy Mc Kinsey’a, wykorzystanie macierzy do analizy porównawczej produktu na tle konkurencji).
CASE STUDY (zastosowanie modeli analizy strategicznej).

5. Organizacja controllingu/rachunkowości zarządczej w firmie (1 godzina):
a) organizacja działu controllingu/rachunkowości zarządczej,
b) zakres zadań działu controllingu.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1250 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, laptop w trakcie trwania zajęć, przerwy kawowe, obiad, certyfikat

Zajęcia odbywają się:
Dzień I 11.00 – 16.30
Dzień II 9.00 – 15.00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

28 11 2019 - 29 11 2019 - Katowice
19 12 2019 - 20 12 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję