Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych

25 03 2020 - Warszawa

Kategoria: ,

Prowadzący*

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych publikowanych na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, „Przeglądu Podatkowego”. Doświadczony wykładowca na studiach podyplomowych, kursach zawodowych i szkoleniach w zakresie prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla pracowników takich spółek jak: MWiK w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Elektrociepłownia Białystok S.A.

Mateusz Cedro – Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN. Doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Małgorzata Breda – doradca podatkowy, Dyrektor Działu Podatkowego w ADN Podatki. Wieloletni współpracownik międzynarodowych i krajowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji krajowych i transgranicznych. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu skutecznie doradza zarówno polskim przedsiębiorstwom jak i firmom międzynarodowym. Wśród klientów, z którymi współpracuje znajdują się podmioty z takich sektorów gospodarki jak: branża farmaceutyczna, budownictwo i nieruchomości, branża transportowa, paliwowa, energetyczna, bankowa i ubezpieczeniowa, motoryzacyjna jak również administracja państwowa. Jest specjalistą w zakresie ustalania strategii podatkowej oraz zarządzania ryzykiem związanym w szczególności z podatkiem od towarów i usług. Swoją wiedzę wykorzystuje wspierając podatników w skomplikowanych w procesach restrukturyzacyjnych. Podczas wieloletniej praktyki przeprowadziła wiele przeglądów podatkowych oraz audytów due diligence. Autorka licznych publikacji podatkowych z zakresu podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku akcyzowego, podatku od spadku i darowizn, postępowania podatkowego (publikacje m. in. na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Fiskusa. Autorka i współautorka publikacji książkowych (m.in. Leksykon VAT. Praktyka. Teoria. Orzecznictwo, wydawnictwo Beck; Transakcje wewnątrzwspólnotowe, wydawnictwo Beck). Wykładowca prawa podatkowego.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Program

1. Konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych od 2014 r.:
a) likwidacja odrębnych przepisów wykonawczych,
b) kompleksowe uregulowanie problematyki fakturowania w ustawie o VAT).

2. Zalety i wady stosowania faktur elektronicznych.

3. Pojęcie faktury i faktury elektronicznej – ważna zmiana od 1 stycznia 2014 r.:
a) rozumienie faktury oraz faktury elektronicznej w Dyrektywie 2006/112/WE,
b) rozumienie faktury oraz faktury elektronicznej w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o VAT obowiązujących do końca 2013 r.,
c) rozumienie faktury oraz faktury elektronicznej w ustawie o VAT od 2014 r.

4. Kryteria identyfikowania faktur i faktur elektronicznych:
a) faktura (faktura elektroniczna) jako dokument wystawiony zgodnie z przepisami,
b) faktura (faktura elektroniczna) jako dokument zawierający dane wymagane przepisami,
c) rozróżnienie pojęcia wystawienia, wysłania, otrzymania i przechowywania faktury,
d) status faktury (papierowy) w chwili wystawienia, wysłania, otrzymania i przechowywania faktury.

5. Wymogi szczególne, którym powinny odpowiadać faktury elektroniczne:
a) zgoda nabywcy jako warunek stosowania faktur elektronicznych:
  • formy zgody nabywcy na stosowanie faktur elektronicznych – ważna zmiana od 1 stycznia 2013 r.
  • czy możliwa jest zgoda dorozumiana?
  • zasady i konsekwencje prawne wycofania zgody nabywcy.
b) autentyczność pochodzenia faktury elektronicznej,
c) integralność treści faktury elektronicznej,
d) czytelność faktury elektronicznej.

6. Metody zabezpieczania faktur elektronicznych oraz gwarantowania autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury:
a) metody o charakterze technicznym (informatycznym):
  • format pliku elektronicznego będącego fakturą,
  • bezpieczny podpis elektroniczny,
  • system wymiany danych EDI,
  • wskazówki praktyczne odnośnie konstruowania systemów informatycznych służących wystawianiu faktur elektronicznych oraz papierowych.
b) metody o charakterze organizacyjnym:
  • procedury wewnętrzne dotyczące obsługi zakupów i sprzedaży,
  • regulaminy fakturowania.
c) konsekwencje prawne wystawiania faktur nie gwarantujących autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury,
d) kto jest zobowiązany do zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury – sprzedawca (wystawca) czy nabywca (odbiorca)?

7. Zasady przechowywania faktur elektronicznych oraz udostępniania ich organom podatkowym:
a) przechowywanie faktur elektronicznych na serwerach wewnętrznych oraz zewnętrznych,
b) przechowywanie faktur elektronicznych na terytorium kraju oraz poza terytorium kraju,
c) przechowywanie w formie papierowej faktur otrzymanych w formie elektronicznej,
d) obowiązki informacyjne względem organów podatkowych,
e) tryb i sposób udostępniania faktur na żądanie organów podatkowych,
f) wymóg bezzwłocznego poboru faktur,
g) wymóg przetwarzania danych na fakturach,
h) wskazówki praktyczne odnośnie przechowywania faktur oraz udostępniania ich na żądanie organów podatkowych.

8. Szczególne problemy dotyczące faktur elektronicznych:
a) data otrzymania faktury elektronicznej a moment powstania prawa do odliczenia,
b) korygowanie faktur a faktury elektronicznej,
c) faktury elektronicznej a problematyka anulowania faktury,
d) czy w przypadku ponownego przesłania faktury emailem / ponownego umieszczenia w systemie do udostępniania faktur konieczne jest oznaczenie jej wyrazem duplikat?

9. Inne problemy związane z fakturowaniem:
a) nowe terminy wystawiania faktur obowiązujące w 2014 r.:
  • ogólne zasady wystawiania faktur,
  • terminy wystawiania faktur w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym,
  • faktury zaliczkowe,
  • wystawianie faktur przed transakcją / przed zaliczką – nowe rozwiązania prawne.
b) nowy katalog danych, które powinna zawierać każda faktura (faktura elektroniczna),
c) zasady korygowania faktur (faktur elektronicznych):
  • faktura korygująca a nota korygująca,
  • korekty in plus i korekty in minus,
  • korekta faktury a korekta deklaracji,
  • korekty wsteczne i korekty na bieżąco,
  • potwierdzenie odbioru faktury korygującej – nowe przepisy obowiązujące od 2014 r.
d) faktura a moment powstania obowiązku podatkowego,
e) faktura a moment powstania prawa do odliczenia,
f) nieprawidłowo wystawione faktury a ograniczenia w prawie do odliczenia u nabywcy.

10. Nowe regulacje dotyczące faktur obowiązujące od 2013/2014 r.:
a) likwidacja obowiązku umieszczania oznaczeń „kopia” / „oryginał”,
b) likwidacja obowiązku oznaczania faktur „Faktura VAT”,
c) problemy z wystawianiem faktur pro forma,
d) likwidacja obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych,
e) nowe terminy i zasady wystawiania faktur,
f) nowe problemy związane z wystawianiem faktur przed transakcją
g) faktury uproszczone,
h) zmiana zasad wystawiania faktur dotyczących zakupu paliwa do samochodów.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 640 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

25 03 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję