Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia

08 10 2020 - Warszawa
30 11 2020 - Warszawa

Kategoria: ,

W dobie otwartego rynku Europy zatrudnianie pracowników w Polsce coraz częściej nabiera międzynarodowego charakteru. W związku z tym wiele firm staje przed praktycznym problemem poradzenia sobie z rozwiązaniem wielu prawno-podatkowych problemów, które pojawiają się w przypadku wysłania pracownika za granicę. Pracodawca delegujący pracownika za granicę musi wziąć bowiem pod uwagę nie tylko przepisy polskie ale również regulacje międzynarodowe, w tym przede wszystkim umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz regulacje unijne dotyczące warunków pracy i koordynacji ubezpieczeń społecznych. Stosowanie tych przepisów w praktyce rodzi szereg problemów związanych również z tym, że polskie organy podatkowe i ZUS zdają się w wielu przypadkach również nie dość dobrze znać przepisy.
Od czerwca 2016 r. obowiązuje „dyrektywa wdrożeniowa”, która ma na celu przeprowadzanie skuteczniejszych kontroli pracodawców. Unia Europejska debatuje nad kolejnymi zmianami, które ograniczą swobodę delegowania pracowników. Wiele problemów polskim przedsiębiorstwom stwarzają też przepisy wewnętrzne poszczególnych państw.
W związku z nadchodzącymi zmianami i w związku z ilością przepisów, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele. Szkolenie „Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia 2018” ma na celu praktycznie przygotować Państwa do tego by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.

Prowadzący

Mariusz Makowski – doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku „Ekspert Księgowy”. Jest autorem książki „Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne” (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Fiat, Amica Wronki, Orlen, Unilever, Deloitte, Polimex – Mostostal i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm delegujących pracowników za granicę, do przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami kraju, a także do doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Przedmiot szkolenia

Na szkoleniu uczestnikom przybliżone zostaną prawne uwarunkowania dotyczące zatrudniania pracowników poza granicami kraju. Omówione zostaną również obowiązki pracodawców w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych poza granicami. 

Program szkolenia

1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie – podobieństwa i różnice.

2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej:
a) Dyrektywa 96/71 – obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik,
b) Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE – przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71 – obowiązujące od czerwca 2016 r.,
c) plany wprowadzenia zasady „równa płaca za tę samą pracę”.

3. Zasady podejmowania pracy przez Polaków za granicą:
a) wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę:
– podróż służbowa – diety i inne świadczenia,
– zakwaterowanie,
– opieka medyczna,
– dodatek za rozłąkę,
– zwrot kosztów przeniesienia służbowego,
– używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych.

4. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) miejsce zamieszkania,
b) zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych – czyli nie tylko 183 dni,
c) zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane:
– wolny zawód,
– opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek,
– opodatkowanie dochodów artystów i sportowców,
– pracownicy państwowi,
– dochody otrzymywane w związku z nauczaniem i prowadzeniem badań naukowych,
– dochody marynarzy,
– działalność gospodarcza.

5. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek.

6. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami:
a) koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej,
b) zasady koordynacji,
c) pracownicy delegowani – zasady uzyskiwania formularzy A-1,
d) pracownicy transportu międzynarodowego,
e) pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich – zmiany obowiązujące od 28.06.2012 r.,
f) osoby prowadzące działalność w kilku państwach jednocześnie,
g) wyrok ETS C-115/11 z 04.10.2012 dotyczący stosowania przepisów koordynujących systemy zabezpieczenia społecznego,
h) ubezpieczenia pracowników pracujących w krajach pozaunijnych (m. in. umowa z Ukrainą).

7. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą:
a) obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT – 11,
b) przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote,

8. Metody unikania podwójnego opodatkowania:
a) metoda wyłączenia z progresją,
b) metoda odliczenia proporcjonalnego – ulga abolicyjna.

9. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa:
a) odliczenie diet,
b) koszty uzyskania przychodu.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej.

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

08 10 2020 - Warszawa
30 11 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję