Finanse dla niefinansistów – szkolenie praktyczne dedykowane członkom Rady Nadzorczej

Kategoria:

Dostępne terminy
Czas trwania:
Cena:
Szczegółowy plan
Program

1. Znaczenie rachunkowości i finansów dla pracowników działów niefinansowych.

2. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa:
a) odbiorcy informacji z rachunkowości – czego ja mogę oczekiwać od rachunkowości/ finansów w mojej firmie, albo w czym mogę je wspierać,
b) różne rodzaje rachunkowości dla różnych potrzeb.

3. Zrozumieć bilans – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście:
a) istota i struktura sprawozdania:
• walory informacyjne i ograniczenia bilansu,
• zasady klasyfikacji aktywów i pasywów – jakie mają znaczenie poznawcze.
b) istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu (środki trwałe i wartości niematerialne, inwestycje, należności i zobowiązania, zapasy, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe itp.) – te pozycje już nigdy nie będą zagadkowe,
c) przypadki praktyczne: analiza wpływu codziennych transakcji gospodarczych na bilans i ich odzwierciedlenie w bilansie – warsztaty.

4. Zrozumieć rachunek zysków i strat (P&L) – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście?
a) jak ocenić zyskowność /rentowność/ działalności firmy:
• obszary działalności, czyli zysk zyskowi nie jest równy,
• mamy zysk, a szef mówi, że nie ma na podwyżki – czy mówi prawdę?
• produkcja „idzie pełną parą”, a wyników finansowych nie ma – gdzie się one podziały?
b) różne sposoby prezentacji wyników realizowanych w biznesie podstawowym – wariant porównawczy i wariant kalkulacyjny:
• różnice między wariantami (wady i zalety),
• częste błędy w analizie wariantu porównawczego rachunku zysków i strat,
c) przykłady praktyczne dotyczące rachunku zysków i strat.

5. Zrozumieć rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa:
a) istota i struktura sprawozdania – analiza skąd się wzięła i na co była wydatkowana gotówka w firmie?
b) analiza przypadku – czytanie rachunku przepływów pieniężnych,
c) metody sporządzania sprawozdania – ich właściwości i pojemność informacyjna,
d) przykład warsztatowy na analizę różnic między zyskiem a gotówką w firmie.

6. Analiza wskaźników finansowych:
a) analiza rentowności,
b) analiza płynności,
c) analiza zadłużenia.

7. Podsumowanie i zakończenie.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum ww. miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

14-12-2021Warszawa

Zaufali nam: