Dotacje unijne w branży wod-kan i usług komunalnych – realizacja projektów w ramach Programów Operacyjnych oraz POIŚ w aspekcie rachunkowości, kontroli, rozliczania, monitorowania, sporządzania sprawozdań oraz uiszczania podatków dochodowych i VAT

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Dotacje unijne w branży wod-kan i usług komunalnych – realizacja projektów w ramach Programów Operacyjnych oraz POIŚ w aspekcie rachunkowości, kontroli, rozliczania, monitorowania, sporządzania sprawozdań oraz uiszczania podatków dochodowych i VAT

05 11 2020 - Poznań
11 12 2020 - Kraków

Kategoria: ,
Cel szkolenia

W trakcie szkolenie zostaną omówione zagadnienia związane z realizacją projektów w ramach Programów Operacyjnych z uwzględnieniem specyfiki projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne i usług komunalnych oraz programów POIŚ, a w szczególności:
• rachunkowością,
• kontrolą,
• rozliczaniem,
• monitorowaniem,
• sporządzaniem sprawozdań,
• prawidłowym rozliczeniem podatków dochodowych i VAT.

Omówione zostaną liczne przykłady z przywołaniem autentycznych problemów, wątpliwości występujących w praktyce branży wod-kan, wraz z podaniem możliwych rozwiązań konkretnego zagadnienia.

Szczególną uwagę zwrócono na problemy dotyczące kwalifikowalności wydatków, ich rozliczenia i dokumentowania, a także na kwestie właściwego ujęcia w księgach rachunkowych operacji związanych z rozliczaniem projektu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów realizujących projekty, menadżerów zarządzających projektami, księgowych oraz audytorów firm z branży wod-kan i usług komunalnych.

Program

1. Podstawy prawne zasad rozliczania, kwalifikowalności, rachunkowości i sprawozdawczości projektów:
a) Wspólnotowe akty prawne, Rozporządzenia KE,
b) Uregulowania i wytyczne krajowe.

2. Podstawy kwalifikowania wydatków:
a) Zasady kwalifikowalności, kwalifikowalność czasowa, geograficzna,
b) System rozliczeń, zmiany w projekcie,
c) Zasady prawne kwalifikowalności w projektach realizowanych w ramach pomocy publicznej,
d) Rozliczenie kosztów ogólnych i ryczałtowych.

3. Polityka rachunkowości projektów:
a) Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów,
b) Ogólne zasady rachunkowości,
c) Ewidencja księgowa kosztów,
d) Ewidencja księgowa przychodów,
e) Odrębna ewidencja księgowa,
f) Sposób dokumentowania i opisywania dowodów księgowych,
g) Budowa polityki rachunkowości projektu przystosowanej do potrzeb sprawozdawczych.

4. Zakładowy Plan Kont:
a) Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie,
b) Aktywa trwałe – wycena, prezentacja i ewidencja,
c) Środki trwałe w budowie, prace rozwojowe wykonywane siłami własnymi lub obcymi,
d) Rozliczenie kosztów, które nie spełniają definicji aktywów,
e) Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych,
f) Wyodrębniona ewidencja rozrachunków,
g) Wyodrębniona ewidencja kosztów,
h) Wyodrębniona ewidencja przychodów.

5. Obowiązki sprawozdawcze:
a) Monitorowanie, sprawozdawczość i ewaluacja,
b) Sprawozdawczość w projektach,
c) Sporządzanie wniosku o płatność,
d) Zasady finansowania zaliczek i refundacji projektu realizowanego w ramach PO IG.

6. Podatki w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności:
a) Podatek dochodowy od osób fizycznych,
b) Podatek dochodowy od osób prawnych,
c) Zaliczenie dotacji do jednego z wymienionych w ustawie źródeł przychodów,
d) Dotacje unijne a koszty uzyskania przychodów,
e) Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją,
f) Wydatki poniesione przed otrzymaniem dotacji unijnej na gruncie ustawy o PIT i CIT,
g) Podatek od towarów i usług VAT,
h) Wpływ dotacji na kalkulacje kosztów w Wodociągach.

7. Zasady zarządzania i kontroli:
a) Zasady systemów zarządzania i kontroli zawarte w rozporządzeniach Komisji Europejskiej,
b) System audytu i kontroli projektów w ramach PO IG,
c) Kontrole systemowe, kontrola na miejscu, weryfikacje wydatków.

8. Przykłady praktyczne najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości podczas wdrażania projektów.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 590 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej.

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
 joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

05 11 2020 - Poznań
11 12 2020 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję