Finanse strategiczne – narzędzia budowania wartości przedsiębiorstwa

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Finanse strategiczne – narzędzia budowania wartości przedsiębiorstwa

11 04 2019 - 12 04 2019 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący

dr inż. Michał Kowalski – adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, doświadczony analityk i doradca finansowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controlingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru zarządzania finansami, wykonawcą kilku projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych i Narodowego Centrum Nauki.

Cel szkolenia

Jak mierzyć wartość Spółki i wpływ codziennych decyzji na wzrost wartości. Co wpływa na wartość biznesu? Czy zysk i przychów zawsze buduje wartość? Jaką strategie kreowania wartości wybrać? Jak ocenić potencjał wzrostu wartości spółki i branży? Kiedy wzrost biznesu może niszczyć jego wartość. Jak oceniać zdolność do budowania wartości inwestycji, kontraktu, strategii rozwoju? Jak ukształtować systemy motywacyjne menadżerów i pracowników by wyzwolić kulturę budowanie wartości? Jak uwzględnić pozafinansowe nośniki wartość i zarządzać rozwojem strategicznym?
Szkolenie w praktyczny sposób przygotowuje do strategicznego zarządzania finansami, ukierunkowanego na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Kurs przygotowuje do wdrożenia koncepcji zarządzania wartością (VBM) i narzędzi zarządzania strategią, w tym zrównoważonej karty wyników (BSC). Szkolenie w praktyczny sposób przedstawia najnowszy stan wiedzy, oparte jest na doświadczeniach z wdrożeń w polskich przedsiębiorstwach, w tym w dużych grupach giełdowych. Wszystkie prezentowane zagadnienia są bogato obrazowane analizami faktycznych case study i sytuacji biznesowych, Uczestnicy poznają rzeczywiste narzędzia wykorzystywane w finansach strategicznych. Zajęcia prowadzone są przed praktyka posiadającego duże doświadczenie zawodowe w wykorzystaniu omawianych technik.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do kadry menadżerskiej, właścicieli, pracowników pionów finansowych i rozwoju, dyrektorów finansowych, analityków, kontrolerów finansowych, ekspertów inwestycyjnych. Szkolenie powinno być przeprowadzane jako nieodzowny etap wdrażania zarządzania wartością w przedsiębiorstwie. Będzie ono użyteczne nie tylko pracowników służb finansowych lecz dla wszystkich, którzy chcą świadomie budować wartość zarządzanych przedsiębiorstw.

Program

1. Wprowadzenie do strategicznego zarządzania finansami:
a) maksymalizacja wartości jako najważniejszy cel przedsiębiorstwa – zmiana paradygmatów oceny wyników przedsiębiorstw,
b) założenia i przyczyny rozwoju koncepcji zarządzania wartością,
c) znaczenie kosztu kapitału i istota zysku rezydualnego,
d) zwrot, czas i ryzyko jako determinanty kreowania wartości.

2. Ile kosztuje kapitał zaangażowany w biznes?:
a) zmienna wartość pieniądza w czasie jako podstawa dla VBM,
b) metody wyznaczania kosztu kapitału własnego – model Gordona, model CAPM,
c) koszt kapitału a ryzyko biznesu –beta spółki, zasady pomiaru dla przedsiębiorstw będących dla będących i niebędących bezpośrednimi uczestnikami rynków kapitałowych,
d) koszt kapitału obcego – wycena księgowa a wycena rynkowa,
e) koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego – kształtowanie struktury finansowania,
f) średnioważony koszt kapitału (WACC).

3. Wdrażanie zarządzania wartością (VBM):
a) etapy wdrażania systemu zarządzania wartością,
b) pomiar, motywacja i przyjęcie filozofii zarządzania przez wartość,
c) przegląd mierników pomiaru budowania wartości przedsiębiorstwa EVA™, CFROI, SVA, Value Creation Index.

4. Ekonomiczna wartość dodana EVA™ jako najpopularniejszy miernik pomiaru wartości przedsiębiorstwa:
a) znaczenie korekt sprawozdań finansowych w pomiarze EVA (procedury działania, przykłady korekt dla przedsiębiorstw różnych branż, korekty amortyzacji, inwestycyjne, efekty transakcji kapitałowych),
b) pomiar kapitału zaangażowanego praktyczne trudności i propozycje postępowania,
c) poszukiwanie strategii kreowania wartości,
d) systemy raportowania i informacji zarządczej ukierunkowane na VBM – przegląd najlepszych praktyk (nośniki wartości, drzewa wartości).

5. Controlling wartości i decyzje strategicze:
a) nośniki wartości – analiza szczegółowa,
b) raportowanie i pomiar wartości na poziomie produktu, klienta, kontraktu,
c) jak ocenić potencjał budowania wartości na etapie kalkulacji handlowej,
d) ekonomiczna marża graniczna – czyli jaka jest minimalna rentowność niezbędna do budowania wartości biznesu,
e) kiedy wzrost może niszczyć wartość przedsiębiorstwa,
f) jaki jest potencjał wzrostu wartości przedsiębiorstwa, branży,
g) przykłady raportów, rozwiązań, narzędzi.

6. Pozafinansowe nośniki wartości – jak zarządzać strategią:
a) zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) istota koncepcji,
b) problemy we wdrażaniu idei zarządzania strategicznego,
c) perspektywy i terminologia BSC (perspektywa finansowa, klienta, procesów wewnętrznych i uczenia się, cele, mierniki, wartości docelowe i inicjatywy strategiczne),
d) proces implementacji BSC,
e) opracowanie mapy strategii, przyczynowo-skutkowy model budowania mapy strategicznej, dostosowanie mapy do rodzaju strategii,
f) określenie mierników i wartości docelowych,
g) identyfikacja luk strategicznych i dobór inicjatyw,
h) kaskadowanie strategii,
i) system raportowania strategii – przykłady narzędzi informatycznych wspierających BSC.

7. Zarządzanie wartością jako narzędzie walki o przychylność inwestorów:
a) zależność rynkowej wartości dodanej (MVA) i ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa (EVA) czyli jakiego wzrostu wartości oczekują inwestorzy i rynek kapitałowy,
b) finansowe E=mc2 czyli czy istnieje zależność pomiędzy EVA i kursem akcji?,
c) jak przenieść wysiłek menadżerski na wzrost ceny akcji i wyceny Spółki.

8. Systemy motywacyjne ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa:
a) VBM jako narzędzia nadzoru właścicielskiego,
b) projektowanie systemów motywacyjnych,
c) składniki formuł premiowych,
d) zasady tworzenia banków premii,
e) kaskadowanie systemów premiowych na operacyjne poziomy zarządzania,
f) integracja VBM i BSC (Strategicznej Karty Wyników).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1390 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

11 04 2019 - 12 04 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję