Faktoring – kompendium wiedzy

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 740 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program

I. Podsumowanie kluczowych kategorii związanych z factoringiem

1. Factoring- podsumowanie podstawowych zagadnień: pojęcie, kluczowe definicje, regulacje prawne, cel umowy, wymogi co do wierzytelności objętej factoringiem itp.

2. Rodzaje factoringu -klasyfikacja z uwagi na : sposób zawiadomienia, moment otrzymania zapłaty, factoring odwrócony.

3. Charakterystyka z uwagi na kryterium ryzyka niewypłacalności dłużnika factoring : pełny, niepełny, mieszany.

4. Factoring jako instrument finansowy – zasady wyceny w momencie początkowego ujęcia i na dzień bilansowy/sprawozdawczy.

5. Ubezpieczenie w umowach faktoringowych.

6. Faktoring vs kredyt obrotowy, korzyści i ryzyka związane z umowami faktoringowymi, zagadnienia opłacalności.

7. Rodzaje opłat na rzecz factora, wynagrodzenie factora ( zaliczki, opłaty, prowizje, dyskonto, inne itp.).

8. Wybrane zagadnienia podatkowe.

9. Faktoring w walucie obcej.

II. Faktoring jako oferta bankowa (przykłady ofert , na jakie zagadnienia praktyczne zwracać uwagę)

III. Zagadnienia ewidencji księgowej i sprawozdawcze

1. Ujęcie bilansowe oraz ewidencja w księgach rachunkowych usług factoringowych w spółce korzystającej z factoringu- case study:
a) factoring właściwy (z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia),
b) factoring niewłaściwy właściwy (z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia),
c) factoring mieszany,
d) factoring odwrócony.

2. Schematy księgowania factoringu od strony factoranta-case study (uwzględnienie polityki rachunkowości koncernowej): factoring właściwy, factoring niewłaściwy, factoring mieszany.

3. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym factoranta , w tym przykłady spółek giełdowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 740 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, zajęcia na komputerze (komputer zapewnia organizator), przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

01-12-2021Warszawa

Zaufali nam: