Finanse dla niefinansistów – szkolenie praktyczne dedykowane członkom Rady Nadzorczej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Finanse dla niefinansistów – szkolenie praktyczne dedykowane członkom Rady Nadzorczej

24 05 2019 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący

dr Paweł Wnuczak – jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję analityka finansowego, kontrolera finansowego, menadżera projektów doradczych oraz eksperta ds. finansowych w firmie consultingowej. Przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, opracowania systemu controllingu, analizy finansowej oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla podmiotów ubiegających się o środki z UE. Kierownik merytoryczny finansowych studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcje członka rady nadzorczej. Prowadzi zajęcia z zakres analizy finansowej, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z środków UE na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Przeprowadził szkolenia między innymi dla PKO BP, TP S.A., Raiffeisen Leasing, PGNIG S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Jeronimo Martins Polska S.A., Union Investment TFI S.A., Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Pracodawców RP (dawniej Konfederacja Pracodawców Polskich), Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Program

1. Znaczenie rachunkowości i finansów dla pracowników działów niefinansowych.

2. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa:
a) odbiorcy informacji z rachunkowości – czego ja mogę oczekiwać od rachunkowości/ finansów w mojej firmie, albo w czym mogę je wspierać,
b) różne rodzaje rachunkowości dla różnych potrzeb.

3. Zrozumieć bilans – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście:
a) istota i struktura sprawozdania:
• walory informacyjne i ograniczenia bilansu,
• zasady klasyfikacji aktywów i pasywów – jakie mają znaczenie poznawcze.
b) istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu (środki trwałe i wartości niematerialne, inwestycje, należności i zobowiązania, zapasy, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe itp.) – te pozycje już nigdy nie będą zagadkowe,
c) przypadki praktyczne: analiza wpływu codziennych transakcji gospodarczych na bilans i ich odzwierciedlenie w bilansie – warsztaty.

4. Zrozumieć rachunek zysków i strat (P&L) – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście?
a) jak ocenić zyskowność /rentowność/ działalności firmy:
• obszary działalności, czyli zysk zyskowi nie jest równy,
• mamy zysk, a szef mówi, że nie ma na podwyżki – czy mówi prawdę?
• produkcja „idzie pełną parą”, a wyników finansowych nie ma – gdzie się one podziały?
b) różne sposoby prezentacji wyników realizowanych w biznesie podstawowym – wariant porównawczy i wariant kalkulacyjny:
• różnice między wariantami (wady i zalety),
• częste błędy w analizie wariantu porównawczego rachunku zysków i strat,
c) przykłady praktyczne dotyczące rachunku zysków i strat.

5. Zrozumieć rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa:
a) istota i struktura sprawozdania – analiza skąd się wzięła i na co była wydatkowana gotówka w firmie?
b) analiza przypadku – czytanie rachunku przepływów pieniężnych,
c) metody sporządzania sprawozdania – ich właściwości i pojemność informacyjna,
d) przykład warsztatowy na analizę różnic między zyskiem a gotówką w firmie.

6. Analiza wskaźników finansowych:
a) analiza rentowności,
b) analiza płynności,
c) analiza zadłużenia.

7. Podsumowanie i zakończenie.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum ww. miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

24 05 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję