Funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych

24 01 2020 - Warszawa

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wypełnienie obowiązków ustawowych w zakresie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Znaczna część szkolenia zostanie poświęcona na omówienie zmian obowiązujących od 2020 r. (m.in. zmian w zakresie składanych wniosków do Urzędów Marszałkowskich, prowadzonej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości związanej z gospodarowaniem odpadami). Uczestnicy w trakcie szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą BDO, będą mogli na bieżąco zadawać pytania na nurtujące ich kwestie, a także przedyskutować sytuacje z ich praktyki.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są pracownicy branży wodociągowo-kanalizacyjnej odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami w organizacjach, w tym zlecający usługi odbioru odpadów, specjaliści odpowiadający za ewidencję odpadów i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami, pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie dokumentów przetargowych w części dotyczącej gospodarowania odpadami np. w zakresie wytworzonych odpadów powstałych w zakresie zleconych usług, pracownicy odpowiedzialni za przygotowywanie Procedur/Instrukcji w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami, osoby odpowiedzialne za zgodność prowadzonej działalności z wymaganiami prawnymi – różne stanowiska w zależności od struktury organizacyjnej, pracownicy firm transportowych zajmujących się przewozem odpadów odpowiedzialni za sporządzanie dokumentów związanych z realizacją transportów.

Korzyści ze szkolenia

• Podniesienie kompetencji personelu w zakresie korzystania z BDO, rejestrowania niezbędnych operacji w odniesieniu do prowadzonych działalności.
• Przegląd prowadzonej przez dany podmiot działalności w odniesieniu do BDO i ewentualna możliwość uzupełnienia w dodatkowym zakresie.
• Uzupełnienie kompetencji w obszarze prowadzenia elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości (wymaganie prawne) w zakresie gospodarowania odpadami.
• Oszacowanie ryzyk, wdrożenie działań i uniknięcie potencjalnych kar (nawet do 1 000 000 PLN !) z tytułu niedopełnienia wymagań prawnych w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności w zakresie BDO.

Program

1. Zakres i rola podmiotów zarejestrowanych w BDO.

2. Podstawowe pojęcia związane z odpadami a niezbędne do prawidłowego określenia swojej działalności w BDO.

3. Obowiązki wynikające z ustawy o odpadach w kontekście BDO.

4. Struktura użytkowników i uprawnienia.

5. Omówienie funkcjonalności i dostępnych modułów w BDO (Wnioski, Ewidencja odpadów, Sprawozdawczość).

6. Omówienie elektronicznych dokumentów:
a) w przypadku posiadaczy odpadów: karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
b) w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów : karty ewidencji odpadów niebezpiecznych,
c) w przypadku podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych, transportującego odpady komunalne : karty przekazania odpadów komunalnych.

7. Sprawozdawczość za 2019 i w 2020.

8. Wymagania prawne dotyczące BDO versus kary.

9. Case study – dostosowane do grupy uczestniczącej w szkoleniu.

10. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń, konsultacje.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 790 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

24 01 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję