Dokumentacja kadrowa oraz czas pracy w sektorze publicznym – praktyczne warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Dokumentacja kadrowa oraz czas pracy w sektorze publicznym – praktyczne warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie

23 09 2019 - 24 09 2019 - Warszawa

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie problematyki kadrowej dotyczącej pracowników sektora publicznego. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najczęściej spotykane praktyczne problemy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej oraz jej archiwizacji. Omówione zostaną zmiany przepisów w zakresie prawa pracy obowiązujące od 2019 r. oraz najczęściej popełniane błędy w prowadzeniu dokumentacji kadrowej wraz ze wskazaniem na konsekwencje tych błędów. Drugi dzień szkolenia zostanie w całości poświęcony na zgłębienie tajników czasu pracy, omówiona zostanie niezbędna teoria, która znajdzie przełożenie w praktycznych zadaniach realizowanych w ramach szkolenia. Na konkretnych przykładach z praktyki zawodowej, najczęściej spotykanych lub najczęściej budzących kontrowersje, uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób związanych zawodowo z działami kadr w jednostkach sektora publicznego, które w swojej praktyce zawodowej stykają się z trudnością realizowania zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Program

DZIEŃ I

Dokumentacja kadrowa

1. Podstawowe zmiany dotyczące prowadzenie dokumentacji pracowniczej:
a) okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
b) postać prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zasady przenoszenia dokumentacji z postaci papierowej na elektroniczną,
c) obowiązek wydania kopii pracownikowi,
d) kontynuowanie prowadzenia dotychczasowej dokumentacji pracowniczej – kontynuowanie teczki pracowniczej po ponownym zatrudnieniu pracownika,
e) zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej.

2. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w praktyce:
a) podział dokumentacji pracowniczej na akta osobowe i dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
b) podział akt osobowych i podstawowe zasady ich prowadzenia,
c) dokumenty, które wchodzą w skład akt osobowych w poszczególnych ich częściach,
d) podział dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
e) skład dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy,
f) ewidencja urlopów – jakie dokumenty będziemy przechowywać,
g) listy wynagrodzeń,
h) ewidencja odzieży.

3. Wybrane dokumenty związane z zatrudnieniem nowego pracownika:
a) dane osobowe kandydata i dane osobowe pracownika,
b) rubryki umowy o pracę – krok po kroku,
c) zakres czynności – ustny czy pisemny,
d) informacja o warunkach zatrudnienia,
e) świadectwo pracy – zmiany wzoru,
f) porozumienie zmieniające, wypowiedzenie zmieniające,
g) dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o pracę,
h) świadectwo pracy – zmiana wzoru.

4. Dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych:
a) likwidacja wzorów kwestionariuszy przeznaczonych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie kwestionariusza oraz dla pracownika,
b) dane osobowe, których pracodawca może żądać od kandydata obligatoryjnie oraz dane osobowe kandydata udostępnione za jego zgodą,
c) dane osobowe, których nie można żądać od kandydata,
d) dane osobowe, których można żądać od pracownika, dane osobowe, które można przetwarzać tylko w oparciu o zgodę pracownika,
e) ZFŚS – dane osobowe pracownika ubiegającego się o świadczenie oraz okres ich przechowywania,
f) monitoring w pracy, warunki przetwarzania wizerunku.

DZIEŃ II

Czas pracy

1. Czas pracy – zasady planowania i rozliczania:
a) Normy czasu pracy, doba pracownicza, tydzień pracowniczy, wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy, obowiązkowe przerwy w pracy,
b) Najczęściej wykorzystywane systemy czasu pracy – różnice i możliwości doboru odpowiedniego systemu czasu pracy do pracy w poszczególnych działach,
c) Zasady tworzenia harmonogramu,
d) Rozliczanie ewidencji czasu pracy, rozliczanie godzin nadliczbowych dodatkiem do wynagrodzenia/ czasem wolnym/ dniem wolnym,
e) Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
f) Rejestracja wyjść prywatnych,
g) Dyżur domowy, dyżur w pracy,
h) Czas pracy w podróży służbowej,
i) Przykładowe wzory dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy,
j) Sankcje za nieprzestrzeganie norm czasu pracy,
k) Orzecznictwo SN dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy.

2. Czas pracy zadania praktyczne:
a) zadania – obliczanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2019 roku, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i po uwzględnieniu nieobecności pracownika w pracy,
b) zadania -sporządzanie prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy oraz przy pracy zmianowej, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel,
c) zadania – rozliczanie czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy,
d) zadania – rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku,
e) zadania – rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar czasu pracy – poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę,
f) zadania – rozliczanie czasu pracy przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pomniejszonego o wymiar nieobecności usprawiedliwionej,
g) zadania – rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby w całym szkoleniu: 880 zł
Koszt uczestnictwa jednej osoby w wybranym dniu szkolenia: 440 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 26
fax (+48 22) 211 20 90
ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

23 09 2019 - 24 09 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję