Dochody i wydatki budżetowe w 2019 roku w JSFP

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Dochody i wydatki budżetowe w 2019 roku w JSFP

28 11 2019 - Warszawa
12 12 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych. W ramach szkolenia uczestnicy uporządkują i uzupełnią wiedzę w zakresie ewidencji dochodów i wydatków jednostki, dowiedzą się, jakie czyny w tym zakresie stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz upewnią się czy prawidłowo przedstawiają dane w sprawozdaniach budżetowych w zakresie dochodów, należności, wydatków i zobowiązań.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowanej jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Ewidencja należności budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
a) należności krótkoterminowe i długoterminowe,
b) na podstawie różnych dokumentów,
c) nadpłaty,
d) zaległości,
e) przedawnienia,
f) należności sporne.

2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności i kosztów upomnień – terminy, zasady; odsetki a kary.

3. Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności, ewidencja.

4. Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:
a) upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
b) wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy – należności cywilnoprawne,
c) kontrahent w likwidacji, upadłości
d) postanowienia komornicze
e) zakończenie postępowania egzekucyjnego
f) koszty egzekucji.

5. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
a) umorzenie należności,
b) odroczenie terminu płatności,
c) rozłożenie zaległości na raty.

6. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.

7. Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów:
a) ewidencja księgowa,
b) klasyfikacja budżetowa.

8. Wydatki niewygasające.

9. Zaangażowanie.

10. Zobowiązania wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej.

11. Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja.

12. Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.

13. Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.

14. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

15. Pytania.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

28 11 2019 - Warszawa
12 12 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję