Dochody i wydatki budżetowe w 2019 roku w JSFP

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Dochody i wydatki budżetowe w 2019 roku w JSFP

28 08 2019 - Warszawa
20 09 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej specyfiki dochodów i wydatków budżetowych w jednostce budżetowej. Problematyka zostanie przedstawiona poprzez kompleksową prezentację jej kluczowych aspektów, począwszy od definicji kategorii dochodów i wydatków, zasady ich klasyfikowania z uwzględnieniem ostatnich zmian, powiązanie pobierania dochodów i ponoszenia wydatków z systemem kontroli zarządczej jednostki budżetowej oraz ich ewidencję i prezentację w planach finansowych, sprawozdaniach budżetowych i finansowych jednostki budżetowej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowanej jest do głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych oraz dla pracowników instytucjonalnej kontroli wewnętrznej i zewnętrznej jednostek budżetowych. W szkoleniu powinny brać udział osoby zajmujące się planowaniem, ewidencją poboru dochodów budżetowych lub ponoszenia wydatków budżetowych oraz sporządzaniem sprawozdań budżetowych z operacji gromadzenia dochodów lub ponoszenia wydatków i sprawozdań finansowych.

Program szkolenia

1. Dochody budżetowe:
a) plan finansowy dochodów w jednostce budżetowej,
b) klasyfikowanie dochodów – klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów w jednostce sektora rządowego i samorządowego,
c) dochód budżetowy a przychód – zasada kasowa i zasada memoriałowa,
d) uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych – kontrola zarządcza,
e) etapy ewidencji przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki – przypis należności, pobranie dochodu,
f) rozliczanie dochodów budżetowych z budżetem – zasady, terminy,
g) sprawozdanie z dochodów – Rb-27(S) i Rb 27,
h) z przychodów – rachunek zysków i strat w jednostce budżetowej.

2. Wydatki budżetowe:
a) plan finansowy wydatków w jednostce budżetowej,
b) klasyfikowanie wydatków – klasyfikacja budżetowa,
c) wydatek budżetowy a koszt – zasada kasowa i zasada memoriałowa,
d) system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych – kontrola zarządcza,
e) możliwe warianty ponoszenia wydatków budżetowych – realizacja zadań statutowych jednostki siłami własnymi. zleceniem zewnętrznym, powierzeniem realizacji zadania,
f) etapy ewidencji kosztów i wydatków w księgach rachunkowych jednostki – plan, zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek,
g) rozliczanie wydatków budżetowych z budżetem – zasady terminy,
h) sprawozdanie z wydatków – Rb-28(S), Rb28,
i) zestawienie zmian funduszu jednostki.

3. Pytania uczestników, konsultacje z wykładowcą.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

28 08 2019 - Warszawa
20 09 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję